4.Sınıf Türkçe Eş Anlamlı Sözcükler Konu Testi

28 Kasım 2021 0 By testimiz.com

Eş Anlamlı Sözcükler Etkileşimli Çalışma

Soru 1
‘’ Usanmak ‘’ sözcüğünün eş anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır?
A) Hep aynı yemekleri yemekten bıktım.
B) Derslerime çok çalışarak başardım.
C) Marketten aldığım dondurma bozuk çıktı.
D) Uzun zaman sonra yalnız kaldım.
Soru 2
Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır?
A) netice-sonuç
B) ödül-ceza
C) zaman-vakit
D) nefes-soluk
Soru 3
Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır?
A) ilan-duyuru
B) ırmak-nehir
C) kanun-yasa
D) saldırı-savunma
Soru 4
Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?
A) amaç-gaye
B) pasif-aktif
C) akıllı-deli
D) ak-kara
Soru 5
Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?
A) bilgin-alim
B) adalet-hak
C) ağır-hafif
D) adet-sayı
Soru 6
“beyaz” sözcüğünün aşağıdaki sözcüklerin hangisiyle eş-zıt anlam ilişkisi yoktur?
A) ak
B) siyah
C) kara
D) kırmızı
Soru 7
“cimri” sözcüğünün aşağıdaki sözcüklerin hangisiyle eş-zıt anlam ilişkisi yoktur?
A) pinti
B) bonkör
C) cömert
D) zengin
Soru 8
Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi eş anlamlı sözcüklerden oluşmaz?
A) araç-istek
B) anı-hatıra
C) artı-eksi
D) amaç-gaye
Soru 9
Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi eş anlamlı sözcüklerdir?
A) ad-isim
B) aç-tok
C) yavaş-hızlı
D) açık-kapalı
Soru 10
“cılız-zayıf” sözcüklerindeki anlam ilişkisi aşağıdaki sözcük çiftlerinin hangisinde vardır?
A) öykü-hikaye
B) aydınlık-karanlık
C) farklı-aynı
D) aşağı-yukarı
Soru 11
Aşağıdakilerin hangisinde “kanıt-yetenek-istikbal” sözcüklerinin eş anlamlıları sırasıyla verilmiştir?
A) öneri-ustalık-gelecek
B) kabiliyet-yetenek-zaman
C) delil-kabiliyet-gelecek
D) istek-acemilik-istiklal
Soru 12
“cevap-yanıt” sözcüklerindeki anlam ilişkisi aşağıdaki sözcük çiftlerinin hangisinde yoktur?
A) şehir-kent
B) sınav-imtihan
C) savaş-barış
D) soru-sual