ANA SAYFA

4. ÜNİTE: KUR’AN-I KERİM’İ TANIYALIM

1 / 20
 1. Allah insanlara niçin Kutsal kitap göndermiştir?
  1. Süs için
  2. Kızlara çeyiz için
  3. Kabirde okumaları için
  4. Doğru yolu bulmaları için
 2. Aşağıdakilerden hangisi kutsal kitaplardandır?
  1. Mevlit
  2. Risaleler
  3. Zebur
  4. Nutuk
 3. Son ilahi kitap aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Tevrat
  2. Zebur
  3. Kuranıkerim
  4. İncil
 4. Kur’an için aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olur?
  1. Kur’an Allah'ın gönderdiği ilk kutsal kitaptır.
  2. Kuran’ın mesajları o çağa yöneliktir.
  3. Kur’an önceki kutsal kitapların tamamlayıcısıdır.
  4. Kur’an bütün olarak bir kerede indirilmiştir.
 5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi Kur’an için söylenemez?
  1. Kur’an surelerinin dizilişi vahiyledir.
  2. Kur’an’da üçlü tanrı inancı vardır.
  3. Kur’an en son ilahi kitaptır.
  4. Kur’an bozulmamış tek ilahi kitaptır.
 6. “(Ey Muhammed Biz seni bütün insanlara ancak bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.” Yukarıda verilen ayete göre aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez?
  1. Peygamberimiz tüm insanlara uyarıcı olarak gelmiştir.
  2. Kuran tüm insanlığa gönderilmiştir.
  3. Kuran’ın getirdiği değerler tüm insanlık için geçerlidir.
  4. Peygamberimiz sadece yaşadığı dönemdeki insanları uyarmıştır.
 7. I- Kuran’ı okuyup anlamalı, emir ve yasaklarına uymalıyız.
  II- Kuranı Kerim okunurken saygı içinde dinlemeliyiz.
  III- Kuran’ı öğrenmeli ve başkalarına öğretmeliyiz.
  Kuran’a karşı görevlerimizle ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?
  1. I ve II
  2. II ve III
  3. I ve III
  4. I,II ve III
 8. Aşağıdakilerden hangisi Kuran’ın indiği ortamın özelliklerinden değildir?
  1. Kadınlara ve kız çocuklarına değer verilmiyordu
  2. İnsanlar kabileler halinde yaşıyor, kan davaları eksik olmuyordu
  3. Halkın çoğunluğu putlara tapıyordu
  4. İnsanlar arasında eşitlik vardı
 9. Peygamberimiz Kur’an’ın ilk ayetlerini nerede almaya başlamıştır.
  1. Kabe’de
  2. Sevr mağarasında
  3. Hıra mağarasında
  4. Cami’de
 10. Kur’an-ı Kerim Hz. Muhammed’e hangi yıllar arasında indirilmiştir?
  1. 610-632
  2. 622-632
  3. 571 -610
  4. 610-622
 11. Yüce Allah’ın emir ve buyruklarını peygamberlerine ilettiği özel iletişim yoluna ne denir?
  1. Vahiy
  2. Mukabele
  3. Miraç
  4. Kur’an
 12. Kur’an ayetleri hangi melek tarafından Peygamberimize getirilmiştir?
  1. Mikail
  2. İsrafil
  3. Cebrail
  4. Azrail
 13. Vahiy Katiplerinin görevi aşağıdakilerden hangisidir.
  1. Peygamberimizin hayatını yazmak
  2. Peygamberimizin hadislerini yazmak
  3. Kuranı Kerim nüshalarını çoğaltmak
  4. Hz.Peygamber(SAV)’e gelen vahiy ifadelerini yazmak
 14. Kur’an’ın kitap haline gelmesi kimin zamanında olmuştur.
  1. Peygamberimiz
  2. Hz. Ebu Bekir
  3. Hz. Ömer
  4. Hz. Osman
 15. Kitap haline getirilen Kur'an-ı Kerim kimin zamanında çoğaltılmıştır?
  1. Hz. Ali
  2. Hz. Muhammed
  3. Hz. Osman
  4. Hz. Ebu Bekir
 16. Kur’an ayetlerinin geniş bir şekilde açıklandığı kitapların genel adına ne denir?
  1. Hadis
  2. Meal
  3. Tercüme
  4. Tefsir
 17. Aşağıdakilerden hangisi Kuranı Kerimin diğer bir adıdır?
  1. Sure
  2. Cüz
  3. Enam
  4. Mushaf
 18. K.Kerim’le ilgili kavramların küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
  1. Sure- Mushaf - Ayet
  2. Ayet - Sure– Mushaf
  3. Ayet - Mushaf -Sure
  4. Mushaf - Sure - Ayet
 19. Hz.Peygamber (SAV)’e gelen ilk vahiy aşağıdakilerden hangisidir.
  1. Seni yaratan rabbinin adıyla oku
  2. Ey örtüye bürünen peygamber kalk ve insanları uyar
  3. Ey Muhammed Deki o Allah birdir.
  4. Hamd Alemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur
 20. Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın yaratıcılığı hakkında yanlıştır ?
  1. Allah her şeyi severek yaratmamıştır.
  2. Allah, yarattığı her şeyi en iyi şekilde korumaktadır.
  3. Allah, bizi ve tüm canlıları sevdiği için yaratmıştır.
  4. İnsanları ve diğer canlıları Allah korumaktadır.