4.Sınıf Sosyal Bilgiler Milli Mücadelemiz Konu Testi

25 Ekim 20210Yazar:testimiz.com

4.Sınıf Sosyal Bilgiler Milli Mücadelemiz

 

4.Sınıf Milli Mücadelemiz

TEBRİKLER.

4.Sınıf Milli Mücadelemiz

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kurtuluş Savaşı’nda hangi savaşın kaybedilmesi sonucu, Atatürk’ün verdiği emirle ordunun daha da güçlendirilmesi sağlanmıştır? 
A
Sakarya Meydan Muharebesi
B
Büyük Taarruz
C
Kütahya – Eskişehir Savaşları
D
1.İnönü Savaşı
Soru 2
“30 Ağustos Zafer Bayramı”nı Kurtuluş Savaşı’nda kazandığımız hangi büyük zaferimizden dolayı kutlamaktayız?
A
Sakarya Meydan Muharebesi
B
Başkomutanlık Meydan Muharebesi
C
2.İnönü Savaşı
D
1.İnönü Savaşı
Soru 3
Mustafa Kemal’in ilk askeri başarısı hangisidir?
A
Sakarya Savaşı
B
Trablusgarp Savaşı
C
Çanakkale Savaşı
D
I.İnönü Savaşı
Soru 4
“Kurtuluş Savaşı sonrasında, savaş sırasında gösterdikleri başarılarından dolayı, TBMM tarafından bazı illerimize ünvanlar verilmiştir.” Aşağıdakilerden hangisi bu illerimizden biri değildir? 
A
Antep
B
Urfa
C
Maraş
D
Diyarbakır
Soru 5
Batı Cephesinde Yunanlılarla mücadele eden ordumuzun komutanı hangisidir?
A
Ali Fuat Paşa
B
İsmet Paşa
C
Fevzi Paşa
D
Kazım Karabekir Paşa
Soru 6
Mustafa Kemal Samsun’dan sonra sırasıyla hangi illere gitmiştir?
A
Amasya – Sivas – Ankara – İstanbul
B
Amasya – Erzurum – Sivas – Ankara
C
Amasya – Sivas – Erzurum – Ankara
D
Amasya – Ankara – Erzurum – Sivas
Soru 7
“Kurtuluş Savaşı sırasında; Antep ve çevresinde ………………………………… Fransızlara karşı, Urfa ve çevresinde ………………………… İngilizlere karşı, Maraş ve çevresinde ……………………… Fransız ve Ermenilere  karşı kahramanca mücadele ederek Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında büyük rol oynamışlardır.”Yukarıdaki boşluklara kahramanlarımız hangi sırayla yerleştirilmelidir?
A
Şahin Bey – Ali Saip Bey – Sütçü İmam
B
Şahin Bey – Sütçü İmam – Ali Saip Bey
C
Ali Saip Bey – Sütçü İmam – Şahin Bey
D
Sütçü İmam – Ali Saip Bey – Şahin Bey
Soru 8
Aşağıdaki savaşların kronolojik sıralaması nasıl olmalıdır?
  • I – Sakarya Meydan Muharebesi
  • II – 2.İnönü Savaşı
  • III – Kütahya – Eskişehir Savaşları
  • IV – Başkomutanlık Meydan Muharebesi
  • V – 1.İnönü Savaşı
 
