İNTERAKTİF TESTLER


 

1. Aşağıdakilerden hangisi iskeletin görevlerinden değildir ?

A) Vücudun ayakta durmasını sağlar
B) Vücudun biçimini oluşturur
C) Eklem ve kasların yardımıyla hareketi sağlar
D) Kan basıncını ayarlar

2. Aşağıdakilerden hangisi kemiğin yapısından biri değildir ?

A) Kemik canlıdır
B) Kemiğin 2/3 ü inorganik maddelerden oluşur
C) Kıkırdak, kemiğin enine büyümesini sağlar
D) Kemiğin dışında, periost denilen zar bulunur

3. Aşağıdakilerden hangisi bir kemik çeşidi değildir ?

A) Arka kafa kemiği
B) Uzun kemik
C) Kısa kemik
D) Yassı kemik

4. Aşağıdakilerden hangisi iskeletin kısımlarından biri değildir ?

A) Baş iskeleti
B) Omurilik
C) Gövde iskeleti
D) Üyeler iskeleti

5. Aşağıdakilerden hangisi bir eklem çeşidi değildir ?

A) Oynar eklem
B) Yarı oynar eklem
C) Oynak eklem
D) Oynamaz eklem

6. Aşağıda kaslarımıza ait özellikler verilmiştir. Bunlardan hangisi, çizgili kaslarımızı düz kaslarımızdan ayırır ?

A) Hücreleri mekik şeklindedir
B) Hücreleri çok çekirdeklidir
C) Yavaş kasılıp gevşer
D) İç organlarımızın yapısında bulunur

7. Tüm besinlerin sindirimi sırasında kullanılan madde aşağıdakilerden hangisidir?

A) Protein
B) Seliloz
C) Lipit
D) Su

8. Aşağıdakilerden hangisi kanın görevi değildir ?

A) Hücrelere besin ve oksijen taşımak
B) Kan hücrelerini oluşturmak
C) Boşaltım organlarına atık madde taşımak
D) Vücut ısısını düzenlemek

9. Aşağıda verilen damarlardan hangisi kirli kan taşır ?

A) Karaciğer atardamarı
B) Akciğer atardamarı
C) Mide atardamarı
D) Beyin atardamarı

10. Aşağıdakilerden hangisi akciğerin yapısıyla ilgili yanlış açıklamadır ?

A) Göğüs kafesi tarafından korunur
B) Plevra adı verilen zar ile örtülüdür
C) Bronşların her biri alveollerle biter
D) Gaz alışverişi alveolle kan arasında oluşur


11. İletken tel üzerinde hangi parçacığın hareket etmesi elektrik akımını meydana getirir ?

A) Proton
B) Elektron
C) Nötron
D) Pozitron

12. Aşağıdakilerden hangisi elektrik akımını iletir ?

A) Porselen
B) Plastik eldiven
C) Tuzlu su
D) Şekerli su

13. Bir ampulün parlaklığının bir süreliğine azalmasının nedeni aşağıdaki etmenlerden hangilerine bağlıdır ?

A) Voltajın düşmesine
B) Gerilimin ve akımın düşmesine
C) Akımın düşmesine
D) Direncin yükselmesine

14. Direnç değeri büyük olan bir telden yüksek akım geçirmek zorunda kaldığımızda, aşağıdakilerden hangi değeri büyültmemiz gerekir ?

A) Gerilimi
B) Akımı
C) Direnci
D) Telin boyunu

15. "Verilen tellerin cinsi aynı olmak koşuluyla"

Aşağıdaki işlemlerden hangisi ya da hangilerini yaparsak kesinlikle telin direnci artar ?

A) Teli Kısaltıp - Isıtırsak
B) Telin boyunu uzatıp - Gerilimi arttırırsak
C) Teli ince kesitli alırsak
D) Teli uzun - Çok ince alırsak

16. Aşağıdakilerden hangisi bir Amper in değerini anlatır ?

A) Birim kesitten bir sn de geçen elektron sayısı
B) Birim kesitten geçen parçacık sayısı
C) Bir santimetrelik telden parçacık sayısı
D) Elektrik sayacının bir sn de gösterdiği değer

17. Aşağıdaki iletkenlerden hangisinin direnci en büyüktür ?

A) Altın
B) Alimünyum
C) Platin
D) Bakır

18. Bir elektrik motorunda elektrik akımının büyüklüğü aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir ?

A) Bobinin sarım sayısına
B) Mıknatısın büyüklüğüne
C) Motorun dönme hızına
D) Motorun rengine

19. Bir transformatörde primer sarım sayısı, seconder in sarım sayısından fazla ise, bu transformatörü aşağıdakilerden hangisiyle adlandırırız ?

A) Alçaltıcı transformatör
B) Yükseltici transformatör
C) Doğrultucu trasformatör
D) Gerilim değişmez

20. Primerindeki sarım sayısı 1500 ve primere doğru akımın gerilimi 220 volt seconderinin sarım sayısı 150 olan transformatörün seconderindeki gerilimin değeri ne olur ?

A) 2200 volt
B) 220 volt
C) 0 volt
D) 220000 volt

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER