İNTERAKTİF TESTLER


 

1.
A)
B)
C)
D)
1. Dünyamızın şekli ile ilgili aşağıdaki görüşlerden hangisi doğrudur?
A) Dünya’mızın yuvarlak bir tepsiye benzediği
B) Dünya’mızın bir daireye benzediği
C) Dünya’mızın küre şekline benzediği
D) Dünya’mızın bir siniye benzediği
2.
A)
B)
C)
D)
2. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’mızın yuvarlak olduğuna kanıt olarak söylenemez?
A) Dünyanın bir ekseninin olması
B) Aynı yöne doğru gidildiğinde tekrar başlangıç noktasına gelinmesi
C) Uzaydan çekilmiş fotoğraflar
D) Ay tutulması sırasında Dünya’mızın gölgesinin Ay üzerindeki görüntüsü
3.
A)
B)
C)
D)
3. Hep aynı yöne giden bir uçağın bir süre sonra aynı yere gelmesi dünyanın şekli ile ilgi aşağıdaki görüşlerden hangisinin yanlış olduğunu kunıtlar?
A) Yuvarlak olduğu
B) Küre şeklinde olduğu
C) Topa benzediği
D) Düz olduğu
4.
A)
B)
C)
D)
4. Dünya’mızı saran hava kürenin diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hidrosfer
B) Barisfer
C) Litosfer
D) Atmosfer
5.
A)
B)
C)
D)
5. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’mızın en dıştaki katmanıdır?
A) Ateş küre
B) Taş küre
C) Gaz küre
D) Su küre
6.
A)
B)
C)
D)
6. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’mızın gözlenemeyen katmanları arasında yer alır?
A) Su Küre
B) Ağır Küre
C) Hava Küre
D) Taş Küre
7.
A)
B)
C)
D)
7. Dünyamız kaç katmandan oluşmaktadır?
A) 5
B) 6
C) 4
D) 7
8.
A)
B)
C)
D)
8. Havada %71 oranında bulunan gaz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Oksijen
B) Hidrojen
C) Azot
D) Karbondioksit
9.
A)
B)
C)
D)
9. Dünya’nın aşağıdaki katmanlarından hangisi, yanardağ oluşumuna neden olur?
A) Ağır küre
B) Gaz küre
C) Su küre
D) Ateş küre
10.
A)
B)
C)
D)

10. Yağmur, kar, dolu, rüzgâr gibi olayların gerçekleştiği katman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gaz küre
B) Yer Küre
C) Taş Küre
D) Su küre

11.
A)
B)
C)
D)
11. Dünya’mızı kaplayan karaların ve suların oranı kaçtır?
A) 1/4 karalar
B) 1/6 karalar 3/4 sular 2/6 sular
C) 1/5 karalar
D) 2/4 karalar 4/5 sular 2/4 sular
12.
A)
B)
C)
D)
12. Dünya’mızın katmanlarından olan ateş küre ( magm
A) tabakasından çıkan magmanın yeryüzünde soğuyup katılaşması sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşmuştur?
A) Toprak
B) Kayaç
C) Kum
D) lav
13.
A)
B)
C)
D)
13. Kayaçları oluşturan küçük parçalara ne denir?
A) maden
B) kayaç
C) mineral
D) taş
14.
A)
B)
C)
D)
14. Erozyonu önlemek için ülkemizde bazı kuruluşlar çalışmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu kuruluşlardan biridir?
A) TEMA
B) Sağlık Bakanlığı
C) AKUT
D) Kızılay
15.
A)
B)
C)
D)
15. Ekonomik değeri olan kayaç ve minerallere ne ad verilir?
A) toprak
B) maden
C) tuz
D) altın
16.
A)
B)
C)
D)
16. Mineraller kayaçlara aşağıdaki özelliklerden hangisini kazandırmaz?
A) Renk
B) Sertlik
C) Parlaklık
D) tat
17.
A)
B)
C)
D)
17. Minerallerin en serti ve ne yumuşağı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
A) elmas- talk(pudr
A)
B) elmas – cıva
C) demir – şeker
D) çelik – pamuk
18.
A)
B)
C)
D)
18. Aşağıda verilen olaylardan hangileri toprak oluşumunda etkilidir? I. Isınma ve soğuma II. Akarsular ve rüzgâr III. Yer sarsıntıları
A) I
B) I, II
C) II
D) I, II, III
19.
A)
B)
C)
D)
19. Aşağıdakilerden kaç tanesi yeryüzünün şeklini değiştiren etkenlerdendir? 1. Volkanlar 2. Yer sarsıntıları 3. Buzullar 4. Akarsular 5. Rüzgâr
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
20.
A)
B)
C)
D)
20. Toprağı erozyondan korumanın en etkili yolu, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rüzgârın estiği tarafa “rüzgâr setleri” yapmak
B) Sulama işlerine önem vermek
C) Ekim alanlarını artırmak
D) Ormanları çoğaltmak ve korumak
******** HAZIRLAYAN:HamitBİÇER
CEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA 

 

 
   
......