İNTERAKTİF TESTLER


 

1.
A)
B)
C)
D)
Bir kenarı 13cm olan karenin çevresi kaç cm’dir?
A) 52cm
B) 54cm
C) 50cm
D) 48cm
2.
A)
B)
C)
D)
Çevresi 48 cm olan karenin bir kenarı kaç cm’dir?
A) 14cm
B) 16cm
C) 12cm
D) 24cm
3.
A)
B)
C)
D)
Bir kenarı 5cm olan üç kare yan yana getiriliyor. Yeni oluşan şeklin çevresi kaç cm’dir?
A) 45cm
B) 40cm
C) 50cm
D) 48cm
4.
A)
B)
C)
D)
Çevresi 16cm olan dört kare kare oluşturacak şekilde birleştiriliyor. Yeni şeklin çevresi kaç cm olur?
A) 36cm
B) 34cm
C) 30cm
D) 40cm
5.
A)
B)
C)
D)
Bir kenarı 13 cm olan karenin alanı kaç cm2 ‘dir?
A) 152cm2
B) 164cm2
C) 169cm2
D) 148cm2
6.
A)
B)
C)
D)
Çevrisi 48 cm olan karenin alanı kaç cm2’dir?
A) 152cm2
B) 144cm2
C) 169cm2
D) 148cm2
7.
A)
B)
C)
D)
Çevresi 16cm olan dört kare yan yana getiriliyor. Yeni şeklin alanı kaç cm kare olur?
A) 32cm2
B) 64cm2
C) 16cm2
D) 48cm2
8.
A)
B)
C)
D)
Çevresi 60 cm olan karenin alanı kaç cm2 ‘dir?
A) 225cm2
B) 245cm2
C) 235cm2
D) 255cm2
9.
A)
B)
C)
D)
Uzun kenarı 25 cm kısa kenarı 10 cm olan dikdörtgenin çevresi kaç cm’dir?
A) 35cm
B) 70cm
C) 250cm
D) 45cm
10.
A)
B)
C)
D)

Çevresi 50cm, kısa kenarı 10 cm olan dikdörtgenin uzun kenarlarının toplamı kaç cm’dir?
A) 36cm
B) 34cm
C) 30cm
D) 32cm

11.
A)
B)
C)
D)
Çevresi 46cm uzun kenarı 15cm olan iki dikdörtgen yan yana getirilirse yeni şeklin çevresi kaç cm olur?
A) 76cm
B) 60cm
C) 48cm
D) 54cm
12.
A)
B)
C)
D)
Uzun kenarı 16cm, kısa kenarı 9cm olan dikdörtgenin çevresi kaç cm’dir?
A) 25cm
B) 50cm
C) 144cm
D) 124cm
13.
A)
B)
C)
D)
Uzun kenarı 16cm, kısa kenarı 9cm olan dikdörtgenin alanı kaç cm2’dir?
A) 25cm2
B) 50cm2
C) 144cm2
D) 124cm2
14.
A)
B)
C)
D)
Kısa kenarı 10cm, uzun kenarı 15cm olan iki dikdörtgen yan yana getirilince yeni oluşan şeklin alanı kaç cm2’dir?
A) 150cm2
B) 300cm2
C) 50cm2
D) 100cm2
15.
A)
B)
C)
D)
Çevresi 50cm, kısa kenarı 10 cm olan dikdörtgenin alanı kaç cm2’dir?
A) 150cm2
B) 300cm2
C) 50cm2
D) 100cm2
16.
A)
B)
C)
D)
Çevresi 150cm, uzun kenarı 50 cm olan dikdörtgenin alanı kaç cm2’dir?
A) 1250cm2
B) 1300cm2
C) 1150cm2
D)1000cm2
17.
A)
B)
C)
D)
Bir kenarı 5 birim olan kare ile çevresi 26 birim ve kısa kenarı 5 birim olan dikdörtgen yan yana getiriliyor. Yeni oluşan şeklin çevresi kaç birimdir?
A) 36 birim
B) 34 birim
C) 30 birim
D) 32 birim
18.
A)
B)
C)
D)
Çevresi 28 birim olan kare ile uzun kenarı 10 birim, kısa kenarı 7 birim olan dikdörtgenin alanı kaç birim karedir?
A) 119
B) 129
C) 130
D) 132
19.
A)
B)
C)
D)
Bir kenarı 8 birim olan karenin alanı, alanı 100 birim kare olan dikdörtgenden ne kadar eksiktir?
A) 36
B) 42
C) 64
D) 46
20.
A)
B)
C)
D)
Alanı 25 birim kare olan karenin bir kenarı kaç birimdir?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
******** HAZIRLAYAN:HamitBİÇER




CEVAP ANAHTARI AÇ/ KAPA

......