4.Sınıf İsraf Etmeyelim Konu Testi

30 Ocak 20210Yazar:testimiz.com

4.Sınıf İsraf Etmeyelim Konu Testi

4. Sınıf Sosyal Bilgiler İsraf Etmeyelim Testi

TEBRİKLER.

4. Sınıf Sosyal Bilgiler İsraf Etmeyelim Testi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Elektrik tasarrufu yapmak için aşağıdakilerden hangisini yapmak doğru değildir?     
A
Buzdolabımızı güneş ışığı görecek şekilde yerleştirelim.
B
Evimizi sıcak ve soğuktan korumak için gerekli yalıtım önlemlerini alalım.
C
Çamaşır ve bulaşık makinelerimizi ekonomik programda çalıştıralım.
D
Sıcak su için evimize güneş enerjisi ile ısıtma sağlayan sistemler kuralım.
Soru 2
En­ önemli­ israflardan ­biri ­de­ zamanın­ boşa harcanmasıdır.­ Aşağıda verilenlerden hangisi zaman israfını önlemede etkili olmaz? 
A
Zamanı­ verimli ­kullanma­ adına ­hayatımızı planlamalı ­ve­ işlerimizi­ bu ­plana­ uygun­ olarak yürütmeliyiz.­
B
Oyun,­televizyon ­seyretmek,­ uyku ­ve­ yemek için gereğinden­ fazla­ zaman­ harcamamalıyız.
C
Zamanı planlamak ve bu planı uygulamak için zaman harcamamalıyız.
D
Zamanın öncelikle sınırlı olduğu bilincinde olmak.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Suyun bilinçsizce tüketilmesi hâlinde karşılaşabileceğimiz olumsuz durumlardan birisi olamaz?     
A
Sularda­ yaşayan ­canlı­ türlerinin ­nesli­ tükenir.
B
­Barajlardaki­ elektrik­ üretimi­ düşer.­
C
Tarımsal­ üretim­ azalır.
D
Sel ve su baskınları artar.
Soru 4
Yiyebileceğimizden fazla gıda almak, elbise ve ayakkabılarımızı çabuk eskitmek, aşırı su tüketmek, lambayı boş yere yakmak, suyu boş yere akıtmak gibi hareketlerimize ne denir?   
A
Harcama
B
Tasarruf
C
Üretim
D
İsraf
Soru 5
Ekmek israfını önlemek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?     
A
Bayat ekmek tüketmeliyiz.
B
Ekmeği çok tüketmeliyiz.
C
Ekmek yememeliyiz.
D
Yiyeceğimiz kadar ekmek almalıyız.
Soru 6
Su israfını önlemek için aşağıdakilerden hangisin yapmak doğru olmaz?     
A
Dişlerimizi­ fırçalarken­ veya­ ellerimizi­ sabunlarken musluğu­ açık­ bırakmalıyız.
B
Duş­ süresini­ mümkün­ olduğunca­ kısa­ tutmalı,­ sebze­ ve­ meyvelerimizi­ yıkadığımız­ suyu­ biriktirerek­ busuyla­ çiçeklerimizi­ sulayıp­ balkonumuzu yıkamalıyız.
C
Boşa akan muslukları kapatmalıyız, bozuk muslukları onarmalıyız.
D
Tuvaletimizdeki­ sifonu­ gereksiz­ yere kullanmamalıyız.
Soru 7
Elektrik israfı bazı kaynakların hızla tükenmesine neden olur. Aşağıda verilenlerden hangisi bu kaynaklardan birisi değildir?     
A
Kömür
B
Petrol
C
Doğal gaz
D
Rüzgar
Soru 8
Beslenme ihtiyacımızın giderilmesinde aşağıdakilerden hangisinin israf edilmemesine özen göstermeliyiz?     
A
Ekmek
B
Zaman
C
Elektrik
D
Su
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi kaynakların, ürünlerin, emeğin ve zamanın boş yere harcanmasıdır?   
A
İsraf
B
Harcama
C
Tüketim
D
Tasarruf
Soru 10
Evlerimizde­ israf­ etmememiz­ gereken­ kaynaklardan biri­ de­ giysilerimizdir.­Giysi­ giderleri ailemizin­ bütçesinde­ önemli ­bir ­yer­ tutar. Giysi israfını önlemek için aşağıdakilerden hangisini yapmak doğru olmaz?     
A
Bize küçük gelen giysileri­ kardeşlerimizin­ veya ihtiyacı ­olan ­başka­ çocukların ­da ­kullanabilece­ğini­ düşünerek­ temiz ­tutmaya­ ve ­doğru­ koşullarda saklamaya ­dikkat­ etmeliyiz.
B
Kullanmadığı­mız­ giysilerimizi­ Türk ­Kızılay’ı­ gibi­ yardım­ kuruluşlarının giysi­ toplama­ kutularına bırakmalıyız.
C
İhtiyacımız­ yoksa giysi­ almamalıyız.
D
Giysilerimizi­ ve­ ayakkabılarımızı­ kullanırken­ onların­ ömrünü­ uzatacak hareketlerden kaçınmalıyız.
Soru 11
Kağıt israfı aşağıdaki kaynaklardan hangisinin tükenmesine neden olur?     
A
Petrol
B
Su
C
Kömür
D
Orman
Soru 12
Ekmek israfını önlemek için aşağıdakilerden hangisini yapmak doğru olmaz?     
A
Paketli­ ekmeği­ derin­ dondurucuda ­6­ aya kadar­ saklayabiliriz.­
B
Derin dondurucuda bekletilen ekmeği yemek­ istediğimizde­ de­ ısıtarak­ veya­ kendiliğinden­ çözülmesini­ bekleyerek­ tüketebiliriz.
C
Derin dondurucu ya da buzdolabında bekletilen ekmekleri tüketmek tehlikeli olabilir.
D
Ekmek­ israfını­ azaltmanın­ bir­ yolu­ paketli­ ekmek­ tüketimini yaygınlaştırmaktır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

4.Sınıf İsraf Etmeyelim Konu Testi Hakkında:

1. Etkileşimli 4.Sınıf İsraf Etmeyelim Konu Testinde Çoktan Seçmeli Sorular ve Cevapları Yer Almaktadır. Etkileşimli Testi Çözmek İçin Başlat Düğmesine Basınız

2. 4.Sınıf İsraf Etmeyelim Konu Testi Neye Göre Hazırlamıştır?

Çözümlü İsraf Etmeyelim Testi MEB kazanımları dikkate alınarak hazırlanmıştır. İnteraktif veya etkileşimli İsraf Etmeyelim Konu Testi kazanım temelli bir çalışmadır. Kazanım temelli yada etkileşimli İsraf Etmeyelim Çalışma Testi 4 seçenekli 12 sorudan oluşmaktadır. İsraf Etmeyelim Testi soruları kısa veya uzun olabilir. İsraf Etmeyelim testinde sorular bir yada iki cümle olabilir. Ancak 15 cümleyi de içerebilir. Online İsraf Etmeyelim Konu ve Tarama Testi gibi çalışmalar konuyu anlama, öğrenme ve pekiştirme amacı taşımaktadır.

3. 4.Sınıf İsraf Etmeyelim Konu Testinin Amacı Nedir?

Etkileşimli İsraf Etmeyelim Testi etkinliğimiz test çözerken öğrenmeyi amaçlamıştır. İnteraktif veya Çözümlü İsraf Etmeyelim Kazanım Testi müfredatta yer alan ders kazanımları doğrultusunda hazırlanmıştır. Çünkü İnteraktif İsraf Etmeyelim Testi ders kitabındaki bilgiler esas alınarak özgün olarak hazırlanmıştır. Ancak İsraf Etmeyelim testini interaktif çözdüğünüz gibi dokümanlardan indirip de çözebilirsiniz. Sonuçta İsraf Etmeyelim Testini yazdırıp çözmek de başka bir deneyimdir. Ancak İsraf Etmeyelim çözdükten sonra cevapları aynı sayfadan kontrol etmeyi unutmayın. Çünkü cevap anahtarı İsraf Etmeyelim Testini indirme sayfasında yer alacaktır.

