İNTERAKTİF TESTLER


 

1.
A)
B)
C)
D)
1. Aşağıdakilerden hangisi kullanım alanı olarak diğerlerinden farklıdır?
A) Telefon
B) Bilgisayar
C) Tepegöz
D) Televizyon
2.
A)
B)
C)
D)
2. Aşağıdakilerden hangisi ilkel bir haberleşme yöntemi değildir?
A) güvercinle haberleşme
B) dumanla haberleşme
C) postayla haberleşme
D) boruyla haberleşme
3.
A)
B)
C)
D)
3. Aşağıdakilerden hangisi yanlış verilmiştir?
A) 110 itfaiye
B) 112 ambulans
C) 155 polis
D) 150 jandarma
4.
A)
B)
C)
D)
4. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşüm kutularının faydalarından biridir?
A) Yer altı kirliliğine neden olur.
B) Taşıyıcı mikropların yayılmasına neden olur.
C) Çevreye kötü koku yayar.
D) Çevre kirliliğini önler.
5.
A)
B)
C)
D)
5. Geçmişte yaşamış insanların zamanı ölçmek için kullandığı Güneş saati için hangisi söylenebilir?
A) Akrep ve yelkovanı vardır
B) Enerjisini Güneş ışıklarından alır
C) Güneş oluşturduğu gölgeye göre zamanı belirler.
D) Dakika ve saniyeleri gösterir.
6.
A)
B)
C)
D)
6. Aşağıdaki teknolojik ürünleri buluş sırasına göre sıralarsak hangisi ilk sırada yer alır?
A) araba
B) tekerlek
C) tren
D) uçak
7.
A)
B)
C)
D)
7. Teknoloji bizi nasıl etkiler?
A) İnsanlığın olumlu yönde gelişmesini sağlar.
B) İnsanlığı tembelliğe sürükler.
C) teknoloji çevreye zarar verir.
D) Teknoloji çevreyi olumlu yönde etkiler.
8.
A)
B)
C)
D)
8. Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında kullanılan teknolojik ürünlerden değildir?
A) tepegöz
B) projeksiyon
C) steteskop
D) bilgisayar
9.
A)
B)
C)
D)
9. Aşağıdakilerden hangisi ilkel bir saat değildir?
A) Kum saati
B) Su saati
C) Kadranlı saatler
D) Güneş saati
10.
A)
B)
C)
D)

10. Hangisi teknolojik ürünlerin yanlış kullanılmasının bir sonucudur?
A) erozyon
B) çevre kirliliği
C) depremler
D) heyelan

11.
A)
B)
C)
D)
11. Hz.İsa'nın doğumunu başlangıç kabul eden takvim hangisidir?
A) Rumi takvim
B) Hicri takvim
C) Miladi takvim
D) Celali takvimi
12.
A)
B)
C)
D)
12. Buluş yapma sırasında izlenecek ilk yol hangisidir?
A) Fikirler üretmek
B) İhtiyacı belirlemek
C) Tasarım yapmak
D) Afiş hazırlamak.
13.
A)
B)
C)
D)
13. Aşağıdakilerden hangisi doğada yok olması daha uzun zaman alır?
A) aliminyum
B) plastik
C) yemek atıkları
D) demir
14.
A)
B)
C)
D)
14. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmelerle ilgili değildir?
A) Daha hızlı seyahat
B) Daha kolay iletişim
C) Daha yardımsever bir toplum
D) Daha güvenli barınma imkanı
15.
A)
B)
C)
D)
15. Depremi önceden tahmin etmeye yarayan bir icat yapmak isteyen mucidin amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Deprem olmasını önlemek.
B) Depremle ilgili haber yapmak
C) Depremin zararlarını azaltmak
D) Deprem hakkında bilgi edinmek
16.
A)
B)
C)
D)
16. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin hayatımıza sağladığı olumlu etkilerden biri değildir?
A) Yaşamı kolaylaştırır.
B) Üretimi hızlandırır.
C) Çevreyi kirletir
D) Zamandan tasarruf sağlar.
17.
A)
B)
C)
D)
17. Aşağıdakilerden hangisi evde kullanılan teknoloji ürünlerinden değildir?
A) ütü
B) bisiklet
C) elektrik süpürgesi
D) telefon
18.
A)
B)
C)
D)
18. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Hicri takvim ay yılına göre düzenlenmiştir.
B) Miladi takvim güneş yılına göre düzenlenmiştir.
C) İcatlar hayatımızı zorlaştırır.
D) Teknolojik ürünler zaman içinde değişir.
19.
A)
B)
C)
D)
19. Aşağıdakilerden hangisi teknolojiyi bilinçsizce kullanmanın bir sonucudur?
A) Telefonda ihtiyacımız kadar konuşmak.
B) Plastik ve teneke kutuları ayrı kaplarda toplamak.
C) Televizyonda yayınlanan her programı izlemek.
D) Teknolojik eşyalardan sadece ihtiyacımız kadarını almak.
20.
A)
B)
C)
D)
20. Bir güneş yılı kaç gün ,kaç saattir?
A) 354 gün,8 saat
B) 359 gün,6 saat
C) 365 gün, 6 saat
D) 322 gün,12 saat
******** HAZIRLAYAN:HamitBİÇER
CEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA 

 

 
   
......