A
I – V – II – III - IV
B
III – IV – I – III – II
C
V – I – II – IV – III
D
V – II – III – I – IV
Soru 9
Atatürk’ün, “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, İleri!” komutuyla askerlerin destan yazdığı ve Kurtuluş Savaşı’nı bitiren kahramanlık destanımız hangisidir?
A
Sakarya Meydan Muharebesi
B
2.İnönü
C
Büyük Taarruz
D
1.İnönü
Soru 10
Bağımsızlık ateşinin yakıldığı ilimiz hangisidir? 
A
Samsun
B
Amasya
C
Şanlıurfa
D
İzmir
Soru 11
Atatürk’ün ölümünden sonra cumhurbaşkanı olan, komutanımız hangisidir?
A
Fevzi Paşa
B
Kazım Karabekir Paşa
C
Ali Fuat Paşa
D
İsmet Paşa
Soru 12
Aşağıdaki devletlerden hangisi yurdumuzu hiç savaşmadan terketmiştir?
A
Ermeniler
B
Ruslar
C
Yunanlılar
D
İtalyanlar
Soru 13
Kurtuluş Savaşı’nda mücadele edilen cephe ve düşman eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A
Doğu – Ermeniler
B
Kuzey –Ruslar
C
Batı – Yunanlılar
D
Güney – Fransızlar
Soru 14
Kurtuluş Savaşı sırasında Güney Cephesi’nde kimlerle savaşılmıştır? 
A
İngilizlerle
B
Yunanlılarla
C
Fransızlarla
D
İtalyanlarla
Soru 15
Aşağıdaki savaşlardan hangilerinde M.Kemal orduyu başkomutan olarak yönetmiştir? 
A
Sakarya Meydan Muharebesi
B
Başkomutanlık Meydan Muharebesi
C
2.İnönü
D
1.İnönü
Soru 16
Doğu cephesinde Ermenilerle kahramanca mücadele eden komutanımız hangisidir?
A
İsmet Paşa
B
Fevzi Paşa
C
Ali Fuat Paşa
D
Kazım Karabekir Paşa
Soru 17
Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden daha sonra olmuştur?
A
Atatürk’ün Samsun’a çıkışı
B
Amasya Genelgesi’nin yayınlanması
C
Cumhuriyetin ilanı
D
Mudanya Ateşkes Antlaşmasının imzalanması
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı’nda yurdumuzu işgal eden devletlerden değildir?
A
Ermeniler
B
Yunanlılar
C
Ruslar
D
Almanlar
Soru 19
Dünya devletleri hangi antlaşmayla Türkiye’yi kesin olarak tanımışlardır? 
A
Lozan Barış Antlaşması
B
Mudanya Ateşkes Antlaşması
C
Mondros Ateşkes Antlaşması
D
Sevr Antlaşması
Soru 20
Atatürk’e “Gazi” ünvanı ile “Mareşal” rütbesinin verildiği savaş hangisidir?
A
1.İnönü
B
Büyük Taarruz
C
Sakarya Meydan Muharebesi
D
2.İnönü
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Birinci Dünya Savaşı Etkileşimli Konu Anlatımı

Yurdumuzun İşgali Etkileşimli Konu Anlatımı

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Etkileşimli Konu Anlatımı

Kurtuluş Savaşı Cepheleri Etkileşimli Konu Anlatımı

Milli Mücadele Kahramanları Etkileşimli Konu Anlatımı

 

Mustafa Kemal’in ilk askeri başarısı hangisidir?
Aşağıdaki savaşların kronolojik sıralaması nasıl olmalıdır?

 

  • I – Sakarya Meydan Muharebesi
  • II – 2.İnönü Savaşı
  • III – Kütahya – Eskişehir Savaşları
  • IV – Başkomutanlık Meydan Muharebesi
  • V – 1.İnönü Savaşı
Atatürk’e “Gazi” ünvanı ile “Mareşal” rütbesinin verildiği savaş hangisidir?
Atatürk’ün, “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, İleri!” komutuyla askerlerin destan yazdığı ve Kurtuluş Savaşı’nı bitiren kahramanlık destanımız hangisidir?
Bağımsızlık ateşinin yakıldığı ilimiz hangisidir?
Mustafa Kemal Samsun’dan sonra sırasıyla hangi illere gitmiştir?
Kurtuluş Savaşı’nda mücadele edilen cephe ve düşman eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Dünya devletleri hangi antlaşmayla Türkiye’yi kesin olarak tanımışlardır?
Doğu cephesinde Ermenilerle kahramanca mücadele eden komutanımız hangisidir?
Batı Cephesinde Yunanlılarla mücadele eden ordumuzun komutanı hangisidir?
“Kurtuluş Savaşı sırasında; Antep ve çevresinde ………………………………… Fransızlara karşı, Urfa ve çevresinde ………………………… İngilizlere karşı, Maraş ve çevresinde ……………………… Fransız ve Ermenilere  karşı kahramanca mücadele ederek Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında büyük rol oynamışlardır.” Yukarıdaki boşluklara kahramanlarımız hangi sırayla yerleştirilmelidir?
Aşağıdaki savaşlardan hangilerinde M.Kemal orduyu başkomutan olarak yönetmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı’nda yurdumuzu işgal eden devletlerden değildir?
Kurtuluş Savaşı sırasında Güney Cephesi’nde kimlerle savaşılmıştır?
Aşağıdaki devletlerden hangisi yurdumuzu hiç savaşmadan terketmiştir?
Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden daha sonra olmuştur?
Kurtuluş Savaşı’nda hangi savaşın kaybedilmesi sonucu, Atatürk’ün verdiği emirle ordunun daha da güçlendirilmesi sağlanmıştır?
“Kurtuluş Savaşı sonrasında, savaş sırasında gösterdikleri başarılarından dolayı, TBMM tarafından bazı illerimize ünvanlar verilmiştir.”  Aşağıdakilerden hangisi bu illerimizden biri değildir?
Atatürk’ün ölümünden sonra cumhurbaşkanı olan, komutanımız hangisidir?
“30 Ağustos Zafer Bayramı”nı Kurtuluş Savaşı’nda kazandığımız hangi büyük zaferimizden dolayı kutlamaktayız?