ANA SAYFA

2.Dönem 3.Değerlendirme

1 / 20
 1. Ses, en hızlı aşağıdaki maddelerden hangisinde yayılır?
  1. katı
  2. sıvı
  3. gaz
  4. boşluk
 2. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’mızın katmaları arasında yer almaz?
  1. Hava küre
  2. Deniz küre
  3. Taş küre
  4. Ateş küre
 3. Dünyamızın şekli hangi geometrik cisme benzerdir?
  1. Küre
  2. Küp
  3. Silindir
  4. Koni
 4. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın gözlemlenen katmanlarından biri değildir?
  1. yer kabuğu
  2. ateş küre
  3. su küre
  4. atmosfer
 5. Aşağıdaki katmanlardan hangisi, Dünya’nın en ince katmanıdır?
  1. hava küre
  2. su küre
  3. taş küre
  4. ateş küre
 6. Dünya’yı başlanmış bir yumurtaya benzetirsek, yumurtanın akını hangi katmana benzetebiliriz?
  1. Ateş küre
  2. Ağır küre
  3. Taş küre
  4. Su küre
 7. Aşağıdaki madenlerden hangisini yakıt olarak kullanırız?
  1. Demir
  2. Krom
  3. Kömür
  4. Bakır
 8. Aşağıdaki hangisi maden değildir?
  1. Petrol
  2. altın
  3. toprak
  4. Bakır
 9. Aşağıda katmanlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  1. Çekirdek en ağır katmandır.
  2. Yer kabuğu en ince katmandır.
  3. Ateş küre en sıcak katmandır.
  4. İçten dışa doğru katmanlarda sıcaklık azalır.
 10. Erozyonu önlemenin en kestirme yolunun aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
  1. Toprağın üstündeki bitki örtüsünü artırmaktır.
  2. Ormanlık alanların tarıma açılması
  3. Eğimli yerlere ev yapılması
  4. Büyük kayaların ufalanması
 11. Aşağıdaki canlılardan hangisi kendi besinini kendisi üretir?
  1. İncir ağacı
  2. Zürafa
  3. Fil
  4. İnek
 12. I-Portakalın küflenmesi
  II-Hamurun mayalanması
  III-Bazı hastalıkların oluşması
  Yukarıda verilenlerden hangilerine, mikroskobik canlılar sebep olabilir?
  1. I ve II
  2. I ve III
  3. II ve III
  4. I, II ve III
 13. Aşağıdakilerden hangisi yüzük, kolye ve küpe gibi takıların yapıldığı değerli madenlerden biri değildir?
  1. Altın
  2. Elmas
  3. Demir
  4. Zümrüt
 14. Yerin katmanlarının sıcaklıkları büyükten küçüğe aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
  1. Ağır küre, Ateş küre, Taş küre
  2. Ateş küre, Ağır küre, Taş küre
  3. Ağır küre, Taş küre, Ateş küre
  4. Taş küre, Ateş küre, Ağır küre
 15. Aşağıdakilerden hangisi gözle göremediğimiz çok küçük canlıları incelemede kullanılan biri değildir?
  1. Teleskop
  2. Lam
  3. Lamel
  4. Mikroskop
 16. Aşağıdakilerden hangisi tüm canlılarda ortaktır?
  1. Suda yaşama
  2. Beslenme ve gelişme
  3. Uzun süre yaşama
  4. Yumurtayla çoğalma
 17. Aşağıda verilenlerden hangisi çevrede kalıcı kirliliğe sebep olan bir atıktır?
  1. Ağaç yaprağı
  2. Portakal kabuğu
  3. Pet Şişe
  4. Doğal gübre
 18. Yanardağların püskürttüğü lavların kaynağı olanı magma, hangi katmandan gelmektedir.
  1. Ağır küre
  2. Su küre
  3. Ateş küre
  4. Taş küre
 19. Aşağıda verilen canlılardan hangisinin yaşam alanı ağaç dalı olabilir?
  1. Akdeniz foku
  2. Köpek
  3. Penguen
  4. Serçe
 20. Aşağıdaki canlılardan hangisi diğerlerinden daha hızlı hareket eder.
  1. Kartal
  2. Tavşan
  3. Yılan
  4. Kurbağa