ANA SAYFA

Birey ve Toplum 1

1 / 20
 1. Vaktiyle çok yaşlı bir büyük anne varmış. Saçları kar beyaz, yüzü kırış kırışmış. Ama gördüğü güzellikler kerşısında bir yıldız gibi ışıl ışıl parlayan , sıcak bakışlı,güzel gözleri varmış.Güllü bir elbise giyer, birbirinden güzel hikeyeler, masallar anlatırmış. (1.2. ve3. soruları yukarıdaki pargrafa göre cevaplayınız.) Aşağıdakilerden hangisi paragrafta anlatılan büyük annenin özelliklerinden biri değildir?
  1. Güzel hikaye anlatması
  2. Yüzünün kırış kırış olması
  3. Saçlarının kar gibi beyaz olması
  4. Gülleri çok sevmesi
 2. Aşağıdakilerden hangisinde sert seslerin benzeşmesine uygun sözcük yoktur ?
  1. sütçünün oğlu geç kaldı
  2. pencereden genç bir adam gördüm
  3. saat üçte çarşıda görüşelim
  4. çoraptan parmak uçları gözüküyordu
 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
  1. Babamla çok iyi anlaşırız
  2. Atatürk Erzurumdan Sivasa geldi
  3. Gün batarken Otobüsumuz mola verdı
  4. Yolu izleyerek köye vardım.
 4. Kitaplar , boş vakitlerimizde en samimi yoldaş ,candan arkadaş ,dert ortağıdır. Bizi teselli eder,bize ümit ve cesaret verir. 1ve2. soruyu yukarıdaki metne göre yanıtlayınız.
  Aşağıdakilerden hangisi kitapların özelliği değildir?
  1. En samimi yoldaş olmaları.
  2. Candan arkadaş olmaları
  3. dert ortağı olmaları
  4. Para kaynağı olmaları.
 5. "Dil uzatmak" deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
  1. birini kötülemek
  2. dilini dışarı çıkarmak
  3. başkalarını rahatsız etmek
  4. fazla konuşmak
 6. "Gözünde tütmek " deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
  1. çok üzülmek
  2. çok özlemek
  3. gözü yanmak
  4. gözüne duman kaçmak
 7. "Doymak nedir bilmeyen" anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?
  1. ağızdan kapmak
  2. ağzı kalabalık
  3. gözüme ilişmek
  4. aç gözlü
 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "karşılaştırma" vardır?
  1. Yazarın yeni kitabı daha özgün.
  2. Gittiği her yerden bir hatıra getirdi.
  3. Size bir çift sözüm var.
  4. Şu arabayı yeni almışlar.
 9. okulumuzda yapılan sosyal etkinlikler sonucu,başarılı olan öğrencilere teşekkür belgeleri verildi.yukarıdaki parağratanasıl bir anlatım hakimdir.
  1. karşılaştırma yapma
  2. sebep sonuç ilş-işkisi kurma.
  3. özetleme
  4. tartışma
 10. "Toplumları oluşturan insanların her birine ........... denir."Tümcesini hangi seçenek tamamlar?
  1. birey
  2. kişi
  3. adam
  4. kadın
 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde acıma anlamı vardır?
  1. Minik kuş ,penceremin önünde ötüyor.
  2. Yavrucağız,mahzun mahzun annesini arıyor.
  3. Sana,bir daha böyle yapma,demedimmi?
  4. Ellerindeki yaralar ,bir türlü iyileşmedi gitti.
 12. "çaba" sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
  1. fayda
  2. yasa
  3. gayret
  4. rehber
 13. Aşağıdakilerden hangisi hem hece hem kelimedir
  1. fert
  2. ışık
  3. erik
  4. akıl
 14. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi anlamca karşıtı değildir?
  1. faydalı-zararlı
  2. kibar-kaba
  3. sakin-telaşlı
  4. seyrek-az
 15. "koşmak" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?
  1. Çocuk koşarak bahçeye girdi.
  2. Babamı görünce koşarak boynuna sarıldım.
  3. Atları arabaya koşarak hemen yola çıktı.
  4. Yürüyerek yetişemezsin, koşarak gitmelisin.
 16. Arkadaşımızı:sınavda aldığı iyi nottan dolayı tebrik etmek aşağıdakilerden hangisine iyi bir örnek olur?
  1. sevgiye
  2. yakınlığa
  3. duyarlı olmaya
  4. hoşgörüye
 17. aşağıdakilerden hangisi doğru bir anlam ifade eder?
  1. okullar kötü alışkanlık yerleridir.
  2. okul oyun yuvasıdır.
  3. okula gidenler her zaman başarılı olurlar.
  4. okul eğitim öğretim yuvasıdır.
 18. Tatil dönüşü köyden ayrılmaktan dolayı ........ Ama arkadaşlarımı ve okulumu da .......... Döndükten sonrada okulumun açılmasını ........
  Boşluklara sırasıyla hangi duyguları yansıtan sözcükler gelmelidir?
  1. üzüntü-özlem-heyecan
  2. üzüntü-heyecan-özlem
  3. sevinç -özlem-üzüntü
  4. sevinç-üzüntü-özlem
 19. Büyük annenin gözleri neye benzetilmiştir?
  1. Gül
  2. Yıldız
  3. Deniz
  4. Kar
 20. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde büyük ünlü uyumu kuralı aranır
  1. sözleşme
  2. televizyon
  3. devekuşu
  4. gel