İNTERAKTİF TESTLER


 1. 1.Futbol-futbolcu 2.Top-basketbol 3.Kale-tenis 4.Spor-basketbol yukarıdakilerin hangisinde birbirleriyle ilişkisi olmayan iki sözcük bir arada verilmiştir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

2. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zıt anlamlı sözcükler birlikte kullanılmamıştır?

A) Büyük balık küçük balığı yutar.
B) Bugünün işini yarına bırakma.
C) Az veren candan , çok veren maldan.
D) Ar dünyası değil, kar dünyası.

3. ''Uzak tutmak''ifadesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Deyim
B) Özdeyiş
C) Atasözü
D) Tekerleme

4. )” Şiirimi okuduktan sonra öğretmenim saçımı okşayıp……………..”dedi. Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yere hangisi yazılmaz?

A) çok kötü
B) aferin
C) harika
D) kutlarım

5. Aşağıda verilen duygu belirten sözcüklerden hangisi olumlu duygudur?

A) endişe
B) korku
C) nefret
D) sevgi

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde büyük harfle başlaması gereken bir sözcük küçük harfle yazılmıştır?

A) İstanbul’un eski evlerini gezdik.
B) Ayşe’nin teyzesi yarın Ankara’ya gidecek.
C) Cemil amca bu sabah geldi.
D) Ali Rıza efendi Atatürk’ün babasıdır.

7. Aşağıda verilen duygu belirten sözcüklerden hangisi olumlu duygudur?

A) öfke
B) neşe
C) kaygı
D) üzüntü

8. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi gerçek anlamdadır?

A) Mum dibine ışık vermez.
B) El elden üstündür.
C) Damlaya damlaya göl olur.
D) Bugünün işini yarına bırakma.

9. Aşağıda verilen duygu belirten sözcüklerden hangisi olumsuz duygudur?

A) neşe
B) sevinç
C) korku
D) sevgi

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisi olumsuz bir yargı içermektedir?

A) Bu konuda fikrini sormayacak değilim
B) Evimde yok yok ,herkese yeter.
C) Ne seni görürüm ne de babanı.
D) Ders çalışmadığımı sanma.


11. Sözcüklerin doğru yazılışlarını öğrenmek için aşağıdakilerden hangisine başvururuz?

A) sözlük
B) ansiklopedi
C) yazım kılavuzu
D) Türkçe Kitabı

12. Aşağıdakilerden hangisi okulun amacını en iyi şekilde özetler?

A) Okuma - yazma öğrenme yeridir.
B) Matematik işlemlerini öğrenme yeridir.
C) Terbiyeli insan yetiştirme yeridir.
D) Eğitim ve öğretim yuvasıdır

13. aşağıdaki kelimelerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) madımak
B) leblebici
C) nohut
D) soğan

14. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada verilmemiştir?

A) ince-kalın
B) ön-yan
C) dar-geniş
D) sıcak-soğuk

15. Annem, kitaplığımı temizlememi istedi. Yukarıdaki cümlede yapım eki almış sözcük hangisidir?

A) istedi
B) temizleme
C) kitaplığımı
D) annem

16. (Bu hastalıktan Ali ölür ama Yaşar yaşar.) Cümlesinde aşağıdakilerden hangilri vardır?

A) eş anlam - zıt anlam
B) eş anlam - sesteş
C) zıt anlam - sesteş
D) eş sesli - eş anlam

17. Aşağıdaki atasözlerinin hangisi öğrenme ile ilgilidir?

A) Sakla samanı gelir zamanı
B) Çok gezen çok bilir.
C) Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur.
D) Yatan aslandan gezen tilki iyidir.

18. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere, sırasıyla hangi ekler yazılmalıdır? ‘’Dedem …. çok severim. İsterim ki biz …. daha sık gelsin. Onu odam…. konuk edeyim.

A) –de,-i,-dan
B) -i,-e,-da
C) –e,-den,-a
D) -e,-i,-de

19. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere, sırasıyla hangi ekler yazılmalıdır? ‘’Kardeşim.. parka götürdüm. Az sonra evlerin… Asya da geldi. Gelir gelmez ben … gördü.’’

A) –i,-den,-i
B) –de,-i,-i
C) –i,-de,-e
D) den,-de,-i

20. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere, sırasıyla hangi ekler yazılmalıdır? ‘’ İş… geç kalmıştım. Üstelik cüzdanım…. para yoktu. Sen…. arayamadım.

A) –i,-e,-de
B) –den,-de,-a
C) –e,-da,-i
D) –i,-de,-da

 

CEVAPLAR 1C 2C 3A 4A 5D 6D 7B 8D 9C 10C 11C 12D 13B 14B 15C 16C 17B 18B 19A 20C

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER