İNTERAKTİF TESTLER


 
1-Aşağıdakilerden hangisi madde değildir?

A) Un

B)Hava

C) Işık

D) Su

2-Hangi seçenekte maddenin hacmi belirtiliyor?

A) 5 m2

B) 5 kg

C) 5 m

D) 5 lt

3-İçinde su bulunan kaba, taş atınca suyun yükseldiğini izliyoruz. Bu deneyle anlatmak istenilen nedir?

A)Maddenin hacmi vardır.

B)Suya bırakılan taş batar.

C)Maddeler birbirine karışmaz.

D)Yerçekimi vardır.

4-Maddenin 1 santimetrekaresinin ağırlığına ne denir?

A)Ağırlık

B)Yoğunluk

C)Hacim

D)Kütle

5-Geometrik şekli olan cisimlerin hacmi nasıl bulunur?

A)Eni x boyu x yüksekliği

B)Taşırma kabında

C)Dereceli kapta

D)Eşit kollu terazide

6-Kütle ne ile ölçülür?

A)Terazi

B)Baskül

C)El kantarı

D)Eşit kollu terazi

7-Bir maddeyi ısıtınca hangi kaba koyarsak onun şeklini aldığını görmekteyiz. Bu madde ısıtılmadan önce ne haldeydi?

A)Katı

B)Sıvı

C)Gaz

D)Akıcı

8-Gaz maddenin sıvıya, sıvı maddenin katıya dönüşmesi olayına ne denir?

A)Buharlaşma

B)Yoğunlaşma

C)Kaynama

D)Erime

9-Hangi olay her sıcaklıkta gerçekleşebilir?

A)Kaynama

B)Buharlaşma

C)Donma

D)Erime

10-“Kırlara gezmeye gittik.Her yerin taşlarla kaplı olduğunu görüyoruz.” Yeryüzünü bu hale getiren etmen ne olabilir?

A)Canlılar

B)Isı

C)Deprem

D)Su ve rüzgar

 

11- Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzun bölümlerinden değildir?

A) Omurga

B) Gövde

C) Kafatası

D) Boyun

12-. ” Kemiklerin birbirine bağlandığı yere ........................ denir. “,

Yukarıdaki tümcedeki boşluğu aşağıdaki sözcüklerin hangisiyle tamamlarsak tanım doğru yapılmış olur?

A) iskelet

B) kas

C) eklem

D) kemik

13. Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sistemi içinde görev alan organ ve yapılar içerisinde yer almaz?

A) mide

B) kalp

C) kan

D) damarlar

14.Aşağıdaki maddelerden hangisi yapay maddedir?

A) Toprak

B) Cam bardak

C) Ağaç

D) Petrol

15. “Boşlukta yer kaplayan, hacmi ve kütlesi olan bütün varlıklara .................. denir.” Tümcesini aşağıdaki sözcüklerin hangisiyle tamamlayabiliriz?

A) madde

B) saydam

C) opak

D) berk

16. Aşağıdakilerden hangisi hem madde, hem cisim hem de eşya grubundadır?

A) masa B) tornavida C) un D) altın

17. Aşağıdakilerden hangisi maddenin hâl değiştirmesine örnek değildir?

A) Suyun buz haline gelmesi

B) Buharın su haline gelmesi

C) Şekerin suda çözünmesi

D) Bakırın erimesi

18.Kalbimizi ve iç organlarımızı dinlemeye yarayan alet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Röntgen

B)Stetoskop

C) Teleskop

D) Mikroskop

19. Yağmur,rüzgar,ani sıcaklık değişimleri gibi doğa olayları, maddeleri aşındırır.Aşağıdakilerden hangisi bu bilgi ile ilgili değildir?

A) Heykeller

B) Peri bacaları

C) Asit yağmurları

D)Dalgaların şekillendirdiği taşlar

20. Aşağıdaki maddelerden hangisi bir bozulma değildir?

A) Şekerin renk değiştirmesi

B) Tuzun renk değiştirmesi

C) Pirincin renk değiştirmesi

D) Dondurmanın erimesi

 

1.C     2.D     3.A     4.D     5.A

    6.D     7.A     8.B     9.B     10.D

    11.D   12.C   13.A   14.B   15.A

    16.A   17.C   18.B   19.A   20.D

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER