ANA SAYFA

Anlama Anlatım Test 2

1 / 20
 1. Gece zifir gibi karanlıktı. Çığlık çığlığa acı bir rüzgâr esiyordu karanlık gecenin üzerinde. Gökler kara, kapkara bulutların oynaştığı korku denizleri gibiydi. Ay, korkudan tüm aydınlıklarını toplayıp, bilinmez bir yerlere doğru kaçıp gizlenmişti.
  (1, 2 ve 3. soruları yukarıdaki paragrafa göre cevaplandırınız)
  Parçada hangisinden bahsedilmemektedir?
  1. Ay'ın kaçıp gizlendiğinden
  2. Rüzgarın karanlıkta estiğinden
  3. Olayın gece geçtiğinden
  4. Gecelerin tehlikeli olduğundan?
 2. Paragrafta hangisinden bahsedilmemektedir?
  1. Gece
  2. Gündüz
  3. Bulut
  4. Ay
 3. Ay'ın korktuğu nedir?
  1. Rüzgâr
  2. Deniz
  3. Çığlık
  4. Bulut
 4. Denizde yaşayan canlılar arasında, insanın en çok yakınlık duyduğu yaratık muhakkak fok balığıdır. Çok eskiden, beyaz karınlı küçük fok balıklarına Akdeniz'’de sık sık rastlanırdı. Karadeniz'den, Atlas Okyanusuna kadar olan bölgede bol miktarda vardı. XVII. asırda merhametsizce öldürüldüler. Böylece, fok nesline insafsız bir darbe indirilmiş oldu. Buna rağmen, Akdeniz’de arada sırada fok balığına tesadüf edilmektedir. Korsikalı veya Kuzey Afrikalı bazı balıkçılar, bazen foklara rastladıklarını söylüyorlar. Bonifacio’da yaşlı bir adam bana, bazı fokların kıyıya çıktıklarını, bağlara girerek üzüm yediklerini söyledi. Foklar üzümü çok severmiş.
  Aşağıdaki 6 soruyu yukarıdaki metne göre cevaplandırınız.
  Denizde yaşayan canlılar arasında, insanın en çok yakınlık duyduğu yaratık hangisidir?
  1. palamut
  2. köpek balığı
  3. balina
  4. Fok balığı
 5. Fok nesline ne oldu?
  1. Karadeniz’den Atlas Okyanusu’na kadar koruma altına alındı.
  2. Akdeniz’de koruma altına alındı.
  3. Merhametsizce öldürülen fok nesline darbe indirildi.
  4. Fok neslinin devamı için çalışmalar yapıldı.
 6. Fok balığına arada sırada nerede rastlanmaktadır?
  1. Akdeniz’de
  2. Karadeniz’de
  3. Atlas Okyanusu’nda
  4. Büyük Okyanus’ta
 7. Fok balıkları, hangi asırda merhametsizce öldürüldü?
  1. XVI. asır
  2. XVII. Asır
  3. XVIII. asır
  4. XIV. Asır
 8. Korsikalı ve Kuzey Afrikalı balıkçılar ne söylüyorlar?
  1. fok balıklarına her zaman rastladıklarını
  2. fok balıklarına hiç rastlamadıklarını
  3. fok balıklarının çevreye zarar verdiğini
  4. fok balıklarına bazen rastladıklarını
 9. Yaşlı adam, foklar için ne söylüyor?
  1. fokların üzümü çok sevdiklerini
  2. fokların üzüm bağlarına zarar verdiklerini
  3. fokların sürekli kıyıya çıktıkların
  4. fokların hiç üzüm yemediklerini
 10. MARTI İLE ÇAYLAK Martının biri kocaman bir balık yakalamış, boğazına atmış. Ama kocaman balık boğazından geçmemiş. Martı boğulup, ölmüş. Leşi deniz kenarında serilip kalmış. Oradan bir çaylak geçiyormuş. Bu durumu görünce, "Oh olsun! Sen küçük bir kuşsun. Ne diye kocaman şeyleri yemeye kalkıyorsun!" demiş .
  10.,11.,12. soruyu parçaya göre cevaplandırın.

  Deniz kıyısında serilip kalan nedir?
  1. martı
  2. çaylak
  3. leş
  4. Balık
 11. Çaylak neden martıya kızmış?
  1. balığı kendisi istemiş
  2. martıyı sevmiyormuş
  3. küçük bir kuş olduğu için
  4. hak ettiğini düşündüğünden
 12. Masalın ana fikri nedir?
  1. Boyumuzdan büyük işlere kalkışmamalıyız
  2. Her bulduğumuzu yememeliyiz
  3. Bir balık gördüğümüzde pişirip yemeliyiz
  4. Büyük balıkları yememeliyiz
 13. SINAV Bir tüccar, mağazasında çalıştırmak üzere bir çocuk aradığını gazetede ilân etmişti. İlâna 40 çocuk başvurdu. Bunların 39’u tavsiye mektubu ile gelmişti. Birinin ise hiçbir şeyi yoktu. Tüccar tavsiyesiz gelen çocuğu işe aldı. Durumu gören tüccarın yakın arkadaşlarından biri sordu:
  -Bu çocuğun tavsiyesi olmadığı halde neden onu işe aldın?
  -İçeriye girerken ayaklarını paspasa sildi ve girdikten sonra kapıyı kapadı, beni saygı ile selamladı, düzgün ve nazik konuştu.
  Aşağıdaki 8 soru yukarıdaki parçaya göre cevaplandırılacaktır.
  Tüccar ne için gazetede ilân vermiş?
  1. mallarını tanıtmak için
  2. mal almak için
  3. çalıştırmak üzere çocuk almak için
  4. işçiler almak için
 14. Tüccar çocuğu nerede çalıştırmak istiyordu?
  1. tarlada
  2. mağazada
  3. fabrikada
  4. inşaatta
 15. Kaç çocuk tavsiye mektubu ile gelmemişti?
  1. 40
  2. 39
  3. 3
  4. 1
 16. Tüccar kimi işe aldı?
  1. tavsiyesiz gelen çocuğu
  2. küçük çocuğu
  3. akıllı çocuğu
  4. becerikli çocuğu
 17. “Neden onu işe aldın?” diyen kimdir?
  1. çocuk
  2. tüccarın yakın arkadaşı
  3. tüccar
  4. tüccarın ortağı
 18. Çocuk içeri girerken ne yapıyor?
  1. kapının zilini çalıyor
  2. hiçbir şey yapmıyor
  3. öksürüyor
  4. ayaklarını paspasa siliyor
 19. Çocuk içeri girer girmez ne yapıyor?
  1. merhaba diyor
  2. kapıyı kapatıyor
  3. günaydın diyor
  4. iyi günler diyor
 20. Çocuk nasıl konuşuyor?
  1. saygılı
  2. yüksek sesle
  3. düzgün ve nazik
  4. yavaş yavaş