4.Sınıf Türkçe 4.Tema Konu Testleri

Pekiştirmeli Kelimeler Konu Testi

Duygusal ve Abartılı İfadeler Konu Testi

Önem Belirten İfadeler Konu Testi

Deyimler Konu Testi

Noktalama İşaretleri Konu Testi

Duygusal ve Abartılı İfadeler Konu Testi

Önem Belirten İfadeler Konu Testi

Türemiş Sözcükler Konu Testi

İsim ve İsim Çeşitleri Konu Testi

İsmin Halleri Konu Testi

4.Tema Değerlendirme Testi

4.Tema Bilim ve Teknoloji

Deyimler

Ses Düşmesi

Atasözleri

Öznel Nesnel Yargı

Abartılı İfadeler

Farklı Düşünceye Yönlendiren İfadeler