4.Sınıf Türkçe 5.Tema Konu Testleri

Noktalama İşaretleri Konu Testi

 Yazım Kuralları Konu Testi

Karşılaştırmalar Konu Testi

Atasözleri ve Deyimler Konu Testi

Cümle Oluşturma Konu Testi

Neden Sonuç Cümlesi Konu Testi

Sebep Sonuç İlişkisi Konu Testi

2.Dönem 1.Değerlendirme

5.Tema Doğa ve Evren

Deyimler ve Atasözleri

Yazım Kuralları

Gerçek ve Mecaz Anlamlılık

Türemiş Sözcükler

Cümlenin Öğeleri