SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


CÜMLEDE ANLAM


1. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi söz konusudur?
a) Kar yağdığı için yollar kapandı.
b) Siz anlatın, ben geliyorum.
c) O saate kadar asla gelmez.
d) Ben işimi sağlama bağlarım.

2. Aşağıdaki tümcelerin hangisi anlamca olumsuzdur?
a) Gideli beri ne aradı, ne sordu.
b) Bugün pazara uğradın mı?
c) Zavallı kadın çok üşümüş.
d) Yarın sinemaya gidelim.

3. Aşağıdakilerden hangisi olumlu bir tümcedir?
a) Okuma yok, yazma yok, bilmeyiz eski yeni.
b) Yüzü hem çirkin, hem sevimsizdi.
c) Mektubu nasıl yazacağımı bilmez miyim?
d) Onlar bugün okula gelmedi.

4. 1 - turizm 2 - anahtarıdır 3 - temizlik 4 - kalkınmanın 5 - turizmin 
Yukarıdaki sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir tümce oluşturulduğunda 
sözcük sıralaması nasıl olur?
a) 3 - 4 - 2 - 1 - 5
b) 3 - 5 - 2 - 1 - 4
c) 3 - 5 - 1 - 4 - 2
d) 3 - 5 - 1 - 2 - 4

5. "Bir şişe soğuk su içtim ve bir türlü serinleyemedim" tümcesindeki 
anlatım bozukluğunu gidermek için "ve" yerine aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?
a) İle
b) Halbuki
c) Hatta
d) Fakat

6. 1-Benekli ve Akkız 
    2-Birlikte, iki beyaz güvercin seçtiler 
    3-Ayhan, hemen ikisine de birer ad koydu: 
    4-İkisi de çok güzel şeylerdi 
Yukarıdaki tümceler nasıl sıralanırsa bir paragraf oluşur?
a) 4-1-2-3
b) 2-4-3-1
c) 2-3-4-1
d) 4-2-3-1

7. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde " beğenme " söz konusudur?
a) Sporcu dediğin güçlü kuvvetli olur.
b) Aslında vadi dediğin yemyeşil olur.
c) İşte, çalışma dediğin böyle olur.
d) Elma dediğin tatlı ve sulu olur.

8. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?
a) Benim işim buraya kadar.
b) Gerçeği söylediğim için kızdılar.
c) Bu kalemi de size aldım.
d) Bugün için geleceğinizi söylemişti.

9. I.değildir II. başarıya III. çalışmıyorsanız IV. ulaşmanız V. mümkün 
Yukarıda numaralandırılmış sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir tümce 
oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?
a) II - III - IV - I - V
b) III - II - IV - V - I
c) ) I - V - III - II - IV
d) IV - I - V - II - III

10. " Çok - Atatürk'ü - ben - severim " sözcüklerinden 
anlamlı ve kurallı bir tümce oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden
 hangisine uygun düşer?
a) 1-4-2-3
b) 3-2-1-4
c) 4-3-1-2
d) 3- 4-2-1

11. "dünyada- yoktur-doğruluğu- ya da - ispat- 
olgu- edilmiş- yanlışlığı- hiçbir" 
Yukarıdaki sözcüklerden kurallı ve anlamlı bir tümce oluşturulduğunda 
sondan ikinci sözcük aşağıdakilerden hangisi olur?
a) Olgu
b) Yoktur
c) İspat
d) Doğruluğu

12. "Dün akşam bütün ödevlerimi bitirdim." tümcesi anlam yönünden 
ne tür tümcedir?
a) Olumlu tümce
b) Olumsuz tümce
c) Soru tümcesi
d) Ünlem tümcesi

13. Aşağıdakilerden hangisi anlamca olumsuz tümcedir?
a) Bugün okula geldi mi?
b) Zavallı çocuk, çok yorulmuş!
c) Ne gelen var ne giden.
d) Akşam eve gidiyoruz

14. Aşağıdaki tümcelerin hangisi anlamca olumludur?
a) Beni dinleyen yok
b) Bugün parkta kimsecikler yok.
c) Bu makineyi çalıştıracak kimse yok.
d) Oralarda seni tanımayan yok.

15. "katılan-tüm-memnun-toplantıya-konuşmacılar-ayrıldılar-olarak" 
Bu sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir tümce oluşturulduğunda 
baştan üçüncü sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tüm
b) Konuşmacılar
c) Katılan
d) Toplantıya

16. " İyilik-denize-et-de-at-Halik-balık-bilir-bilmezse" 
Yukarıdaki sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir tümce oluşturulduğunda 
sondan üçüncü sözcük hangisi olur?
a) Denize
b) Balık
c) Halik
d) Bilmezse

17. "gözleri- ağlamaktan-şişmişti-kızarmış-ve" 
Yukarıdaki sözcüklerden kurallı ve anlamlı bir tümce oluşturulduğunda,
 baştan üçüncü sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kızarmış
b) Gözleri
c) Şişmişti
d) Ağlamaktan

18. 1. millettir 2. uygar 3. Türkler 4. bir 
Yukarıdaki numaralandırılmış sözcüklerden kurallı ve anlamlı bir 
tümce oluşturulursa sıralama aşağıdakilerin hangisine uygun düşer?
a) ) 4. 3. 1. 2
b) 3. 2. 1. 4
c) 3. 2. 4. 1
d) 2. 4. 1. 3

19. Aşağıdaki tümcelerden hangisi olumsuzdur?
a) Geceler bitmek bilmiyor.
b) Ödevlerimi yapacağım.
c) Dereler şırıl şırıl akar.
d) Gözlerini bana dikmişti.

20. Aşağıdakilerden hangisi tümce değildir ?
a) Şimdi işim var benim
b) Biz onunla arkadaşız
c) İki günden beri yağan yağmur
d) Önemli bir araçtır kalem

 Hazırlayan:  Hamit BİÇER

 CEVAP ANAHTARI AÇ/ KAPA

......