SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


ÇIKARMA İŞLEMİ -1-

Bir çıkarma işleminde fark 468'dir.Çıkana 121 eklediğimizde
yeni fark kaç olur?
a) 589
b) 598
c) 347
d) 345
2. Bir çıkarma işleminde,eksilen,çıkan ve farkın toplamı 9000'dir.
Bu işlemde,çıkan 500 olduğuna göre fark kaç olur?
a) 8500
b) 9500
c) 4500
d) 4000
3. Bir çıkarma işleminde çıkan 3458 , fark ise 2537'dir. Eksilen kaç olur?
a) 5985
b) 5995
c) 921
d) 912
4. A - 2458 = 1638 işleminde A yerine hangi sayı gelir?
a) 3096
b) 4096
c) 5196
d) 4196
5. Aşağıdaki çıkarma işleminde noktalı yere aşağıdaki doğal sayılardanhangisi gelmelidir?
8235 - . . . . . =2678
a) 5557
b) 5667
c) 5458
d) 5555
6. Bir sayıdan 4367'yi çıkardığımızda 2421 kalıyor.Bu sayı kaçtır?
a) 1946
b) 1956
c) 6788
d) 5788
7. 305-147 = A işleminde A yerine yazılacak doğal sayı kaçtır?
a) 185
b) 184
c) 175
d) 158
8. Bir çıkarma işleminde eksilen 4121 ve fark 974 ise çıkan kaçtır?
a) 3146
b) 3147
c) 3146
d) 3167
9. 23 456 sayısındaki 3 rakamının değeri 7 artırılırsa yeni oluşturulansayı ile ilk sayı arasındaki fark kaçtır?
a) 3
b) 600
c) 7 000
d) 700
10. Doksan bin kırk üç sayısından hangi sayıyı çıkarırsak üç bin yetmişaltı sayısını buluruz?
a) 83576
b) 84896
c) 85027
d) 86967
11. Toplamları 6374 olan üç terimli bir toplama işleminde terimlerdenbirisi 564 ve diğeri1510 ise üçüncü terim kaçtır?
a) 2 000
b) 2 074
c) 4 300
d) 4 800
12. A >1264 - 986 eşitsizliğinde A yerine gelebilecek en küçük doğalsayı kaçtır?
a) 280
b) 279
c) 278
d) 277
13. Binler basamağı 1 olan en büyük beş basamaklı sayı 99999 sayısındanne kadar küçüktür?
a) 99000
b) 8000
c) 66000
d) 44000
14. 243 - 134 < m eşitsizliği sağlayan en küçük "m" doğal sayısı kaçtır?
a) 110
b) 109
c) 108
d) 107
15. A+6=27 A+B=32 ise A - B işleminin sonucu ağıdakilerden hangisidir?
a) 12
b) 11
c) 10
d) 9
16. Bir çıkarma işleminde fark 273 eksilenle çıkanın toplamı 967 olduğunagöre çıkan kaçtır?
a)347
b) 397
c) 487
d) 387
17. Bir çıkarma işleminde fark 584'tür. Eksilene 140 ekler çıkandan da120 çıkarılırsa yeni fark kaç olur?
a) 745
b) 844
c) 744
d) 686
18. Bir çıkarma işleminde eksilen 2136 fark 542 ise çıkan kaçtır?
a) 1765
b) 1772
c) 1789
d) 1594
19. Bir çıkarma işleminde çıkan 3574 fark 5348 ise eksilen kaçtır?
a) 8922
b) 8932
c) 8822
d) 8842
20. Eksileni 4383,farkı 1465 olan bir çıkarma işleminde çıkan kaçtır?
a) 3614
b) 2918
c) 2817
d) 1324

Hazırlayan:  Hamit BİÇER

 
CEVAP ANAHTARI AÇ/ KAPA

 
......