İNTERAKTİF TESTLER


 
1.       42 metre kumaşın 6/7 sini Serap, geri kalanını Nilgün alıyor. Serap, Nilgün’den kaç metre fazla kumaş almıştır?
A) 30                          
B) 24
C) 36                         
D) 6
2.       Ayakkabıcı 54 çift ayakkabısının önce 2/9 sini, sonra da kalanın 1/3 ini satıyor. Kaç çift ayakkabı kalmıştır?
A) 28                         
B) 36
C) 42                         
D) 24
3.       1/5 i 30 olan sayının 2/5 si kaçtır?
A) 30                          
B) 60
C) 40                          
D) 50


4.       60 sayfalık kitabımın 2/5 sini okudum. Geriye okunacak kaç sayfam kaldı?
A) 36                         
B) 40
C) 30                         
D) 35

5.       Kare şeklindeki bir bahçenin çevresinin 1/4 i 40 metredir. Bahçenin bir kenarının yarısı kaç metredir?
A) 20                           
B) 30
C) 40                          
D) 60
6.       1/5 metre kaç santimetre yapar?
A) 25cm                          
B) 20cm
C) 30cm                          
D) 40cm


7.       Bir kilogram fındığın 2/5  si kaç gram gelir?
A) 200g                          
B) 300g
C) 400g                          
D) 500g


8.       80 YTL paranın 1/4 ini Onat, 1/5  ini Kemal aldı. Onat, Kemal’den kaç lira fazla para aldı?
A) 3                         
B) 2
C) 5                         
D) 4
9.       2/5 si 20 olan sayı kaçtır?
A) 50                           
B) 40
C) 100                        
D) 120


10.   3/8 ü 72 olan sayının 1/3 i kaçtır?
A) 64                          
B) 74
C) 84                          
D) 94

 
             
11.   Evdeki yumurtaların 2/3sini kullandık. Geriye 12 yumurta kaldı. Başlangıçta kaç yumurtamız vardı?
A) 30                          
B) 24
C) 40                          
D) 36

12.   Hangi sayının 3/5 si 30 olur?
A) 25                          
B) 30
C) 15                          
D) 50
13.   Bir kitaplıktaki 75 kitabın 1/5 i öykü kitabı, diğerleri romandır. Kitaplıkta kaç roman vardır?
A) 10                          
B) 60
C) 20                          
D) 25
14.   Bir günün 2/3 si kaç saattir?
A) 16                          
B) 8
C) 12                          
D) 6

15.   Ezgi’nin yaşı annesinin yaşının 2/9 si kadardır. Ezgi 10 yaşında olduğuna göre annesinin yaşı   kaçtır?
A) 25                          
B) 35
C) 45                          
D) 55
16.   45 cevizin 2/5  si kaç ceviz yapar?
A) 16                           
B) 17
C) 18                         
D) 20


17.   Begüm kitabından 20 sayfa okudu. Geriye kitabın 3/4 ü kaldı. Kitabın tamamı kaç sayfadır?
A) 60                          
B) 70
C) 50                          
D) 80

18.   Nur, 5 yıl sonra 14 yaşında olacaktır. Nur’un şimdiki yaşının 1/3 i kaçtır?
A) 3                          
B) 5
C) 2                          
D) 4


19.   Yarısı 50 olan sayının 4/5ü kaçtır?
A) 30                          
B)80
C) 25                          
D) 50


20.   3/8 ü 72 olan sayının 2/3 eksiği kaçtır?
A) 120                          
B) 64
C) 125                         
D) 130


 
          

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER