4.Sınıf Türkçe 8.Tema Konu Testleri

Sözcükte Anlam Konu Testi

Karşılaştırma Cümleleri Konu Testi

Genel Ve Özel Durum Bildiren İfadeler Konu Testi

Destekleyici ve Açıklayıcı İfadeler Konu Testi

Farklı Düşünceye Yönlendiren İfadeler Konu Testi

Zamirler Konu Testi

Eylem Bildiren Sözcükler Konu Testi

Sözcükte Anlam Konu Testi

8.Tema Hayal Gücü

Eylemler

Sıfatlar

Betimleyen ve Tanımlayan İfadeler

Genel ve Özel Durum Bildiren İfadeler

İsmin Halleri

2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 2.Değerlendirme