İNTERAKTİF TESTLER


 1. Doğum 2-Okul bitirme 3-Evlenme 4-Yürüme Yukarıdaki işlemlerin kronolojik sıralanmasında baştan 2. hangisidir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

2. Bir milletin devamlılığını milli kültürün yaşatılması, benimsenmesi sağlar.Gelenekler ise milli kültürün bel kemiğidir. Aşağıdakilerden hangisi bizim geleneklerimiz arasında yoktur?

A) Bayramlarda büyüklerin ellerinin öpülmesi.
B) Düğünlerde gelin alma merasimlerinin yapılması.
C) Gelen misafire ikramda bulunmak.
D) Kendi isteğine bağlı olarak askere gitmek.

3. Tpolumun en önemli kurumlarından biri olan aile için yardımlaşma, iş bölümü ve sevginin önemi aşağıdaki ifadelerden hangisinde anlatılmaktadır?

A) Ailenin bir arada kalmasını sağlar.
B) Ailenin zenginleşmesini sağlar.
C) Ailenin fakirleşmesini sağlar.
D) Ailenin mutlu olmasını sağlamaz.

4. Aşağıdakilerden hangisi insanların farklı yönlerini anlatan kavramlardan biri değildir?

A) zevkler
B) beslenme
C) hobiler
D) yetenekler

5. Hangisi milli kültürümüzü oluşturan ögelerden biri değildir?

A) Türkülerimiz
B) . Yollarımız
C) Halk oyunlarımız
D) Bayrağımız

6. Milli egemenliğin gerçekleşmesine etki eden en önemli olay nedir?

A) kongrelerin yapılması
B) TBMM açılması
C) Atatürk'ün Samsun'a çıkması
D) padişahın yurdu terk etmesi

7. "Bir şeyin doğruluğu veya gerçekliği hakkında bilgi veren belge ve nesnelerdir" tanımı aşağıdakilerden hangisi için yapılır?

A) gelenek
B) görenek
C) kanıt
D) kültür

8. Aşağıdakilerden hangisi birinci derece akrabalarımızdan değildir?

A) kardeş
B) dayı
C) hala
D) enişte

9. Sefa dedesine sorular sorarak geçmişini öğreniyor. Sefa'nın kullandığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yazılı tarih yöntemi
B) Sözlü tarih yöntemi
C) Araşrırma yöntemi
D) Olayları yaşama

10. Aile tarihinin oluşmasında aşağıdakilerden hangisinden yararlanmalıyız?

A) Annemizden
B) Babamızdan
C) Kitaplarımızdan
D) Dedemizden


11. Bir şeyin doğruluğunu gösteren belge ve delillere kanıt denir. Aşağıdakilerden hangisi bir kanıt değildir?

A) bilimsel buluşlar
B) resimler
C) kitaplar
D) söylentiler

12. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ün kişisel özelliklerinden değildir?

A) ileri görüşlülüğü
B) açıksözlülüğü
C) barışçı
D) savaşmayı sever

13. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin dayandığı esaslardan değildir?

A) vatan ve millet sevgisi
B) barışçılık
C) Egemenlik padişaha aittir
D) Akılcılık

14. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ün amaçları arasında yer almaz?

A) çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma
B) Türk ulusunun bağımsızlığını sağlama
C) Millet egemenliğini esas alma
D) Yabancı devletin himayesine girme

15. I - anne II - baba III - çocuklar Yukarıda verilen bilgilerden hangileri aileyi oluşturan bireylere aittir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I,II ve III

16. Aşağıdakilerden hangisi geniş ailede yer almaz?

A) Evlenmemiş çocuklar
B) Komşular
C) Babaanne
D) Amca

17. Hangisi kültürün ögelerinden değildir?

A) Türkü
B) Oyun
C) Roman
D) Düğün

18. - Hangisi , tarihte Türklerin yaygın olarak oynadığı oyundur?

A) Cirit
B) . Futbol
C) Voleybol
D) tenis

19. Düğünlerde gelin veya damada kına yakmak aşağıdakilerden hangisinin getirdiği bir davranıştır?

A) geleneklerimiz
B) göreneklerimiz
C) kanıtlarımız
D) kültürümüz

20. Bir millete ait kültürün yeni kuşaklara aktarılmasında aşağıdakilerden hangisinin önemi yoktur?

A) dil
B) kıyafetler
C) savaş
D) gelenekler

 

CEVAPLAR 1D 2D 3A 4B 5B 6B 7C 8D 9B 10C 11D 12D 13C 14D 15D 16B 17C 18A 19A 20C

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER