4.Sınıf İsteklerimiz İhtiyaçlarımız Konu Testi

30 Ocak 2021 0 Yazar: testimiz.com

4.Sınıf İsteklerimiz İhtiyaçlarımız Konu Testi

4.Sınıf İsteklerimiz İhtiyaçlarımız

TEBRİKLER.

4.Sınıf İsteklerimiz İhtiyaçlarımız

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaçlarımızdan çok isteklerimizle ilgilidir?
A
Soğuk havalarda giymek için kazak.
B
Okul eşyalarımızı taşımak için çanta.
C
Eski ayakkabı yerine yeni ayakkabı.
D
Tuttuğumu takımın forması.
Soru 2
Aşağıdaki hangisi en temel ihtiyaçlarımız arasında yer alır?
A
Hikaye kitabı
B
Cep telefonu
C
Şapka
D
Ekmek
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi hayati öneme sahip olduğu için mutlaka karşılanması gerekir?
A
Okuma
B
Gezme
C
Oyun
D
Beslenme
Soru 4
İsteklerimizin karşılanması ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştı?
A
Bu nedenle karşılanması hâlinde elde edilecek fayda göz önünde bulundurularak istekler öncelikle karşılanmalıdır.
B
İstekler çok çeşitlidir ve bunların tamamının karşılanması çoğu zaman mümkün olamamaktadır.
C
İhtiyaçlar karşılandıktan sonra bütçe durumu göz önünde bulundurularak isteklerin giderilmesine çalışılmalıdır.
D
İnsanların temel ihtiyaçlarını giderdikten sonra isteklerini karşılamaya çalışmaları son derece doğaldır.
Soru 5
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A
İsteklerin ­önem ­sı­ra­sı­ ki­şi­ye­ gö­re­ de­ği­şe­bi­lir.
B
İh­ti­yaç­la­rı­mız­ bir ­kez­ karşılandıktan­ sonra­ bir ­daha­ ortaya­ çıkmaz.
C
­İsteklerimizi ­kar­şı­la­ya­maz­sak ­acı,­üzün­tü ­ve­ kay­gı­ duya­rız.
D
Ayak­ka­bı­mız­ yır­tıl­dı­ğın­da­ ye­ni­ bir­ ayak­ka­bı ­al­mak­ is­tek­tir.
Soru 6
Alınacak­ mal­ veya ­hizmet için harcanan paraya ne denir?
A
Masraf
B
Maliyet
C
İsraf
D
Kar
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi reklamla tanıtımı yapılan bir ürünü almamız için gerekli olan şartlardan birisidir?
A
İndirimde olması.
B
Çok tanınan bir marka olması.
C
Güzel görünmesi.
D
İhtiyacımızı karşılıyor olması.
Soru 8
Karşılanmadığında yaşamsal faaliyetlerimizi doğrudan etkilemeyen ihtiyaçlara ne ad verilir?
A
Mecburiyet
B
İstek
C
Zaruret
D
İhtiyaç
Soru 9
Tiyatroya, sinemaya veya konsere gitmek; eğitim almak, oyun oynamak, kitap okumak, seyahate çıkmak, hobi sahibi olmak, sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine katılmak gibi ihtiyaçlar hangi grupta yer alır?
A
Temel istekler.
B
Gereksiz ihtiyaçlar.
C
Sosyal ihtiyaçlar.
D
Temel ihtiyaçlar.
Soru 10
Alınacak­ mal­ veya ­hizmetlerin ­ihtiyaçları­ karşılama­ özelli­ğine ne ad verilir?
A
Maliyet
B
İstek
C
Fayda
D
Kar
Soru 11
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A
İsteklerimiz­ ihtiyaçlarımızdan ­daha ­önemlidir.
B
­İh­ti­yaç­la­r­ kişilere­ göre­ de­ği­şik­lik­ gös­ter­mez.
C
Ki­tap­ oku­mak,­ gez­mek,­ eğlen­mek ­isteklerimizden ­ba­zı­la­rı­dır.
D
İsteklerimizi­ kar­şı­la­ya­maz­sak­ yaşa­ya­ma­yız.
Soru 12
İnsanın varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan ve giderilmediğinde hayati sorunlara yol açan her şeye ne ad verilir?
A
Arzu
B
İhtiyaç
C
İstek
D
Gereksiz
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

4.Sınıf İsteklerimiz İhtiyaçlarımız Konu Testi Hakkında:

1. Etkileşimli 4.Sınıf İsteklerimiz İhtiyaçlarımız Konu Testinde Çoktan Seçmeli Sorular ve Cevapları Yer Almaktadır. Etkileşimli Testi Çözmek İçin Başlat Düğmesine Basınız

2. 4.Sınıf İsteklerimiz İhtiyaçlarımız Konu Testi Neye Göre Hazırlamıştır?

Çözümlü İsteklerimiz İhtiyaçlarımız Testi MEB kazanımları dikkate alınarak hazırlanmıştır. İnteraktif veya etkileşimli İsteklerimiz İhtiyaçlarımız Konu Testi kazanım temelli bir çalışmadır. Kazanım temelli yada etkileşimli İsteklerimiz İhtiyaçlarımız Çalışma Testi 4 seçenekli 12 sorudan oluşmaktadır. İsteklerimiz İhtiyaçlarımız Testi soruları kısa veya uzun olabilir. İsteklerimiz İhtiyaçlarımız testinde sorular bir yada iki cümle olabilir. Ancak 15 cümleyi de içerebilir. Online İsteklerimiz İhtiyaçlarımız Konu ve Tarama Testi gibi çalışmalar konuyu anlama, öğrenme ve pekiştirme amacı taşımaktadır.

3. 4.Sınıf İsteklerimiz İhtiyaçlarımız Konu Testinin Amacı Nedir?

Etkileşimli İsteklerimiz İhtiyaçlarımız Testi etkinliğimiz test çözerken öğrenmeyi amaçlamıştır. İnteraktif veya Çözümlü İsteklerimiz İhtiyaçlarımız Kazanım Testi müfredatta yer alan ders kazanımları doğrultusunda hazırlanmıştır. Çünkü İnteraktif İsteklerimiz İhtiyaçlarımız Testi ders kitabındaki bilgiler esas alınarak özgün olarak hazırlanmıştır. Ancak İsteklerimiz İhtiyaçlarımız testini interaktif çözdüğünüz gibi dokümanlardan indirip de çözebilirsiniz. Sonuçta İsteklerimiz İhtiyaçlarımız Testini yazdırıp çözmek de başka bir deneyimdir. Ancak İsteklerimiz İhtiyaçlarımız çözdükten sonra cevapları aynı sayfadan kontrol etmeyi unutmayın. Çünkü cevap anahtarı İsteklerimiz İhtiyaçlarımız Testini indirme sayfasında yer alacaktır.

4. 4.Sınıf İsteklerimiz İhtiyaçlarımız Konu Testini Nasıl Çözebiliriz?

Online veya interaktif İsteklerimiz İhtiyaçlarımız Çalışma Testini çözmek için başla butonuna basmanız yeterli olacaktır. Çözümlü İsteklerimiz İhtiyaçlarımız Testini yeniden çözmek istediğinizde soru ve seçeneklerin yeri değişecektir. Böylece İsteklerimiz İhtiyaçlarımız kazanım testini yepyeni bir testmiş gibi yeniden çözebilirsiniz. Ancak bağlantı verilen bazı testlerimizde bu özellik yoktur.

5. 4.Sınıf İsteklerimiz İhtiyaçlarımız Konu Testi Bize Ne Kazandırır?

Etkileşimli İsteklerimiz İhtiyaçlarımız Testimiz öğrenme hedeflidir. Okul ders ortamında işlenen konulardan sonra İsteklerimiz İhtiyaçlarımız Konu Testi yapılması kalıcı öğrenmeyi sağlayacaktır. İnteraktif İsteklerimiz İhtiyaçlarımız Testini en az üç tekrar yaparak çözmek faydalı olacaktır. İsteklerimiz İhtiyaçlarımız Testinde sorular kısa konu anlatımları yapılarak hazırlamıştır. Online İsteklerimiz İhtiyaçlarımız Kazanım Testi zengin içerikli soru çeşitleriyle oluşturulmuştur. Gerekli olduğunda Etkileşimli İsteklerimiz İhtiyaçlarımız Testinde konular gif formatında animasyonlar ve çeşitli görsellerle desteklenmektedir. Çözümlü İsteklerimiz İhtiyaçlarımız Testini çözdükten sonra değerlendir butonuna bastıktan sonra karşınıza sonuç değerlendirme ekranı çıkacaktır.

6. 4.Sınıf İsteklerimiz İhtiyaçlarımız Konu Testi Değerlendirme Raporunda Neler Yer Almaktadır?

Sonuç raporunda İsteklerimiz İhtiyaçlarımız Testindeki başarınızı yüzdelik olarak görebilirsiniz. Ayrıca kaç doğru kaç yanlış yaptığınızı da görebilirsiniz. Etkileşimli veya interaktif İsteklerimiz İhtiyaçlarımız Testini değerlendirdiğinizde öğretmen görüşlerine de yer verilmiştir. Öğretmen görüşü doğrultusunda online İsteklerimiz İhtiyaçlarımız Testini gerekli ise yeniden çözmek sizin yararınıza olacaktır. İnteraktif yada etkileşimli İsteklerimiz İhtiyaçlarımız Testini değerlendirdikten sonra ekrana doğru ve yanlış cevaplarınız gelecektir. İnteratif İsteklerimiz İhtiyaçlarımız Çalışma Testi sorularını tekrar inceleyerek öğrenme beceriniz hakkında bilgi edinebilirsiniz. Etkileşimli İsteklerimiz İhtiyaçlarımız Testinde sorular ip ucu verilerek doğru sonuca ulaşmanız amaçlanmıştır. Ancak İnteraktif İsteklerimiz İhtiyaçlarımız Değerlendirme Testi sadece değerlendirme amacı taşımamaktadır Online çözüm gibi etkileşimli İsteklerimiz İhtiyaçlarımız testi de aynı zamanda test çözerken öğrenmeyi de amaçlamaktadır. İnteraktif veya online çözümlü İsteklerimiz İhtiyaçlarımız Testini çözdükten sonra arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Çünkü paylaşılan bilgi değerlidir.

7. 4.Sınıf İsteklerimiz İhtiyaçlarımız Konu Testinin Telif Hakkı Var mıdır?

İnteraktif veya etkileşimli İsteklerimiz İhtiyaçlarımız Kazanım Tarama Testi testimiz.com sitesi için hazırlanmıştır. Etkileşimli yada interaktif İsteklerimiz İhtiyaçlarımız Testinin telif hakkı testimiz.com sitesine aittir. Ancak online çözülen İsteklerimiz İhtiyaçlarımız Yaprak Testi genel eğitim amaçlı olup ticari amaçla kullanılamaz.