4.Sınıf Gerçek ve Hayal Ürünü İfadeler Test

17 Kasım 2022 1 By testimiz.com

4.Sınıf Gerçek ve Hayal Ürünü İfadeler

Test Çöz

.

Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “görmek” sözcüğü “sahne almak, geçirmek” anlamında kullanılmıştır?
A) Evin ön cephesi güneş görüyor.
B) Ağacın arkasında garip bir gölge gördüm.
C) Bu tepe ne kahramanlıklar, ne savaşlar gördü.
D) Bugün mutlaka seni görmeliyim.
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı bir sözcük kullanılmıştır?
A) Çoban, büyük ve yaşlı bir ağacın gölgesinde uyuyakalmıştı.
B) Evin bütün işleri küçük kız yapıyordu.
C) Bizi sıcak bir şekilde karşıladı.
D) Yazın ince giysiler giymeliyiz.
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı bir sözcük kullanılmıştır?
A) Bu sınavı kazanamazsan yandın.
B) Koli yere düşünce içindeki tabakların hepsi kırıldı.
C) Öğrenciler kör adama yardım etti.
D) İlâçları dolabın yüksekte olan bölümlerine yerleştirdi.
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı bir sözcük kullanılmıştır?
A) Gördüklerini hemen arkadaşına yetiştirmiş.
B) Annem çamaşırları toplayıp güzelce katladı.
C) Ayakkabısının bağı çözüldü.
D) Boğazım ağrıdığı için ilâç kullanıyorum.
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı bir sözcük kullanılmamıştır?
A) Davranışlarıyla karşısındakini ezdi.
B) Arkamdan film çevirmene çok üzüldüm.
C) Eşeğin sırtındaki ağır heybeler onun yürümesini zorlaştırıyordu.
D) Elif sınıfın usta kalemlerinden biridir.
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “açık” sözcüğü “kolay anlaşılır olan” anlamında kullanılmıştır?
A) Açık mavi gözleri, sarı saçları ile dikkati çekiyordu.
B) Ülkemizdeki pek çok hastanede doktor açığı var.
C) Elindeki çiçeği açık pencereden içeri attı.
D) Birbirimize karşı hep açık olduk.
Soru 7
“Sıcak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A) Komşumuz bize çok sıcak davrandı.
B) Bugün hava çok sıcak.
C) Bir tas sıcak çorbaya hayır demem.
D) Çorba çok sıcak olmuş.
Soru 8
“Acı” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
A) Sabah acı bir soğuk vardı.
B) Acı biberleri turşu yapmak için ayırdı.
C) Sokakta gördüğü kediye çok acımıştı.
D) Acı çekmek insanı olgunlaştırır.
Soru 9
“Boş” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A) Boş sayfaya şiirimi yazdım.
B) Boş gözlerle tahtaya bakıyordu.
C) Akşam sınıf tamamen boşalmıştı.
D) Masanın üstündeki tabak boştu.
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı bir sözcük kullanılmamıştır?
A) Beni hatırlamamana doğrusu çok kırıldım.
B) Yeni evine çok çabuk ısındı.
C) Söylediklerinden dolayı derin utanç duydu.
D) Tek ayağının üzerinde durup etrafındakileri eğlendiriyordu.
Soru 11
“Öğretmenimin gözüne girmek için elimden geleni yapıyorum.” Cümlesinde hangi sözcük mecaz anlam katmıştır?
A) elinden
B) geleni
C) gözüne
D) girmek
Soru 12
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı bir sözcük kullanılmamıştır?
A) Yaşadığımız karanlık günler geride kaldı.
B) Öğretmen öyküyü ağır ağır okudu.
C) Önce ağır çuvalı kamyondan indirdiler.
D) Kör testereyle odunları kesmeye çalışıyor.