İNTERAKTİF TESTLER


1. Dün akşam ağaca çıktım cümlesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Ulama
B) Benzeşme
C) Kaynaştırma
D) Yumuşama

2. Aşağıdaki tümcelerden hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?

A) Okulda açık ve kapalı olamayan pencereler var.
B) Mutlaka bu maçı kazanabiliriz.
C) Bu sınıfın öğrencileri her şeyi bilir.
D) Çalışamadığım için çok yorgundum.

3. Hangisi kaynaştırma harfi değildir?

A) Y
B) M
C) N
D) S

4. Aşağıdakilerden hangisinde ‘’söz’’kelimesi yapım eki almıştır?

A) söze
B) sözcü
C) sözü
D) sözler

5. Aşağıdakilerden hangisi çoğul isim değildir?

A) Ovalar
B) Sular
C) Kollar
D) Dolar

6. Aşağıdakilerden hangisinde ‘’sevgi’’ kelimesi yapım eki almıştır?

A) sevgiler
B) sevgiden
C) sevgili
D) sevgiye

7. Aşağıdakilerden hangisi ismin -de halini almıştır?

A) Oda
B) Soda
C) Yolda
D) Veda

8. Aşağıdakilerden hangisinde ‘’iç’’ kelimesi yapım eki almıştır?

A) içli
B) içi
C) içe
D) içti

9. Metin top.. duvar.. attı. Bu cümlede boş bırakıln yere sıra ile ismin hangi halleri gelmelidir?

A) İ- de
B) e-den
C) i-e
D) e-i

10. Aşağıdaki sözcükler sözlükteki gibi sıralandığında hangi sözcük önce gelir?

A) Maraş
B) masa
C) naşaba
D) maaş


11. Aşağıdaki tümcelerden hangisi istek anlatır?

A) Salı günü çok yorgundum.
B) Saat kaç olduğunu biliyormusun.
C) Babamda geliyor,arabayla gideriz.
D) Bunları öğrencilere oku, açıkla.

12. ) Noktalama işaretlerinin kullanımı yazıda ............... Cümle nasıl tamamlanmalıdır?

A) estetik güzellik katar.
B) abartı oluşturur.
C) okumayı, anlamayı kolaylaştırır.
D) okuyanların düşünmesini sağlar.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisi tasarruf etmenin önemini belirtiyor?

A) İyi olacak hastanın hekim ayağına gelir.
B) İş bilenin kılıç kuşananın
C) İşten artmaz ,dişten artar.
D) Her işte bir hayır vardır.

14. "Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, Kızkardeşimin gelinliği,şehidimin son örtüsü, Işık ışık,dalga dalga bayrağım, Senin destanını okudum,senin destanını yazacağım. ............................... Arif Nihat Asya Yukarıdaki dizelerde şair kime seslenmektedir?

A) Türk milletine
B) Kız kardeşine
C) Türk bayrağına
D) Şehitlere

15. Aşağıdakilerden hangisi "şaşırıp kalmak" anlamındadır.

A) Yolunu kaybetmek.
B) Ne yapacağını bilememek.
C) Umulmadık bir durum karşısında hayrete düşmek.
D) Bir konuda yanılmak.

16. "Kişi,kendi yurdu dışında ne denli iyibir yaşam ortamı bulursa bulsun;yine yurdunu arar,onun özlemini çeker." Yukarıdaki cümlede anlatılmak istenen şey, aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtilmiştir.

A) Bir elin nesi var iki elin sesi var.
B) Bülbülü altın kafese koymuşlar,ah vatanım demiş.
C) Bugünün işini yarına bırakma.
D) Vatan,bir bütündür parçalanamaz.

17. "Yatağının yanındaki masada çantası, diş fırçası ve pabuçları dün gece bıraktığı gibi duruyordu." cümlesinde kaç tane sözcük vardır?

A) 10
B) 12
C) 13
D) 14

18. Aşağıdakilerden hangisinde ‘’hediye’’sözcüğünün eş anlamlısı verilmiştir?

A) ileti
B) paket
C) kutu
D) armağan

19. Aşağıdakilerden hangisinde ‘’yıl’’sözcüğünün eş anlamlısı verilmiştir?

A) hafta
B) ay
C) sene
D) mevsim

20. Aşağıdakilerden hangisinde ‘’hayat’’sözcüğünün eş anlamlısı verilmiştir?

A) sağlık
B) sıhhat
C) beden
D) yaşam


CEVAPLAR 1C 2C 3B 4B 5D 6C 7C 8A 9C 10D 11D 12C 13C 14C 15C 16B 17C 18D 19C 20D

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10. A) B) C) D)
11. A) B) C) D)
12. A) B) C) D)
13. A) B) C) D)
14. A) B) C) D)
15. A) B) C) D)
16. A) B) C) D)
17. A) B) C) D)
18. A) B) C) D)
19. A) B) C) D)
20. A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER