İNTERAKTİF TESTLER


 

1.
A)
B)
C)
D)
1. Ezgi kağıt atıklarını okuldaki kağıt kumbarasına atıyor. Ezgi’nin bu davranışı hangisinin gerçekleşmesini sağlar?
A) Sel baskınlarının artmasına neden olur.
B) Hava kirliliğinin artmasına neden olur.
C) Ormanların azalmasına neden olur.
D) Ağaç kesimini önler.
2.
A)
B)
C)
D)
2.Aşağıdakilerden hangisi aile bütçesinin giderlerinden değildir?
A) kira
B) maaş
C) beslenme
D) giyim
3.
A)
B)
C)
D)
3. Alışveriş yaparken aşağıdakilerden han¬gilerine dikkat etmeliyiz?
I. ürünün reklâmına
II. Üretim ve tüketim tarihlerine
III. Fiyatı ve kalitesine
IV isteklerimize
V ihtiyaçlarımıza
A) IV-V
B)I-II-III-IV-V
C) I-IV
D) II-III-V
4.
A)
B)
C)
D)
4. "Bir ürünün ne zamana kadar kullanılabile¬ceğini gösteren tarih, ürünün......................" Cümlesini anlamlı tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A) son kullanma tarihidir
B) üretim tarihidir
C) TSE damgasıdır
D) satış tarihidir
5.
A)
B)
C)
D)
5. Bir tarım ürünü olan fasulyenin üretim, dağıtım, tüketim zinciri düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi bu zincirin dışında kalır?
A) Tarlaya fasulye tohumu ekilmesi
B) Fasulyeden konserve yapılması
C) Konservenin satış yerlerine taşınması
D) Yemeği yapılan fasulyenin artanının atılması
6.
A)
B)
C)
D)
6. Hangi seçenekte sosyal bir ihtiyaçlardan biri yer almıştır?
A)Yemek yemek.
B) Eldiven ve bere almak.
C) Yiyecek alışverişi yapmak.
D) Arkadaşları ile sohbet etmek.
7.
A)
B)
C)
D)
7. İhtiyaçlar alınırken
I. En pahalısı alınmalıdır.
II.Bütçemize uygun olanı alınmalıdır.
III.Biriktirilmeli, hepsi birlikte alınmalıdır. Yukarıdaki ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
8.
A)
B)
C)
D)
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ihtiyaçtan söz edilmektedir?
A) Sarı ayakkabının mavisini de istiyorum
B) Çoraplarım küçüldüğü için yenisini almalıyım.
C) Senin şapkanı çok beğendim, ben de alacağım
D) Vitrindeki saati görünce dayanamayıp aldım
9.
A)
B)
C)
D)
9. Bir ailenin gelir ve giderlerini gösteren plana bütçe denir. Aşağıdakilerden hangisi bütçe hazırlamanın yararlarından olamaz?
A) Kazancımıza uygun harcama yapmak
C) İhtiyaçlarımızı önem sırasına göre karşılamak
B) Kazancımızdan fazla harcama yapmama
D) Aile gelirlerini artırmak
10.
A)
B)
C)
D)

10. Bilinçli bir tüketici aşağıdakilerden hangisini yapmaz?
A) Üretim ve son kullanma tarihine bakar.
C) TSE damgası olan malı alır.
B) Ürünün garanti belgesine dikkat eder.
D) En pahalı malı alır.

11.
A)
B)
C)
D)
11. Kamyonlara yüklenen malların ülkenin dört bir tarafına gönderilmesi hangi aşamadır?
A) Üretim
B)Tüketim
C) Satış
D) Dağıtım
12.
A)
B)
C)
D)
12. Kuntay elektrikçiye giderek bir ampul almak istemiştir.Ampulün üzerinde TSE etiketi olup olmadığına baktıktan sonra,satıcıdan ampulün yanıp yanmadığını da kontrol etmesini istemiştir. Kuntay’ın bu davranışlarına göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Bilinçli bir tüketici olduğu
C) Alışveriş yapmayı sevdiği
B) Elektrik işlerinden iyi anladığı
D) Ucuz alışveriş yaptığı
13.
A)
B)
C)
D)
13.Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşüm kutusuna atılmaz
A) Kağıt
B) teneke
C)Cam
D) Yemek artığı
14.
A)
B)
C)
D)
14. Yeni aldığımız televizyon bozulduğunda servis bizden hangi belgeyi ister?
A) Kullanma Kılavuzunu
B) Garanti belgesini
C) kimlik belgemizi
D) Ürünü aldığımız mağazanın tanıtım kartını
15.
A)
B)
C)
D)
15. Binaların yapımıyla ilgili olmayan meslek hangi seçenektedir?
A) Elektrik
B) İnşaat
C) Ziraat
D) Mimari
16.
A)
B)
C)
D)
16.
I. yiyecek,
II. Giyecek,
III.televizyon izleme,
IV. Gölde yüzme,
V. barınma Yukarıda verilenlerden hangileri temel ihtiyaçlarımızdandır?
A) I-II-III-IV-V
B) I-II-IV-V
C) I-II-V
D) I-II
17.
A)
B)
C)
D)
17. Aşağıdakilerden hangisi el emeği isteyen mesleklerden biri değildir?
A) Bakırcılık
B) Halıcılık
C) Terzilik
D)Mühendislik
18.
A)
B)
C)
D)
18. Aldığımız bir ürün bozuk çıktığında aşa¬ğıdakilerden hangilerini yapmamız gerekebilir?
I. Ürünü hemen atmalıyız.
II. Ürünü aldığımız yere başvurmalıyız.
III. Gerekirse üretici firmaya başvurmalıyız.
IV.Tüketici haklarını koruyan kuruluşlara başvurmalıyız.
V. Bir daha o üründen almamalıyız.
A) II-III-IV
B) I-II-III-V
C) yalnız I
D) yalnız V
19.
A)
B)
C)
D)
19. Çevre kirliliğinin önüne geçmek ve doğal kaynakların tükenmesini önlemek için yapı¬labilecek çalışmalardan biri de geri dönüşü¬mü olan maddeleri kullanmaktır. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümü olan maddelerden değildir?
A) ayakkabı boyası
B) Ekmek poşeti
C) Konserve kutusu
D) Su şişesi
20.
A)
B)
C)
D)
20. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi bütçeyi tanımlar?
A) Karşılanması zorunlu olan istekler.
B) İnsanların sahip olmayı arzuladıkları şeyler.
C) Paranın nasıl kullanılacağı ile ilgili yapılan plan.
D) İnsanlara belli zamanlarda gelen para.
******** HAZIRLAYAN:HamitBİÇER
CEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA 

 

 

 
   
......