SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


DOĞAL SAYILAR


1. Onlar basamağı 2 olan dört basamaklı doğal sayıların 
en büyüğü ile en küçüğü arasındaki fark kaçtır?
a) 8888
b) 8909
c) 9809
d) 9999

2. Otuz bin iki yüz altı doğal sayısının rakamlarla yazılışı 
aşağıdakilerden hangisidir?
a) 30260
b) 30206
c) 30602
d) 32006

3. 19875 sayısının basamak değeri en büyük olan rakamı hangisidir?
a) 9
b) 8
c) 7
d) 1

4. K ve L tek sayma sayısı ise, aşağıdakilerden hangisi 
her zaman tek sayıdır?
a) K+K
b) KxL
c) L+L
d) K+L

5. Değişik rakamlarla yazılan 4 basamaklı en küçük sayı ile 
3 basamaklı en büyük sayının toplamı kaçtır?
a) 2217
b) 2233
c) 2022
d) 2185

6. {5, 9, 6, 9, 3} rakamlarıyla yazılabilecek beş basamaklı 
en büyük doğal sayı ile en küçük doğal sayı arasındaki fark kaçtır?
a) 53 954
b) 63 954
c) 45 000
d) 50 000

7. 800 090 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sekiz yüz bin doksan
b) Seksen bin doksan
c) Sekiz yüz sekiz bin doksan
d) Sekiz yüz sekiz bin seksen sekiz

8. 5 yüz binlik , 4 on binlik , 9 binlik , 4 onluk , 3 birlikten oluşan 
altı basamaklı doğal sayı kaçtır?
a) 504 903
b) 549 403
c) 549 043
d) 504 943

9. 826 221 doğal sayısının rakamlarının sayı değerleri toplamı kaçtır?
a) 21
b) 22
c) 826 221
d) 0

10. Beş basamaklı en büyük doğal sayı ile dört basamaklı 
en büyük doğal sayının farkı kaçtır?
a) 90 000
b) 9 000
c) 90
d) 9

11. 850 314 sayısındaki 5'in basamak değeri kaçtır?
a) 500
b) 5 000
c) 50 000
d) 500 000

12. 37 896 sayısının basamak değeri en küçük olan rakamı hangisidir?
a) 3
b) 6
c) 7
d) 8

13. Basamaklarındaki rakamları birbirinden farklı dört basamaklı 
en küçük doğal sayı kaçtır?
a) 1 000
b) 1 023
c) 1 234
d) 4 321

14. 863 420 doğal sayısındaki 4 rakamının basamak değeri ile 
sayı değerinin toplamı kaçtır?
a) 440
b) 404
c) 44
d) 4

15. Toplamı 132 olan ardışık üç doğal sayıdan büyük olanı kaçtır?
a) 44
b) 45
c) 46
d) 47

16. 67 250 doğal sayısının basamak değeri en büyük olan rakamı hangisidir?
a) 7
b) 6
c) 5
d) 2

17. Yüz otuz bin on üç sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 13 013
b) 103 013
c) 130 310
d) 130 013

18. 24 635 doğal sayısında bulunan 4 ve 3'ün basamak değerlerinin 
toplamı kaçtır?
a) 40 000
b) 40 030
c) 40 035
d) 4 030

19. 147 296 sayısının binler basamağındaki rakamdan 2 çıkarılıp, 
yüzler basamağındaki rakama 3 eklenince sonuç nasıl değişir?
a) 2000 azalır.
b) 300 artar.
c) 1700 azalır.
d) 2300 artar.

20. (6 x 100 000) + ( 3 x 10 000) + (5 x 100) + (2 x 10 ) + (4 x 1) şeklinde 
çözümlenen doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 6 324
b) 63 524
c) 635 243
d) 630 524

 Hazırlayan:  Hamit BİÇER

 
 

......

 

 

CEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA