4.Sınıf Türkçe Zamirler Konu Testi

30 Ocak 2021 0 Yazar: testimiz.com

Adıllar (Zamirler)

Başla

TEBRİKLER.

Adıllar (Zamirler)

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

 

Kendileri isim olmadığı halde ismin yerini tutan sözcüklere ne denir?
“İnsan isimlerinin yerine kullanılan zamirlere şahıs ( kişi ) zamirleri denir. Kişi zamirleri üç tekil, üç çoğul olmak üzere altı tanedir.” Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde kişi zamirleri birlikte verilmiştir?
Bazısı, bazıları, biri, birileri, kimi, çoğu, hepsi, tümü, herkes” zamirlerinin çeşidi hangisidir?
Aşağıdakilerden hangileri işaret zamiridir?
Yerlerini tuttukları varlığı kesin olarak belirtmeyen, hangi ismin yerine kullandıkları tam olarak belli olmayan zamirlere ne denir?
Kim, ne, hangisi, nerede, kaçı, kaçıncısı” zamirlerinin çeşidi hangisidir?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri kullanılmıştır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri kullanılmıştır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir kullanılmıştır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri kullanılmıştır?
“İsimlerin yerini tutan “-ki” ekine ilgi zamiri denir. Kelimeye bitişik yazılır. Zamire “ –ki “ eki eklenir. “-ki “ eki aynı zamanda sıfat türetir. İlgi zamiri olan “–ki ” ile karıştırılmamalıdır.” Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi zamiri kullanılmamıştır?
“İsim veya isim soylu kelimelerin sonuna eklenerek onların kime veya neye, kaçıncı kişiye, ait olduğunu belirten eklere ………………… zamiri denir.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?