İNTERAKTİF TESTLER


1. Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Milli kültürümüz, bizi diğer toplumlardan ayıran özelliğimizdir.
B) Her toplumun kendine özgü bir kültürü vardır
C) Kültürel farklılıklar insanlar arasında sürtüşmeye yol açar
D) Kültürler zaman içinde değişime uğrar

2. Aşağıdakilerden hangisi gemişile ilgili daha çok bilgiye sahiptir?

A) annemiz
B) ablamız
C) dedemiz
D) biz

3. 1 !. Dünya Savaşı 2_Cumhuriyetin ilanı 3-Kurtuluş Savaşı 4-Yazı inkılabı Yukarıdaki olayları kronolojik sıraya koyunuz.

A) 3-1-2-4
B) 4-3-2-1
C) 1-3-2-4
D) 4-1-2-3

4. Hangisi milli kültürümüz içerisinde yer almaz?

A) milli hikayeler ve destanlar
B) gelenek ve görenekler
C) geleneksel giysiler
D) noel kutlamaları

5. Milli Mücadele'nin kazanılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A) Halkın kahramanlığı
B) Atatürk'ün liderliği
C) Milli birlik ve beraberlik
D) Komşu ülkeler

6. Aşağıdakilerden hangisi eski Türk oyunlarından günümüze gelmiş olanıdır?

A) Golf
B) Cirit
C) Bilardo
D) Tenis

7. Aşağıdakilerden hangisi kültür birliği ile doğrudan ilgili değildir?

A) Gelenek
B) Görenek
C) Folklor
D) Teknoloji

8. Ayşe lisedeyken oynadığı tiyatro oyununda doktor rolünü canlandırmak istemiştir.Günümüzde ayşenin mesleği aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) mühendis
B) doktor
C) öğretmen
D) esnaf

9. Hangisi, Milli Mücadele yıllarında Türk milletinin gösterdiği davranışlardan biri olamaz?

A) yardımlaşma
B) dayanışma
C) görevden kaçma
D) cesaret

10. Aşağıdakilerden hangisi folklor ürünlerinden biri değildir?

A) Destanlar
B) Bilimsel gelişmeler
C) Ninniler
D) Bilmeceler


11. Aşağıdakilerden hangisi milli mücadelenin çevremizdeki izlerinden değildir?

A) Zafer anıtları
B) Kabirler ve şehitlikler
C) Gazilere ait madalyalar
D) Caddeler

12. Türk halkının yurdunu ve bağımsızlığını korumak için verdiği mücadeleye ne denir?

A) Milli mücadele
B) Savaşlar
C) Kahramanlıklar
D) Demokrasi

13. Aşağıdakilerden hangisi geleneklerimizden bir örnektir?

A) Yardımseverlik ve cömertlik
B) Milli mücadele ve kurtuluş savaşı.
C) Bayramlarda büyüklerimizin elini öpmek.
D) Çöpleri çöp kutusuna atmak.

14. Aşağıdakilerden hangisi aile fertlerimizden biri değildir?

A) anne
B) baba
C) kardeş
D) arkadaş

15. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin ata sporlarındandır?

A) Basketbol
B) Tenis
C) Voleybol
D) Güreş

16. Bir millete ait kültürün yeni nesillere aktarılmasında aşağıdakilerden hangisinin bir önemi yoktur?

A) dil
B) savaş
C) giysiler
D) gelenekler

17. Bir halk oyunu türü olan zeybek , hangi yöremize aittir.

A) İç anadolu
B) Karadeniz
C) Ege
D) Doğu anadolu

18. Anne,baba ve çocuklardan oluşan en küçük topluluğa ne ad verilir?

A) akraba
B) evlat
C) aile
D) topluluk

19. Bir toplumun kabul ettiği ortak düşünce amaç ahlak kuralları ve inançlara ne denir?

A) değer
B) kültür
C) dil
D) ahlak

20. Devletlerin aralarındaki anlaşmazlıkları silah yoluyla çözmeye çalışmasına ne ad verilir?

A) barış
B) boks
C) savaş
D) kavga

 

CEVAPLAR 1C 2C 3D 4D 5D 6D 7D 8B 9C 10B 11D 12A 13C 14D 15D 16B 17C 18C 19B 20C 

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10. A) B) C) D)
11. A) B) C) D)
12. A) B) C) D)
13. A) B) C) D)
14. A) B) C) D)
15. A) B) C) D)
16. A) B) C) D)
17. A) B) C) D)
18. A) B) C) D)
19. A) B) C) D)
20. A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER