İNTERAKTİF TESTLER


 

1.
A)
B)
C)
D)
1. Toprak oluşumunda aşağıdakilerden hangisini etkisi yoktur?
A) suların
B) rüzgarın
C) ısının
D) magmanın
2.
A)
B)
C)
D)
2. Dünyanın merkezine doğru indikçe ısı nasıl etkilenir?
A) artar
B) azalır
C) değişmez
D) ölçülmez
3.
A)
B)
C)
D)
3. Çağımızın en büyük sorunu aşağıdakilerden hangisidir?
A) savaşlar
B) çevre kirliliği
C) depremler
D) küresel ısınma
4.
A)
B)
C)
D)
4. Zararlı gazların yarattığı çevre sorunu aşağıdakilerden hangisidir?
A) toprak kirliliği
B) su kirliliği
C) hava kirliliği
D) küresel ısınma
5.
A)
B)
C)
D)
5. Doğada uzun süre yok olmayan katı atıkların yarattığı çevre sorunu aşağıdakilerden hangisidir?
A) toprak kirliliği
B) su kirliliği
C) hava kirliliği
D) küresel ısınma
6.
A)
B)
C)
D)
6. Kimyasal atıklar öncelikle hangi çevre sorununa neden olur?
A) toprak kirliliği
B) su kirliliği
C) hava kirliliği
D) küresel ısınma
7.
A)
B)
C)
D)
7. Çevre kirliliğine neden olan temel etken aşağıdakilerden hangisidir?
A) insanlar
B) plansız şehirleşme
C) sanayileşme
D) küresel ısınma
8.
A)
B)
C)
D)
8. Toprak kayması hangi doğal afet içerisinde değerlendirilir?
A) erozyon
B) heyelan
C) deprem
D) çığ
9.
A)
B)
C)
D)
9. Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunları içerisinde yer almaz?
A) toprak
B) su
C) hava
D) deprem
10.
A)
B)
C)
D)

10. Çevreyi korumada alınabilecek en önemli teknolojik önlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) doğal hayatı korumak
B) geri dönüşümü sağlamak
C) fabrikaları kapatmak
D) şehirleşmeyi engellemek

11.
A)
B)
C)
D)
11. Toprağın su rüzgar vb. etkilerle aşınması ve taşınması olayına ne ad verilir?
A) erozyon
B) heyelan
C) deprem
D) çığ
12.
A)
B)
C)
D)
12. Küresel ısınmanın en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) toprak kirliliği
B) su kirliliği
C) hava kirliliği
D) yanar dağlar
13.
A)
B)
C)
D)
13. Türkiye’de erozyonla mücadele eden sivil kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
A) TEMA
B) MTA
C) AKUT
D) TMO
14.
A)
B)
C)
D)
14. İnsan yaşamındaki önemine göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
A) toprak – su- hava
B) hava – su - toprak
C) su – hava - toprak
D) su – toprak - hava
15.
A)
B)
C)
D)
15. TEMA vakfının erozyonu önlemek için yaptığı çalışma aşağıdakilerden hangisidir?
A) taraçalama
B) baraj yapma
C) ağaçlandırma
D) doğayı koruma
16.
A)
B)
C)
D)
16. Aşağıdaki atıklardan hangisinin geri dönüşümü mümkün değildir?
A) kağıt
B) naylon
C) demir
D) odun
17.
A)
B)
C)
D)
17. Dünyamızın katmanları ile ilgili aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
A) ağır küre – ateş küre – taş küre – su küre – gaz küre
B) ateş küre – ağır küre – taş küre – su küre – gaz küre
C) ağır küre – ateş küre – su küre – taş küre – gaz küre
D) ağır küre – taş küre – ateş küre – su küre – gaz küre
18.
A)
B)
C)
D)
18. Taş kürenin oluşumu aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
A) toprağın katılaşması
B) suların donması
C) magmanın soğuması
D) küresel ısınma
19.
A)
B)
C)
D)
19. Aşağıdakilerden hangisi bir çevre sorunu değildir?
A) erozyon
B) deprem
C) heyelan
D) küresel ısınma
20.
A)
B)
C)
D)
20. Aşağıdakilerden hangisi bir çevre sorununa neden olmaz?
A) ormanların yok olması
B) hızlı nüfus artışı
C) barajlar yapma
D) hızlı sanayileşme
******** HAZIRLAYAN:HamitBİÇER
CEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA 

 

 
   
......