4.Sınıf Türkçe 6.Tema Konu Testleri

Noktalama İşaretleri Konu Testi

Yazım Kuralları Konu Testi

Deyimler Konu Testi

Hikaye Unsurları Konu Testi

Türemiş Sözcükler Konu Testi

Sıfatlar Konu Testi

Tema Benim Güzel Ülkem Testi

Zamirler

Önem Belirten İfadeler

Öznel ve Nesnel Yargı

Ön Adlar

Kelime Türetme

2.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

2.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme