ANA SAYFA

Genel Değerlendirme Testi

1 / 20
  1. Yemekten önce ellerimizi yıkamalıyız
  2. Elbiselerimizi temiz tutmalıyız
  3. Tırnaklarımızı kesmeliyiz
  4. Çöplerimizi yere atmalıyız.
 1. Temizliğe niçin dikkat etmeliyiz?
  1. Sağlığımız için
  2. İnsanlar bizi sevsin diye
  3. Çok temiz desinler diye
  4. Ayıplanmamak için
 2. Aşağıdakilerden hangisi hem ibadettir, hem de temiz olmamızı sağlar?
  1. Hac
  2. Abdest
  3. Zekât
  4. Oruç
 3. Yalan söylememek, günahlardan uzak durmak, başkaları hakkında kötü düşünmemek nasıl bir temizliktir?
  1. Çevre temizliği
  2. Elbise temizliği
  3. Kalp temizliği
  4. Beden temizliği
 4. Okulumuzun temizliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  1. Lavaboları, koridorları kirletmemeliyiz.
  2. Çöpleri çöp kutusuna atmalıyız.
  3. Sınıflarımızı havalandırmalıyız.
  4. Duvarları, sıraları, tahtayı kirletebiliriz.
 5. Aşağıdakilerden hangisi günde üç defa yapılması gereken temizliktir?
  1. Banyo yapmak
  2. Dişleri fırçalamak
  3. Tırnakları kesmek
  4. Saçları yıkamak
 6. Sağlıklı olabilmemiz için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?
  1. Çok çok yemeliyiz
  2. Çok çok uyumalıyız
  3. Temiz olmalıyız
  4. Çok gürültülü ve dumanlı ortamlarda durmalıyız
 7. Aşağıdakilerden hangisi beden temizliği ile ilgili değildir?
  1. Dürüst olmak
  2. Tırnakları kesmek
  3. Elleri yıkamak
  4. Şaçları taramak
 8. Temiz bir insan aşağıdakilerden hangisini yapar?
  1. Tuvaletten sonra ellerini yıkamaz
  2. Saçlarını taramaz
  3. Sık sık banyo yapmaz
  4. Çevresini kirletmez
 9. Aşağıdakilerden hangisi, dış temizlik çeşitlerinden birisi değildir?
  1. Çevre temizliği
  2. Manevi temizlik
  3. Beden temizliği
  4. Elbiselerin temizliği
 10. Hz.Muhammed (s.a.v) nerede doğmuştur?
  1. Mekke
  2. Medine
  3. Mardin
  4. Mısır
 11. Hz Muhammed’in (s.a.v) doğduğu toplumla ilgili olarak hangisi yanlıştır?
  1. Haksız kazanç yaygındı.
  2. Kan davaları vardı.
  3. Kadınlara değer verilirdi.
  4. İçki, kumar yaygındı.
 12. Hz. Muhammed‘in (s.a.v) doğum tarihi kaçtır?
  1. 20 Nisan 571
  2. 20 Şubat 571
  3. 20 Mart 571
  4. 20 Mayıs 571
 13. Hz. Muhammed’in (s.a.v) babası Abdullah kimin oğludur?
  1. Ebu Talib
  2. Hz. Ebubekir
  3. Abdurrahman
  4. Abdülmuttalip
 14. Hz. Muhamed’in(s.a.v) ailesi ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
  1. Dedesi Mekke’nin lideriydi
  2. İnsanlar tarafından pek sevilmezlerdi.
  3. Abdülmuttalip cömert ve cesur bir kişiydi
  4. Ticaretle uğraşırlardı
 15. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed(s.a.v) ile ilgili olarak yanlıştır?
  1. Dört yıl süt annede kaldı.
  2. Süt annesi Halime idi
  3. 4-8 yaşları arası ona Amine baktı
  4. 6 yaşındayken annesi öldü.
 16. Hangisi Hz. Muhammed’in(s.a.v) amcalarından birisi değildir?
  1. Abbas
  2. Hamza
  3. Ebu Talib
  4. Hz.Ebubekir
 17. Hz. Muhammed (s.a.v) doğduğu sırada Arabistan’da yaygın olan dini inançlardan değildir?
  1. Yahudilik
  2. Hıristiyanlık
  3. Budizm
  4. Haniflik
 18. Sadece Allah’ın bir olduğuna inanıp buna göre yaşayan insanlara verilen addır.Ayrıca bu din Hz. İbrahim’in dinidir.Bu dini inanç hangisidir?
  1. Haniflik
  2. Hıristiyanlık
  3. Musevilik
  4. İslamiyet
 19. Aşağıda sırasıyla peygamberimizin annesinin, dedesinin ve kendisine bakan amcasının isimleri verilmiştir.doğru sıralama hangi seçenektedir?
  1. Halime – Abdulmuttalip - Ebu Talib
  2. Amine – Abdullah - Ebu Talib
  3. Amine – Abdulmuttalip - Hamza
  4. Amine – Abdulmuttalip - Ebu Talip