ANA SAYFA

Birey ve Toplum 3

1 / 20
 1. Aşağıdaki bileşik isimlerden hangisi özel isim değildir?
  1. Kocaeli
  2. Adapazarı
  3. Tekirdağ
  4. Yelkovan
 2. Aşağıdakilerden hangisi sözlükte en önde yer alır
  1. göze
  2. gözde
  3. gözü
  4. gözden
 3. Aşağıdakilerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz
  1. merdiven
  2. fırçası
  3. boyacı
  4. binaları
 4. Aşağıdakilerden hangisi hem hece hem kelimedir?
  1. fert
  2. ışık
  3. erik
  4. akıl
 5. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi "a" sesiyle birleştiğinde ünsüz yumuşaması olur?
  1. saç
  2. dolap
  3. Tokat
  4. omuz
 6. aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
  1. O ne (tilkidir) bilemezsiniz.
  2. her zaman( doğruyu )söylemeliyiz.
  3. (sıcak )konuşmaları hoşuma gitti.
  4. (soğuk )şakalardan hoşlanmam.
 7. Aşağıdakilerden hangisi 'çocuk' kelimesinin önüne geldiğinde anlamlı bir ifade oluşturmaz?
  1. bir
  2. iyi
  3. çalışkan
  4. beden
 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yakınma anlamı vardır
  1. Bunu yeni mi aldın?
  2. Sanada hiç güvenilmiyor
  3. Bu kadarda olmaz canım!
  4. O kadarınıda bilmemem
 9. Seçeneklerdeki üç sözcük birbiriyle eş anlamlıdır.Bunların dışında kalan sözcük hangisidir?
  1. tasa
  2. gam
  3. kaygı
  4. sevinç
 10. Hangi cümlede sert sessizlerin yumuşaması ile ilgili sözcük vardır ?
  1. bu bilgiyi kitaptan öğrendi
  2. elbisenin rengi iyice açıldı
  3. başını hafifçe öne eğdi
  4. az önce çiçekçiye uğradı
 11. ”Otomobile atladık.”sözüyle ne anlatılmaktadır?
  1. otomobili atladık
  2. otomobile bindik
  3. otomobilimizi attık
  4. otomobille atladık
 12. Yaşta. baştadır.akıl. değil atasözünün kelimeleri doğru sıralandığında baştan ikinci kelime aşağıdakilerden hangisi olur?
  1. yaşta
  2. akıl
  3. başta
  4. değil
 13. aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli sözcükler kullanılmıştır?
  1. O elmayı bana al.
  2. sana dediğim yerde kal.
  3. asmadaki üzümler henüz yeşil.
  4. Bir gülde ,güller selama dursun.
 14. İnek ile süt sözcükleri arasındakine benzer ilişki aşağıdaki hangi sözcük grupları arasında vardır?
  1. balık-su
  2. ayı-orman
  3. koyun-kuzu
  4. arı-bal
 15. 1.Evde
  2.var
  3.güzel
  4.yemekler
  yukarıdakinumaralandırılmış sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir cümle kurulduğunda doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir?
  1. 1-3-4-2
  2. 3-4-2-1
  3. 2-3-1-4
  4. 3-2-4-1
 16. "genç-nem-kirli-tok-ihtiyar-temiz-aç" sözcükler zıt anlamlılarıyla verilmiştir. hangi sözcüğün zıt anlamlısı yoktur?
  1. tok
  2. yaşlı
  3. kirli
  4. nem
 17. Hangi sözcükte kaynaştırma harfi vardır
  1. olayı
  2. uzayı
  3. havayı
  4. kalayı
 18. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi anlamca birbirinin karşıtı değildir?
  1. faydalı-zararlı
  2. kibar-kaba
  3. sakin-öfkeli
  4. seyrek-az
 19. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi birbiriyle karşıt anlamlı değildir?
  1. zor-kolay
  2. siyah-kara
  3. doldurmak-boşaltmak
  4. küsmek-barışmak
 20. Aşağıdakilerden hangisinde,karşıt anlamlı iki sözcük birlikte kullanılmamıştır?
  1. acı – tatlı
  2. açık-kapalı
  3. tuzlu- tuzsuz
  4. yeni-taze