ANA SAYFA

Dolaşım Sistemi

1 / 20
 1. I. Damarlar
  II. Akciğerler
  III. Kalp
  Yukarıdaki yapılardan hangisi ya da hangileri kanın vücutta dolaşmasında görev alır?
  1. Yalnız I
  2. I, III
  3. II, III
  4. I, II, III
 2. Kasılıp gevşeme hareketleri yaparak kanı vücuda pompalayan organ aşağıdakilerden hangisidir?
  1. akciğer
  2. kas
  3. kalp
  4. damar
 3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  1. Vücudumuzdaki damarlar aynı kalınlıktadır.
  2. Parmak uçlarımıza kan ulaşmaz.
  3. Kan vücudumuzda sürekli dolaşır.
  4. Akciğerlerimiz oksijen içeren kanı vücuda dağıtır.
 4. Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sistemi içinde görev alan organ ve yapılar içerisinde yer almaz?
  1. mide
  2. kalp
  3. kan
  4. damarlar
 5. I. Karbondioksit
  II. Oksijen
  III. Besin
  Vücudumuzda sürekli dolaşan kan yukarıdakilerden hangilerini taşır?
  1. I, II
  2. I, III
  3. II, III
  4. I, II, III
 6. Akciğerlerden kalbe kan getiren damarlarda aşağıdakilerden hangisi bolca bulunur?
  1. karbondioksit
  2. oksijen
  3. besin
  4. enerji
 7. I. Akciğerler
  II. Kalp
  III. Beyin
  Stetoskopla yukarıdaki organlardan hangisi ya da hangilerinin işleyişi hakkında bilgi alınabilir?
  1. Yalnız I
  2. Yalnız II
  3. I, II
  4. I, II, III
 8. Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzda dolaşan kanın görevlerindendir?
  1. Kırmızı rengi ile vücudumuza renk verir.
  2. İçinde dolaşarak damarlarımızı korur.
  3. Besin, karbondioksit ve oksijen gibi maddeleri taşır.
  4. Kalbin kasılıp gevşeyerek hareket etmesini sağlar.
 9. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  1. Egzersiz yapınca kalp daha hızlı atar.
  2. Damarlar kanın vücutta dolaştığı kanallardır.
  3. Kalp hızlı atınca soluk alıp verme yavaşlar.
  4. Korku, sevinç gibi duygularda nabız artar.
 10. I. Oksijen
  II. Karbondioksit
  III. Besin
  Enerjinin açığa çıkması için yukarıdakilerden hangileri gereklidir?
  1. Yalnız I
  2. I, III
  3. II, III
  4. I, II, III
 11. Aşağıdakilerden hangisinde “nabız” kavramı açıklanmıştır?
  1. Damarlarımızdaki kanın dolaşma süresidir.
  2. Kalbin kan pompalamak için yaptığı hareketin adıdır.
  3. Kalbin pompaladığı kanın damarlarda yaptığı etkidir.
  4. Kan aracılığı ile vücuda dağılan bir maddedir.
 12. Dolaşım sistemi aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmez?
  1. Besinleri bağırsaklara ulaştırmak
  2. Karbondioksiti hücrelerden uzaklaştırmak
  3. Artık maddeleri hücrelerden uzaklaştırmak
  4. Oksijeni hücrelere taşımak
 13. Aşağıda verilenlerden hangileri kanın vücudumuzda dolaşımını sağlayan yapı ve organlardandır?
  1. Akciğerler, damarlar
  2. Kalp, damarlar
  3. Soluk borusu, kalp
  4. Kalp, mide
 14. Aşağıda verilenlerden hangileri egzersiz sonucu olan değişimlerden değildir?
  1. Kalbimiz damarlara daha çok kan pompalar.
  2. Oksijen ihtiyacı artar.
  3. Nabız sayısı azalır.
  4. Daha hızlı soluk alıp veririz.
 15. Sağlıklı vücutlara sahip olan Çağrı bahçede, Mine ise evde egzersiz yapmaktadır. Her ikisi de eşit sürede aynı hareketleri yaptığı hâlde Mine daha çabuk yorulmuştur. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
  1. Çağrı, bol oksijenli bir ortamda olduğu için yorulmamıştır.
  2. Mine, zayıf olduğu için daha çabuk yorulmuştur.
  3. Çağrı burnundan, Mine ağzından nefes aldığı için Çağrı daha geç yorulmuştur.
  4. Mine’nin hareket alanı sınırlı olduğu için yorulmuştur.
 16. Bir işçi, kütlesi 20 kg olan çuvalı merdivenlerden çıkarak 5. kata taşımaktadır. İşçinin durumu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  1. Vücudunun enerji ihtiyacı artmıştır.
  2. Soluk alıp verme sıklığı artmıştır.
  3. Nabız sayısında bir değişiklik olmamıştır.
  4. Vücudu daha çok oksijene ihtiyaç duymuştur.

 17. Yusuf, 10 dakika aynı tempoda koşu yaptı. Yukarıdaki grafik ilk 5 dakikadaki nabız sayısını göstermektedir.
  4 ve 5. dakikalarda nabız sayısının eşit olmasını aşağıdakilerden hangisi açıklar?
  1. Dinlenme durumuna geçince nabız sayısı azalır.
  2. Üst sınıra ulaştığında nabız sayısındaki artış durur.
  3. Egzersiz boyunca nabız sayısı aynı oranda artmaz.
  4. Enerji ihtiyacı arttığında nabız sayısı da artar.
 18. Enerji harcayacağımız bir iş yaptığımızda vücudumuz daha çok oksijene ihtiyaç duyar. Artan oksijen ihtiyacını karşılamak için daha sık soluk alıp veririz. Buna göre aşağıdaki çocuklardan hangisinin soluk alıp verme sıklığı fazladır?
  1. TV izleyen çocuk
  2. İp atlayan çocuk
  3. Müzik dinleyen çocuk
  4. Balık tutan çocuk
 19. Sağlıklı vücutlara sahip ve dinlenme durumunda olan, aşağıda adları ve yaşları verilen kişilerden hangisinin nabız sayısı daha fazladır?
  1. Osman (75 yaşında)
  2. Sema (21 yaşında)
  3. Berrin (13 yaşında)
  4. Cem (3 yaşında)
 20. Kalp, oksijence zengin besin içeren kanı vücudumuza pompalar. Vücuttan gelen kandaki karbondioksidin atılması için akciğerlere gönderir.
  Yukarıda anlatılan olay aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Solunum
  2. Egzersiz
  3. Dolaşım
  4. Nabız