İNTERAKTİF TESTLER


  1. Nazan 4 yıl sonra 20 yaşında olacaktır.Nazan 7 yıl önce kaç yaşındaydı?

A) 7
B) 8
C) 9
D) 11

2. 350 sayısının 2 katı, hangi sayının yarısıdır?

A) 350
B) 700
C) 2800
D) 1400

3. bir çıkarma işleminde eksilen 200 artırılır, çıkan 125 azaltılırsa yeni farkta nasıl bir değişiklik olur?

A) 75 azalır
B) 75 artar
C) 325 azalır
D) 325 artar

4. Aşağıdakilerden hangisi beş basamaklı en küçük doğal sayıdır?

A) 99999
B) 10100
C) 10001
D) 10000

5. Kelimesinde B=2, A=2'den küçük sayıların toplamı ise sayısının 2 ye bölümünden kalan kaç olur?

A) 0
B) 1
C) 2
D) 3

6. Ayşin üç yıl önce 8 yaşındaydı.Ayşin 3 yıl sonra kaç yaşında olur?

A) 11
B) 14
C) 8
D) 13

7. İki sayının toplamı 175’dir. Büyük sayı küçük sayının 9 katından 5 fazladır. Buna göre küçük sayı kaçtır?

A) 153
B) 45
C) 17
D) 18

8. "10050" doğal sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) On bin elli
B) Yüz bin elli
C) On bin beş yüz
D) On bin beş

9. Eda ile Seda'nın yaşları toplamı 22 'dir.Eda Seda'dan 4 yıl önce dünyaya gelmiştir.Eda kaç yaşındadır?

A) 9
B) 10
C) 12
D) 13

10. Bir deste kaleme 2 YTL verdim. Bir düzinede silgi aldım 1 kalem fiyatına 2 silgi alabildiğime göre, bir deste kalem ve 1 düzine silgiye kaç YTL ve YKr öderim?

A) 2YTL 10 kuruş
B) 3YTL 20 kuruş
C) 2YTL
D) 5YTL


11. "34587" doğal sayısının çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) 30000+4000+50+8+7
B) 30000+400+500+80+7
C) 3000+4000+500+80+7
D) 30000+4000+500+80+7

12. Huriye 7 ,Esra 11,Gül 13 yaşındadır.Bunların kaç yıl önceki yaşları toplamı 19'dur?

A) 12
B) 5
C) 4
D) 31

13. 50 sayısına kadar olan doğal sayıların toplamı kaçtır?

A) 1225
B) 2225
C) 50
D) Bu sayılar toplanamaz.

14. Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır?

A) 812 X 100=81200
B) 12 X 1000=12000
C) 169 X 100=16900
D) 13 X 1000=1300

15. Yaşları oranı 3/4 olan iki kardeşin büyük olanı 20 yaşında ise ,küçük olanı kaç yaşındadır?

A) 10
B) 12
C) 14
D) 15

16. Babasının yaşı ,Önder'in yaşının 3 katından 2 yaş büyüktür.İkisinin yaşları toplamı 46 olduğuna göre Önder kaç yaşındadır?

A) 11
B) 12
C) 35
D) 10

17. Bir çiftlikte 130 tavuk, tavukların iki kadar horoz, horozların üç katı kadar da civciv vardır. Bu çiftlikteki hayvan sayısı kaçtır?

A) 1160
B) 1070
C) 1170
D) 1670

18. 2 m. 12cm. kaç cm'dir

A) 21200
B) 2012
C) 2120
D) 212

19. Bir geziye katılan öğrencilerin 8 katından 13 eksiği 371'dir. Geziye katılan öğrenci sayısı kaçtır?

A) 32
B) 48
C) 50
D) 60

20. 3 demeti 72 kuruştan alınan maydonozların 2 demeti 78 kuruştan satılıyor. Buna göre 1 demet maydonoz satışından kaç kuruş kar edilmiştir?

A) 15
B) 24
C) 39
D) 16


CEVAPLAR 1C 2D 3D 4D 5B 6B 7C 8A 9D 10B 11D 12C 13A 14D 15D 16A 17C 18D 19B 20A

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER