İNTERAKTİF TESTLER


 1. Haritayı astığımız zaman haritanın alt tarafı hangi yönü gösterir?

A) kuzey
B) güney
C) doğu
D) batı

2. - Bir millete ait kültürün yeni nesillere aktarılmasında hangisinin bir önemi yoktur?

A) dil
B) savaş
C) giysiler
D) gelenekler

3. İnsanlar doğal unsuru etkileyebilirler mi?

A) Etkileyemez
B) Etkileyebilir
C) Doğal unsur insanı etkiler
D) İnsan da bir doğal unsurdur

4. Aşağıdakilerden hangisi ara yöndür?

A) Doğu
B) Batı
C) Kuzey doğu
D) Güney

5. Aşağıdakilerden hangisi ara yöndür?

A) Doğu
B) Batı
C) Kuzey doğu
D) Güney

6. Yüzünü güneşin doğduğu yöne dönen bir kimsenin sağ kolu hangi yönü gösterir?

A) Kuzeyi
B) Güneyi
C) Doğuyu
D) Batıyı

7. Yönümüzü aşağıdakilerden hangilerine bakarak belirleyemeyiz.

A) kuşların uçuş yönüne
B) güneşe
C) yosunlara
D) pusulaya

8. Aşağıdakilerden hangisi doğal unsurlar arasında yer alır?

A) Ev
B) Okul
C) Bakkal
D) Dağ

9. Kutup yıldızı hangi yönü gösterir?

A) Batı
B) Güney
C) Doğu
D) Kuzey

10. Aşağıdakilerden hangisi yön bulmada kullanılan yöntemlerden biri değildir?

A) Güneşten yararlanma
B) Pusuladan yararlanma
C) Kutup yıldızından yararlanma
D) Saatten yararlanma


11. Aşağıdakilerden hangisi yön bulmada kullanılan yöntemlerden biri değildir?

A) Güneşten yararlanma
B) Pusuladan yararlanma
C) Kutup yıldızından yararlanma
D) Saatten yararlanma

12. Duvar saatinin üzerindeki akrep dokuzu gösterdiğinde hangi yöne bakar?

A) kuze
B) güney
C) doğu
D) batı

13. Aşağıdakilerden hangisi kabataslak çizilmiştir?

A) Harita
B) Şehir planı
C) kroki
D) plan

14. Yönler neye göre belirlenir?

A) . Güneş’in doğduğu ve battığı yerlere göre
B) Ay’ın doğduğu ve battığı yerlere göre
C) Yıldızların doğduğu ve battığı yere göre
D) Dünya’nın dönme şekline göre

15. - Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsurdur?

A) dağ
B) ova
C) okul
D) ağaç

16. Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?

A) Herhangi bir kimsenin veya nesnenin bulunduğu konuma yer denir.
B) Bir yer veya nesnenin başka bir şeye göre bulunduğu yer veya tarafa yön denir.
C) Güneşin doğuşu veya batışına göre isimlendirilen yönlere coğrafi yönler denir.
D) Bir yerin kuş bakışı görünüşünün kaba taslak ölçüsüz çizilmesine plan denir.

17. Aşağıdakilerden hangisi hava olayı değildir?

A) Rüzgar
B) Sıcaklık
C) Gölge
D) Sis

18. Kroki çizerken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmemize gerek yoktur?

A) Bilinen yerlere
B) Önemli cadde ve sokaklara
C) Çok küçük ayrıntılara
D) Gidilmek istenen yere

19. Bina – Kedi – Baraj – Ağaç – Orman – Tuvalet, bu terimlerden kaç tanesi beşeri unsurdur?

A) 1
B) 2
C) 3
D) hepsi

20. Doğada kendiliğinden bulunan unsurlara doğal unsur denir. Aşağıdakilerden hangisi doğal unsur değildir?

A) yol
B) deniz
C) bitki örtüsü
D) ırmak

 

CEVAPLAR 1B 2B 3B 4C 5C 6B 7A 8D 9D 10D 11D 12D 13C 14A 15C 16D 17C 18C 19C 20A

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER