ANA SAYFA

5. ÜNİTE: SEVGİ, DOSTLUK VE KARDEŞLİK

1 / 20
 1. Sevmek ve sevilmek nasıl bir ihtiyaçtır?
  1. Normal
  2. Maddî-Somut
  3. Anormal
  4. Manevî-Soyut
 2. Aşağıdakilerden hangisi duygusal gereksinimlerimizden biri değildir?
  1. Sevmek
  2. Beğenilmek
  3. Koşmak
  4. Sevilmek
 3. Aşağıdakilerden hangisi günlük konuşmalarımızda sevgimizi ifade eden sözcüklerden biridir?
  1. Anneciğim
  2. Sevgili kardeşim
  3. Dedeciğim
  4. Hepsi
 4. Sevginin önemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  1. Sevilmeyen insanlar kendilerini dışlanmış hissederler ve mutsuz olurlar.
  2. Seven ve sevilen kişiler mutlu olmayı bilir.
  3. Varlıklara duyduğumuz sevgi bizlere yaşama sevinci verir.
  4. Sevgi olmasa da yaşamımızı devam ettirebiliriz
  1. Sevgi karşılıklıdır.
  2. Sevgi tek taraflıdır.
  3. Sevgi, Allah'ın verdiği nimettir.
  4. Sevgi, güzel bir duygudur.
 5. Aşağıdakilerden hangisi sevgi ve saygı hakkında yanlıştır ?
  1. Dünyadaki düzen, sevgi ile devam edebilmektedir.
  2. Sevgi olmasaydı, kuvvetliler zayıfları yok edemezdi
  3. Hayatın devamı için Allah, insana sevgiyi vermemiştir.
  4. Sevilme ihtiyacı hayvanlarda da vardır
 6. Aşağıdakilerden hangisi “sevgi”nin sonucu olamaz?
  1. Yaratmak
  2. Yaşatmak
  3. Korkutmak
  4. Korumak
 7. Aşağıdakilerden hangisi "saygı ve sevgiyle" bağdaşmayan davranıştır?
  1. Küçükleri korumak
  2. Yaşlıya yardım etme
  3. Arkadaşlarımızla selamlaşmak
  4. Arkadaşımızın sözünü kesmek
 8. Sevgi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  1. Allah'ın bize verdiği bir nimettir.
  2. İnsanın doğuştan getirdiği bir duygudur.
  3. Evrendeki düzenin devamı için şarttır.
  4. Hepsi.
 9. Bizi sevgi gibi yüce bir duygu ile donattığı için Allah'a……………….. Noktalı yere uygun kelime hangisidir ?
  1. Acımasız
  2. Toplumda
  3. Düşmanlık
  4. Şükretmeliyiz
 10. Aşağıdaki davranışlardan hangisi Allah’ın sevgisini kaybetmemize neden olur?
  1. Allah’ın emir ve yasaklarına uymak
  2. Allah’a inanmak
  3. İnsanlara kötü söz söylemek
  4. İyilik yapmak
 11. Aşağıdaki davranışlardan hangisi Allah’ın sevgisini kazanmamızı sağlar?
  1. Arkadaşlarımıza lakap takmak
  2. Arkadaşlarımızla alay etmek
  3. Arkadaşımızın defterini karalamak
  4. Arkadaşlarımızla eşyalarımızı paylaşmak
 12. Aşağıdakilerden hangisi Allah çocuk ilişkisi hakkında yanlıştır ?
  1. Allah, çocukları belli bir yaşa kadar sorumlu tutmamıştır.
  2. Allah, çocukların kusurlarını günah saymıştır.
  3. İslâmiyet'ten önceki toplumlar, çocuklarına iyi davranmazdı.
  4. Sevilmek bir ihtiyaçtır.
 13. Yaratılmış olanları seversek, kimi sevmiş oluruz?
  1. Allah'ı
  2. Dünya'yı
  3. Evreni
  4. İnsanları
 14. Aşağıdakilerden hangisi sevgi ve saygı hakkında yanlıştır ?
  1. Allah'ın insanlara verdiği en güzel duygu sevgidir.
  2. Sevgisiz bir dünya ve yaşamın olması mümkün değildir.
  3. Sevgi, bizi diğer canlılardan ayırmayan en önemli özelliklerden biridir.
  4. Dünya, sevgi ile güzeldir.
 15. Aşağıdakilerden hangisi sevgiyle ilgili yanlış bir bilgidir?
  1. İnsanlara sevgiyle yaklaşırsak, sevgiyle karşılık görürüz.
  2. Sevilmek istiyorsak sevmemiz gerekir.
  3. Parası çok olan kişiler herkes tarafından sevilirler
  4. Karşısındakine değer veren insan sevilir.
 16. Aşağıdakilerden hangisi sevgi ve saygı hakkında yanlıştır ?
  1. Allah'ın en büyük nimetlerden olan sevginin değerini bilelim.
  2. Hayvanlar, sevgi ile korunmaz.
  3. Birbirimizle alay etmeyelim ve kimseyi küçümsemeyelim.
  4. Doğanın tahribatı, doğa sevgisi ile önlenebilir.
 17. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  1. Müminler ancak kardeştirler.
  2. Allah kendisine saygı gösterenlere merhamet eder.
  3. Allah iyilik edenleri, kulluklarını güzel yapanları sever.
  4. Allah’a saygılı olanlar insanların kusurlarını affetmezler.
 18. Aşağıdakilerden hangisi müslümanlar arasında olmaması gereken bir davranıştır?
  1. Yoksulları yetimleri ve kimsesizleri koruyup gözetmek
  2. Birbirimizi sevmek ve gözetmek
  3. Kendimiz için arzu ettiğimiz bir şeyi başkası için de arzulamak
  4. Kendimizi üstün görüp başkalarını küçümsemek
 19. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  1. Allah, yerde ne varsa hepsini bizim için yaratmıştır.
  2. Allah varlığımızı sürdürmemiz için gerekenleri vermiştir.
  3. Evrendeki eşsiz güzellik Allah’ın onları sevgiyle yarattığının kanıtıdır.
  4. Allah yarattıklarını sevmez.