4.Sınıf Türkçe 7.Tema Konu Testleri

Okuma Anlama Konu Testi

Eş Anlamlılık Konu Testi

Karşıt Anlam Konu Testi

Sesteşlik Konu Testi

Sözcükte Anlam Konu Testi

Sayıların Yazımı Konu Testi

İsim ve İsim Çeşitleri Konu Testi

Deyimler Konu Testi

7.Tema Sağlık Ve Spor

5 N 1 K

Metnin Bölümleri

Konu, Ana Düşünce, Ana Duygu

Sebep Sonuç Cümleleri