ANA SAYFA

Çıkarma İşlemi Testi

1 / 20
 1. Yandaki çıkarma işleminde ABC sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
  1. 387
  2. 487
  3. 397
  4. 497
 2. Yandaki çıkarma işleminde ABC sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
  1. 709
  2. 809
  3. 909
  4. 1009
 3. Yandaki çıkarma işleminde A ve B’nin alacağı değerler sırasıyla hangisidir?
  1. 0, 4
  2. 4, 0
  3. 4, 1
  4. 1, 4
 4. Yandaki çıkarma işleminde L – K =? İşleminin sonucu kaçtır?
  1. 3
  2. 4
  3. 5
  4. 6
 5. Yandaki çıkarma işleminde A + B + C =? İşleminin sonucu kaçtır?
  1. 13
  2. 14
  3. 15
  4. 19
 6. Yandaki çıkarma işleminde K + L + M + N =? İşleminin sonucu kaçtır?
  1. 12
  2. 13
  3. 14
  4. 15
 7. Yandaki çıkarma işleminde A + B + C =? İşleminin sonucu kaçtır?
  1. 7
  2. 8
  3. 9
  4. 10
 8. Yandaki çıkarma işleminde A + B + C =? İşleminin sonucu kaçtır?
  1. 17
  2. 18
  3. 19
  4. 20
 9. Yandaki çıkarma işleminde K + L + M =? İşleminin sonucu kaçtır?
  1. 13
  2. 14
  3. 15
  4. 16
 10. Yandaki çıkarma işleminde K + L + M =? İşleminin sonucu kaçtır?
  1. 17
  2. 16
  3. 15
  4. 14
 11. Bir çıkarma işleminde fark 15’tir. Eksilene 5 eklersek yeni fark kaç olur?
  1. Fark değişmez
  2. Fark 20 artar
  3. Fark 10 olur
  4. Fark 20 olur
 12. Bir çıkarma işleminde fark 125’tir. Çıkana 7 eklersek fark ne olur?
  1. Fark değişmez
  2. Fark 132 olur
  3. Fark 14 azalır
  4. Fark 118 olur
 13. Bir çıkarma işleminde fark 230’dur. Çıkana 7 eklersek, eksilenden 5 çıkarırsak fark ne olur?
  1. Fark değişmez
  2. 237
  3. 218
  4. 242
 14. İki sayı arasındaki fark 23 dür. Eksilen ve çıkana 5’er eklersek fark ne olur?
  1. Fark değişmez
  2. Fark 10 artar
  3. Fark 10 azalır.
  4. Fark 32 olur.
 15. Farkı 5 artırmak için aşağıdakilerden hangisini yapmak doğru olur?
  1. Eksileni 5 arttırmak.
  2. Çıkanı 5 arttırmak.
  3. Eksileni ve çıkanı 5 arttırmak.
  4. Çıkanı 10 azaltmak.
 16. Baran, Ayşen’den uzundur. Baran ve Ayşen’in boyları arasında 10 cm fark vardır. Ayşen 2 cm’lik bir tahtanın üzerine çıkarsa boyları arasındaki fark ne olur?
  1. 8
  2. 4
  3. 12
  4. 10
 17. İki direk arasındaki uzaklık 25 metredir. Uzaktaki direk 5 metre ileriye, yakındaki direk 8 metre geriye doğru kaydırılırsa aralarındaki uzaklık kaç metre olur?
  1. 22m
  2. 28m
  3. 38m
  4. 25m
 18. Yol üzerindeki uyarı levhası 50 metre uzaktadır. Ben 10 metre geriye doğru gitsem, levha ise 6 metre ileriye doğru hareket ettirilse aramızdaki uzaklık farkı ne olur?
  1. 54
  2. 46
  3. 50
  4. 66
 19. İki sayı arasındaki fark 18’dir. Eksilenden 6, çıkandan 3 çıkarırsak fark ne olur?
  1. 21
  2. 23
  3. 26
  4. 15
 20. Bir çıkarma işleminde çıkan eksilenin yarısı ise fark nedir?
  1. Çıkana eşittir
  2. Çıkanın iki katıdır
  3. Çıkanın yarısıdır
  4. Fark 4’dür