İNTERAKTİF TESTLER


 

S-1-Bir manifaturacı 43,5 m kumaşın önce 9,36 m’sini, sonra 17,8 m’sini sattı. Geriye kaç m kumaş kalmıştır?

     a) 27,16 m              b) 70,66 m       
     c) 52,86 m              d) 16,34 m

S-2-  37 / 1000  kesir sayısının, ondalık sayı olarak yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? 
      

a) 3,037            b) 0,37    
c) 0,037            d) 0,07

S-3-Kolisi  29,40 lira olan bisküvilerden  3 koli alırsak kaç lira öderiz?

a) 88,2  lira                b) 43,25 lira            
c) 86,00 lira               d) 83,50 lira

S-4-Dörtte birinin 7 fazlası 25 olan sayı kaçtır?

       a) 80             b) 72       
       c) 64              d) 60

S-5-Aşağıdaki kesirlerden hangisi bileşik kesirdir?

      a)  7/8      b)   3/4 
      c)  6/7      d)  4/3

S-6-Bir havuzun 3/7 'si suyla doludur. Bu havuzun tamamını suyla doldurmak için 16 ton daha suya ihtiyaç vardır. Bu havuz kaç ton su almaktadır?

      a) 22 ton       b) 24 ton   
      c) 26 ton        d) 28 ton
 

S-7-İki kardeşin ağırlıklarının toplamı 48 kg’dır. Büyük kardeş, küçük kardeşten 4 kg daha ağırdır. Buna göre, büyük  kardeşin ağırlığı kaç kg’dır?

      a) 28 kg            b) 26 kg     
      c) 22 kg             d) 20 kg

S-8-Babası ile oğlunun şimdiki yaşlarının toplamı 54’tür. Oğlu şimdi 9 yaşında olduğuna göre, 6 yıl önce baba kaç yaşındaydı?

    a) 39           b) 48       
    c) 40             d) 45

S-9-Bir kenarı 7 cm olan düzgün beşgenin çevresi, bir kenarı 9 cm olan karenin çevresinden kaç cm kısadır?

        a) 2 cm            b) 4 cm      
       c) 1 cm              d) 3 cm

S-10-Bir bölme işleminde; bölüm 15, bölen 17 ve kalan 7’dir. Bölünenin birler basamağında hangi rakam vardır?

     a) 6           b) 5      
     c) 3              d) 2

 

S-11-Ölçeği 1 / 5 000 olan bir haritada bir yolun uzunluğu 7 cm ile gösterilmiştir. Bu yolun gerçek uzunluğu kaç m’dir?
    
a) 35 m      b) 350 m       
c) 3500 m          d) 3,5 m

  S-12-Uzun kenarı, kısa kenarının 3 katı olan bir dikdörtgenin çevresi 192 m’dir. Bu dikdörtgenin uzun kenarı kaç dm’dir?

     a) 720 dm       b) 72 dm 
  c) 7,2 dm         d) 0,72 dm

 

S-13-Sınıfımızda 26 öğrenci vardır. Kızlar, erkeklerden 4 kişi fazladır. Sınıfımızda kaç kız öğrenci vardır?

    a) 12           b) 13         
   c) 14            d) 15 
 

S-14-Bir dikdörtgenin uzun kenarı 33 m, kısa kenarı 23 m’dir. Çevresi bu dikdörtgenin çevresine eşit olan karenin bir kenarı kaç metredir?

    a) 36 m              b) 28 m      
       c) 19 m             d) 42 m

S-15 Yarıçapı 44 m olan çemberin çevresi kaç metredir? (pi=3)

    a) 132 m       b) 140 m    
    c) 268 m       d) 264 m

 

S-16-İki kardeşin yaşlarının toplamı 19’dur. Büyük kardeş, küçük kardeşten 5 yaş büyük olduğuna göre büyük kardeş kaç yaşındadır?

    a) 7               b) 23         
      c) 12                d) 15

S-17-Beş basamaklı en büyük doğal sayı kaçtır?

    a) 9 000         b) 99 999     
    c) 99 000        d) 90 990

S-18 Üç musluktan biri bir havuza dakikada 10 litre, ikincisi 26 litre ve üçüncüsü de 24 litre su akıtıyor. Her üç musluk aynı anda açılırsa 14 400 litrelik havuzu kaç saatte doldurur?

a) 3 saatte     b) 6 saatte    
    c) 8 saatte     d) 4 saatte  

S-19- (29 , 36 , 45 ve 58) sayılarının aritmetik ortalaması kaçtır?

    a) 39              b) 40         
     c) 41                d) 42

S-20-İki yıl önceki yaşlarının toplamı 17 olan iki kardeşin üç yıl sonra yaşlarının toplamı kaç olur?

    a) 27             b) 21        
      c) 23              d) 25

 

1-D 2-C 3-A 4-B 5-D 6-D 7-B 8-A 9-C 10-D
11-C 12-A 13-D 14-B 15-D 16-C 17-B 18-D 19-D 20-A

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10. A) B) C) D)
11. A) B) C) D)
12. A) B) C) D)
13. A) B) C) D)
14. A) B) C) D)
15. A) B) C) D)
16. A) B) C) D)
17. A) B) C) D)
18. A) B) C) D)
19. A) B) C) D)
20. A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER