ANA SAYFA

Genel Değerlendirme Testi

1 / 20
 1. Bir annenin evladına olan derin şefkati Allah'ın en çok hangi sıfatını gösterir?
  1. İlmini
  2. İradesini
  3. Rahmet ve şefkatini
  4. Adaletini
 2. "Bir müslümanın diğer müslümanla üç günden fazla küs durması helal olmaz" hadisi neyi anlatır?
  1. Müslümanlar arasında kardeşliğin hakim olup daimi küslük olmamasını
  2. Müslümanların küsmesinin mümkün olmadığını
  3. Küslüğün Müslüman kardeşliğini sona erdireceğini
  4. Küstüğümüz kişiyle üç günden önce barışılamayacağı
 3. Birisinin arkasından onun hoşlanmayacağı olumsuz bir şekilde konuşmaya ………….denir.
  1. Övgü
  2. Nankörlük
  3. Gıybet
  4. Dalkavukluk
 4. Aşağıdakilerden hangisi Esma-ül Hüsnadan (Allah'ın güzel isimlerinden) değildir.
  1. Hakim
  2. Rahim
  3. Aziz
  4. Tanrı
 5. Sizden biriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe tam iman etmiş olmaz." Hadisi Müslümanlar arasında neyi teşvik etmektedir?
  1. Paylaşımı
  2. Yardımlaşmayı
  3. Duyarlılığı
  4. Hepsi
 6. Hz Muhammed'in annesi …………… babası ise………………….dir.
  1. Amine- Abdullah
  2. Halime- Abdulmuttalib
  3. Halime – Abdulmuttalib
  4. Ümmü eymen - Ebu talib
 7. Hz Muhammed'in Süt annesi …………… dir.
  1. Amine
  2. Şeyma
  3. Üneyse
  4. Halime
 8. Hz Muhammedin Mekkeden Medineye göç etmesine …………………..denir.
  1. Hicret
  2. Göç
  3. sefer
  4. İltica
 9. Hz muhammedin ilk yaptığı savaş ………………. Savaşıdır.
  1. Uhud
  2. Hendek
  3. Mute
  4. Bedir
 10. Kuran-ı Kerimde anlatılan peygamber hikayelerine ……………denir.
  1. Hikaye
  2. Anlatı
  3. Kıssa
  4. Menkıbe
 11. Hz Aişe Hz Muhammed'in ahlakını; ……………………. Ahlakı olarak ifade etmiştir.
  1. İman
  2. Kuran
  3. Din
  4. Kitap
 12. Allah'a ibadet amacıyla yapılmış olan ve Mekke’de bulunan kutsal binaya ne ad verilir?
  1. Mescid
  2. Cami
  3. Kabe
  4. Kabile
 13. Selam vermek, hastaları ziyaret etmek, çevreyi korumak nasıl bir davranıştır?
  1. Mekruh
  2. Haram
  3. Helal
  4. Sünnet
 14. İhlas suresinde ne vurgulanmıştır?
  1. Allah'ın birliği
  2. Allah'ın hiçbir şeye muhtaç olmaması
  3. Hiçbir şey onun dengi olmadığı
  4. Hepsi
 15. Hz Muhammed'in peygamberliğinden önce uymuş olduğu Hz İbrahim'den kalmış olan ve tek olan Allaha inanmayı gerektiren inancın ismi neydi?
  1. Hristiyanlık
  2. Yahudilik
  3. Haniflik
  4. İslamiyet
 16. Aşağıdakilerden hangisi Kabe için yanlış bir bilgidir?
  1. Namaz kılarken insanlar ona yönelir.
  2. Hac ibadeti burada yapılır.
  3. Arabistan’da Mekke’de bulunur.
  4. Hz. Muhammed'in kabridir.
 17. Öğretmen sınıfa “Dua ibadetin özüdür” hadisini söyledi. Öğrencilere “bu sözde asıl anlatılmak istenen nedir” diye sordu. Öğrencilerden hangisinin verdiği cevap yanlış olabilir ?
  1. Edanur:Tüm ibadetler aslında dua niteliği taşır
  2. Yusuf:Sadece dua ederek sorumluluklarımızı yerine getirebiliriz
  3. Hatice: Duayla insan Allah’la iletişim kurar
  4. İsmail: İbadetlerin kabulü için dua önemlidir
 18. Allah'a inanmak, meleklere inanmak, kitaplara inanmak, Peygamberlere inanmak, öldükten sonra dirilmeye inanmak, kadere inanmak. Şeklinde sayılan maddelerin tamamına birden ne isim verilir?
  1. İslamın şartları
  2. Dinin şartları
  3. İmanın şartları
  4. Kitabın şartları
 19. Sebepleri yerine getirdikten sonra işleri Allah'a teslim etmeye tevekkül denir. Buna göre aşağıdaki davranışlardan hangisi tevekküllü bir davranıştır.
  1. Nasıl olsa Allah bu dünyanın sahibidir deyip çevreyi dikkate almama
  2. Derslerine gereği gibi çalışıp başarıyı Allahtan bekleme
  3. Tarlayı sürmeden ekin bekleme
  4. Tarlayı sürdükten sonra Allah'ı unutup ekini topraktan bekleme
 20. Yalan söylememek, günahlardan uzak durmak, başkaları hakkında kötü düşünmemek nasıl bir temizliktir?
  1. Çevre temizliği
  2. Elbise temizliği
  3. Kalp temizliği
  4. Beden temizliği