4. 4.Sınıf İsraf Etmeyelim Konu Testini Nasıl Çözebiliriz?

Online veya interaktif İsraf Etmeyelim Çalışma Testini çözmek için başla butonuna basmanız yeterli olacaktır. Çözümlü İsraf Etmeyelim Testini yeniden çözmek istediğinizde soru ve seçeneklerin yeri değişecektir. Böylece İsraf Etmeyelim kazanım testini yepyeni bir testmiş gibi yeniden çözebilirsiniz. Ancak bağlantı verilen bazı testlerimizde bu özellik yoktur.

5. 4.Sınıf İsraf Etmeyelim Konu Testi Bize Ne Kazandırır?

Etkileşimli İsraf Etmeyelim Testimiz öğrenme hedeflidir. Okul ders ortamında işlenen konulardan sonra İsraf Etmeyelim Konu Testi yapılması kalıcı öğrenmeyi sağlayacaktır. İnteraktif İsraf Etmeyelim Testini en az üç tekrar yaparak çözmek faydalı olacaktır. İsraf Etmeyelim Testinde sorular kısa konu anlatımları yapılarak hazırlamıştır. Online İsraf Etmeyelim Kazanım Testi zengin içerikli soru çeşitleriyle oluşturulmuştur. Gerekli olduğunda Etkileşimli İsraf Etmeyelim Testinde konular gif formatında animasyonlar ve çeşitli görsellerle desteklenmektedir. Çözümlü İsraf Etmeyelim Testini çözdükten sonra değerlendir butonuna bastıktan sonra karşınıza sonuç değerlendirme ekranı çıkacaktır.

6. 4.Sınıf İsraf Etmeyelim Konu Testi Değerlendirme Raporunda Neler Yer Almaktadır?

Sonuç raporunda İsraf Etmeyelim Testindeki başarınızı yüzdelik olarak görebilirsiniz. Ayrıca kaç doğru kaç yanlış yaptığınızı da görebilirsiniz. Etkileşimli veya interaktif İsraf Etmeyelim Testini değerlendirdiğinizde öğretmen görüşlerine de yer verilmiştir. Öğretmen görüşü doğrultusunda online İsraf Etmeyelim Testini gerekli ise yeniden çözmek sizin yararınıza olacaktır. İnteraktif yada etkileşimli İsraf Etmeyelim Testini değerlendirdikten sonra ekrana doğru ve yanlış cevaplarınız gelecektir. İnteratif İsraf Etmeyelim Çalışma Testi sorularını tekrar inceleyerek öğrenme beceriniz hakkında bilgi edinebilirsiniz. Etkileşimli İsraf Etmeyelim Testinde sorular ip ucu verilerek doğru sonuca ulaşmanız amaçlanmıştır. Ancak İnteraktif İsraf Etmeyelim Değerlendirme Testi sadece değerlendirme amacı taşımamaktadır Online çözüm gibi etkileşimli İsraf Etmeyelim testi de aynı zamanda test çözerken öğrenmeyi de amaçlamaktadır. İnteraktif veya online çözümlü İsraf Etmeyelim Testini çözdükten sonra arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Çünkü paylaşılan bilgi değerlidir.

7. 4.Sınıf İsraf Etmeyelim Konu Testinin Telif Hakkı Var mıdır?

İnteraktif veya etkileşimli İsraf Etmeyelim Kazanım Tarama Testi testimiz.com sitesi için hazırlanmıştır. Etkileşimli yada interaktif İsraf Etmeyelim Testinin telif hakkı testimiz.com sitesine aittir. Ancak online çözülen İsraf Etmeyelim Yaprak Testi genel eğitim amaçlı olup ticari amaçla kullanılamaz.