4.Sınıf Terim Anlamlı Sözcükler Test

17 Kasım 2022 0 By testimiz.com

4.Sınıf Türkçe Terim Anlamlı Sözcükler

Test Çöz

.

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi sporla ilgili bir terimdir?
A) kıraç
B) smaç
C) araç
D) ağaç
Soru 2
“iklim, ada, deniz, göl, vadi” gibi terimler hangi derse aittir?
A) Sosyal Bilgiler
B) Matematik
C) Fen Bilimleri
D) Beden Eğitimi
Soru 3
“kenar, köşe, artı, eşittir” gibi terimler hangi derse aittir?
A) Sosyal Bilgiler
B) Matematik
C) Fen Bilimleri
D) Türkçe
Soru 4
Aşağıdaki hangisi tıpla ilgili bir terimdir?
A) tevekkül
B) takdir
C) tekbir
D) otopsi
Soru 5
“katı, sıvı, gaz, donma, erime” gibi terimler hangi derse aittir?
A) Beden Eğitimi
B) Fen Bilimleri
C) Matematik
D) Sosyal Bilgiler
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi müzik terimidir?
A) nota
B) plato
C) cıva
D) artı
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi tiyatro terimi değildir?
A) sahne
B) kamera
C) perde
D) kostüm
Soru 8
Terimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bilim, sanat, meslek veya spor dallarının adları terim anlamlı değildir.
B) Terim anlamı kesinlik bildirir.
C) Terimler ek aldıklarında terim özelliğini kaybederler.
D) Terimler her zaman gerçek anlamlı sözcüklerdir.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi sinema ile ilgili bir terimdir?
A) perde
B) örtü
C) matine
D) gölge
Soru 10
Aşağıdaki hangisi tıp ile ilgili bir terimdir?
A) narkoz
B) egzersiz
C) beste
D) sünnet
Soru 11
Aşağıdaki tümcelerinin hangisinde coğrafya ile ilgili bir terim kullanılmıştır?
A) Doktorlar steteskopla kalbimizi dinleler.
B) Ekvator Dünya’mızı ikiye bölen sanal bir çizgidir.
C) Verilen cümlede sıfatları bulunuz.
D) Perde kapanmadan seyirciler ayağa kalktılar.
Soru 12
“ek-kök, kafiye, özne-yüklem” gibi terimler hangi derse aittir?
A) Sosyal Bilgiler
B) Matematik
C) Fen Bilimleri
D) Türkçe