İNTERAKTİF TESTLER


İMLA KURALLARI


1. Aşağıdaki tümcelerin hangisindeki "de" nin yazımı doğrudur?
a) Sen de şiir kitabı var mı?
b) Sende gelecek misin?
c) Sokaklarda evler gibi temizdi.
d) O da senin gibi çalışkanmış

2. Aşağıdaki tümcelerden hangisinde "-de"nin yazılışında  yanlışlık yapılmıştır?
a) Ayşe de bizimle gelsin mi?
b) Çantayı bindiği arabada unutmuş.
c) Yakında ben de gidiyorum.
d) O kalemde benimdir.

3. Hangi tümcede "-de" hal eki yanlış yazılmıştır?
a) Arılar da çok çalışkandır.
b) Dallar da tek yaprak kalmadı.
c) Sonbaharda bu renkleri göremezsiniz.
d) Haftaya dayımlarda gelir.

4. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde özel adların yazımıyla  ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
a) Gezmeye Seda da geldi.
b) İlker'i bugün yolcu ettik.
c) Köpeğimiz karabaş ortalarda yok.
d) Yeni il olan kentlerimizden biri de Yalova'dır.

5. Aşağıdaki sözcüklerin hangisi yanlış yazılmıştır?
a) Ateşde
b) Taşta
c) Suda
d) Yaprakta

6. Aşağıdakilerden hangisinin yazılışı doğrudur?
a) Okuyabiliyor musunuz?
b) Okudu larmı?
c) Okudunuzmu?
d) Okuyabilecekmisin?

7. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
a) Okan burada mı?
b) Yazar mı sınız?
c) Ayşe, derslerini yaptın mı?
d) O zaman mı geleceksin?

8. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde "mi" soru eki olarak kullanılmıştır?
a) Kardeşim geldi mi bilmiyorum
b) Öğretmen bize oturun dedi mi otururuz
c) Hava soğudu mu sobaları yakmaya başlarız
d) Yurt dışından misafirleriniz geldi mi

9. "ki" eki hangi tümcede yanlış yazılmıştır?
a) Evdeki hesap çarşıya uymaz.
b) Ağır ol ki molla sansınlar.
c) Dağda ki gelmiş bağdakini kovuyor.
d) Bendeki şansa bak

10. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yanlış yazılmıştır?
a) Kitaptan
b) Bilekden
c) Bilgin
d) Coşkun

11. Aşağıdaki tümcelerin hangisinin yazımı doğrudur?
a) İstanbul'un taşı toprağı Altındır.
b) Yurdumuzun başkenti Ankara'dır.
c) Oya bize gelirken minik kardeşi Erayıda getirdi.
d) Mustafa'nın babası çok şişman bir adamdır.

12. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin ilk harfi daima büyük yazılır?
a) Uzun
b) Uzunca
c) Uzunluk
d) Uzunyayla

13. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
a) Karslı
b) İngilizce
c) İzmir'li
d) Osmanlılar

14. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
a) Gözlerini aşırı ışık mı bozdu?
b) Gözleri artık hiçbir şeyi göremiyormu?
c) Aşırı ışık gözlerini yormuyor mu?
d) Gözlerinin sağlığına dikkat ediyor musun?

15. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde, özel isimlerin yazımı ile ilgili  bir yanlışlık yapılmıştır?
a) Ankar'alılar Atatürk'ü büyük bir coşku ile karşıladılar.
b) Fırat'ın suyu çok serindir.
c) Kütahya'dan buraya beş saatte geldik.
d) Tuz Gölü'nün suyu tuzludur.

16. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
a) İstanbul'dan Ankara'ya otobüsle geldiler.
b) Dr. Doğan Alper, hastasını muayene etti.
c) 28 aralık 1984 perşembe günü doğmuş.
d) Kitabını, Türk Dil Kurumu yayınlamış.

17. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur ?
a) İstesende istemesende geldim işte!
b) Gelde gör bakalım!
c) Kitabım Osman' da kaldı.
d) Başkan, senide benide yazmış!

18. Aşağıdaki tümcelerin hangisinin sonuna nokta(.) konmaz ?
a) Ödevini yaptın mı
b) Radyoyu dinlemelisin
c) Belki size gelirim
d) Hemen içeri gir

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
a) Sen hiç balina gördün mü?
b) Bizimle pikniğe gelecekmisiniz?
c) Bu golü nasıl görmediniz?
d) Ben seni hiç üzer miyim?

20. Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı yoktur ?
a) Hızlı hızlı
b) Eski şehir
c) Karnı yarık
d) Gök kuşağı

 Hazırlayan:  Hamit BİÇER

 CEVAP ANAHTARI AÇ/ KAPA

......