İNTERAKTİF TESTLER


  1. Aşağıdaki davranışlardan hangisi tüm canlıları kapsar?

A) düşünme
B) hoşgörü
C) inanç
D) kızgınlık

2. )Bir gıda ürünü alırken öncelikle hangisine dikkat edilmelidir?

A) Ürünün şekline.
B) Ürünün ambalajının rengine.
C) Ürünün markasına.
D) Ürünün son kullanma tarihine

3. 1-Duygu 1996'da doğdu. 2- 2002 yılında okula başladı. 3- 2010 yılında ilköğretimi bitirecek. Yukarıdaki olayların kronolojik sıralanışı hangi seçenekte doğru sıralanılmıştır?

A) 2-3-1
B) 3-1-2
C) 1-2-3
D) 1-3-2

4. Zeynep Hürriyet Mahallesi'ne yeni taşınan fakir bir ailenin kızıdır. Cansu Zeynep ile kısa sürede arkadaş olmuştur.Her zaman beraber oynamaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?

A) Zeynep başarılı bir öğrencidir.
B) İlgi alanları aynıdır.
C) Cansu Zeynep'i kıskanmaktadır.
D) Cansu ile Zeynep akrabadır.

5. Aşağıdakilerden hangisi insanların ortak özelliklerinden değildir?

A) Beslenme ihtiyacı
B) barınma ihtiyacı
C) yetenekler
D) ortak duygular

6. Ülkemizde ürünlerin standartlara uygunluğunu denetlemek için hangi kurum oluşturulmuştur?

A) TSE
B) THK
C) TBMM
D) TOBB

7. Başkalarının duygu ve düşüncelerine saygılı olan bir insan için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Saygısız
B) Heyecanlı
C) Hoşgörülü
D) Çok dikkatli

8. Hangi meslek önemlidir?

A) ÇİFTÇİ
B) hemşire
C) öğretmen
D) hepsi

9. 2-1998 yılında doğdum. 1- Üç yaşındayken büyük bir kaza geçirdim. 4-2005 yılında okula başladım. 3-İlk karnemi 2005 yılının yarıyıl tatilinde aldım. Yukarıdaki olayların kronolojik sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiiştir?

A) 2-1-4-3
B) 2-3-4-1
C) 3-2-1-4
D) 2-4-3-1

10. Hangisi bilinçli bir tüketicinin yapacağı işlerden biri değildir?

A) Reklamını gördüğü bir ürünü hemen alır.
B) Alacağı bir ürünün gerçekten ihtiyacı olup olmadığını sorgular.
C) Alacağı ürünün bütçesine uygunluğunu kontrol eder.
D) Standartlara uygun olarak üretilip üretilmediğini kontrol eder


11. iyi bir yüzücü olmamız,hangi bireysel özelliğimizden kaynaklanır?

A) zekamızdan
B) duyarlılığımızdan
C) yeteneğimizden
D) uyruğumuzdan

12. Aşağıda meslekler ve çalışma alanları verilmiştir.Bunların hangisi yanlıştır?

A) Fırıncı-ekmek yapan kişi
B) Fırıncı-ekmek yapan kişi çiftçi – tarımla uğraşan kişi
C) boyacı – boya yapan kişi
D) kapıcı- kapı yapan kişi

13. Çok özlediğin bir arkadaşınla birden bire karşılaştın ne hissedersin?

A) Dehşet
B) Mutluluk
C) Üzüntü
D) Korku

14. ''Empati''sözcüğünün tam karşılığı hangisidir?

A) ortak düşünme
B) düşünce birliğine varma
C) karşıdakine anlayış gösterme
D) kendini karşıdakinin yerine koyma

15. Satın alınan bir ürün ile ilgili sorunla karşılaşıldığında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Ürünü atmalıyız.
B) Ürünü atmalıyız. Mahkemeye şikayet etmeliyiz
C) Ürünü bir tamirciye götürmeliyiz
D) Ürünün faturası ile birlikte satıcı veya yetkili servise gitmeliyiz

16. 1.Dayanışma 2.Bencillik yapma 3.Saygılı olma 4.Yardımlaşma Yukarıdakilerden hangisi sınıfiçinde çatışmaya neden olur?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

17. ''Birey'' sözcüğünün anlamdaşı hangisidir?

A) insan
B) kişi
C) fert
D) adam

18. Hangisi teknolojik bir ürün sayılamaz?

A) buzdolabı
B) çamaşır makinesi
C) radyo
D) su

19. Kimlik belgesi gösteremeyenler yada kimlik bilgilerinden kuşku duyulanlar, en çok kaç saat polis tarafından göz altında tutulabilirler?

A) 32 saat
B) 48 saat
C) 62 saat
D) 24 saat

20. Aşağıdakilerden hangisi çağımızın en büyük teknolojik buluşlarından biri olamaz

A) yazı
B) bilgisayar
C) televizyon
D) ceptelefonu


CEVAPLAR 1D 2C 3C 4B 5C 6D 7C 8D 9A 10A 11C 12D 13B 14D 15D 16B 17C 18D 19D 20A

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER