4.Sınıf Türkçe Zıt Anlamlı Sözcükler Konu Testi

27 Aralık 2020 0 By testimiz.com

Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler Etkileşimli Çalışma

Soru 1 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler birlikte kullanılmamıştır? A) Aşağı yukarı aynı boydaydılar. B) Okulun duvarları siyah beyaz renkteydi. C) Baran, çalışkan ve başarılı bir çocuktu. D) Merdivenlerden inerken ve çıkarken koşmamalıyız. Soru 2 Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır? A) barış-savaş B) ev-konut C) muallim-öğretmen D) misafir-konuk Soru 3 Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin diğerleriyle bir anlam ilişkisi yoktur? A) saf B) zeki C) kurnaz D) cimri Soru 4 Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin diğerleriyle bir anlam ilişkisi yoktur? A) zengin B) yoksul C) zayıf D) fakir Soru 5 “sıcak-soğuk” sözcüklerindeki anlam ilişkisi aşağıdaki sözcük çiftlerinin hangisinde yoktur? A) ileri-geri B) seyrek-sık C) nefes-soluk D) sert-yumuşak Soru 6 Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır? A) kara-siyah B) ıslak-yaş C) fayda-yarar D) gece-gündüz Soru 7 Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin diğerleriyle bir anlam ilişkisi yoktur? A) masum B) mutlu C) üzüntülü D) sevinçli Soru 8 Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır? A) hürriyet-özgürlük B) bayat-taze C) acemi-usta D) eski-yeni Soru 9 “yokuş” sözcüğünün aşağıdaki sözcüklerin hangisiyle eş-zıt anlam ilişkisi yoktur? A) çıkış B) rampa C) iniş D) ince Soru 10 Aşağıdakilerden hangisi karşıt anlamlı sözcüklerden oluşmaz? A) uzak-yakın B) somut-soyut C) temiz-kirli D) al-kırmızı Soru 11 Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi karşıt anlamlı sözcüklerden oluşmaz? A) acemi-usta B) ucuz-pahalı C) örnek-misal D) tatlı-acı Soru 12 Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi karşıt anlamlı sözcüklerdir? A) okul-mektep B) netice-sonuç C) övmek-yermek D) talebe-öğrenci