İNTERAKTİF TESTLER


 

  1. 
A)
B)
C)
D)
1. Türkçedeki sesli harf (ünlü) sayısı kaçtır?
A) 8
B) 9
C) 7
D) 6
  2. 
A)
B)
C)
D)
2. Türkçede kaç tane kalın ünlü(sesli) harf vardır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
  3. 
A)
B)
C)
D)
3. Türkçede kaç tane ince ünlü(sesli) harf vardır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
 4.
A)
B)
C)
D)
4. Aşağıdakilerden hangisinde kalın ünlüler birlikte verilmiştir?
A) a-e-ı-i
B) e-i-ö-ü
C) a-ı-o-u
D) e-o-ö-ü
  5.
A)
B)
C)
D)
5. İnce ünlüler aşağıdakilerden hangisidir?
A) a-e-ı-i
B) e-i-ö-ü
C) a-ı-o-u
D) e-o-ö-ü
  6.
A)
B)
C)
D)
6. Düz ünlüler aşağıdakilerden hangisinde tam olarak verilmiştir?
A) a-e-ı-i
B) e-i-ö-ü
C) a-ı-o-u
D) o-ö-u-ü
  7.
A)
B)
C)
D)
7. Yuvarlak ünlüler aşağıdakilerden hangisinde tam olarak verilmiştir?
A) a-e-ı-i
B) e-i-ö-ü
C) a-ı-o-u
D) o-ö-u-ü
  8.
A)
B)
C)
D)
8. Aşağıdakilerin hangisinde düz sesli ( ünlü ) harfler bir arada verilmiştir?
A) a.ı.o.u
B) e.i.ö.ü
C) a.e.ı.i
D) o.ö.u.ü
  9.
A)
B)
C)
D)
9. Aşağıdakilerin hangisinde yuvarlak sesli ( ünlü ) harfler bir arada verilmiştir?
A) a.ı.o.u
B) e.i.ö.ü
C) a.e.ı.i
D) o.ö.u.ü
  10.
A)
B)
C)
D)
10. Düz geniş ünlüler aşağıdakilerden hangisidir?
A) a-e
B) ı-i
C) o-ö
D) u-ü
  11.
A)
B)
C)
D)
11. Düz dar ünlüler aşağıdakilerden hangisidir?
A) a-e
B) ı-i
C) o-ö
D) u-ü
  12.
A)
B)
C)
D)
12. Yuvarlak geniş ünlüler aşağıdakilerden hangisidir?
A) a-e
B) ı-i
C) o-ö
D) u-ü
  13.
A)
B)
C)
D)
13. Yuvarlak dar ünlüler aşağıdakilerden hangisidir?
A) a-e
B) ı-i
C) o-ö
D) u-ü
  14.
A)
B)
C)
D)
14. "Her kütüphane bir ceza evi kapatır." sözünde kaç tane ince ünlü harf vardır?
A) 8
B) 11
C) 12
D) 14
  15.
A)
B)
C)
D)
15. "Anasının bastığı yavru incinmez" sözünde kaç tane kalın ünlü vardır?
A) 6
B) 9
C) 10
D) 12
  16.
A)
B)
C)
D)
16. "Ak akçe kara gün içindir" atasözünde kaç tane kalın ünlü vardır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
  17.
A)
B)
C)
D)
17. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde ince ünlü yoktur?
A) Ezan
B) Sözcük
C) Komşu
D) Beşik
  18.
A)
B)
C)
D)
18. "Kişi arkadaşından bellidir" atasözünde kaç hece vardır?
A) 9
B) 10
C) 13
D) 3
  19.
A)
B)
C)
D)
19. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde ince ve kalın ünlüler birlikte kullanılmıştır?
A) Erik
B) Armut
C) Ceviz
D) Mandalina
  20. 
A)
B)
C)
D)     
20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlülerin tamamı ince ünlülerdir?
A) Sakla samanı, gelir zamanı.
B) Ak akçe, kara gün içindir.
C) Damlaya damlaya göl olur.
D) Bir elin verdiğini, diğer elin görmemeli.
         HAZIRLAYAN:   Hamit    BİÇER
CEVAP ANAHTARI AÇ/ KAPA

 

   
......