ANA SAYFA

Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Test 2

1 / 20
 1. Aşağıdaki varlıklardan hangisi canlıdır?
  1. Yumurta
  2. Irmak
  3. Televizyon
  4. Silgi
 2. Gözle görülemeyecek kadar küçük canlıları görmemizi sağlayan araç nedir?
  1. Teleskop
  2. Mikroskop
  3. Dürbün
  4. Stetoskop
 3. Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden biri değildir?
  1. Uyarılara tepki verme
  2. Büyüme ve gelişme
  3. Kendi besinini üretme
  4. Solunum yapma
 4. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir yolla beslenir?
  1. Tavuk
  2. Kedi
  3. Köpek
  4. Ağaç
 5. Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlılardandır?
  1. Kene
  2. Böcek
  3. Karınca
  4. Bakteri
 6. Aşağıdakilerden hangisi küçük canlıların etkisi ile oluşmaz?
  1. Meyve, sebze ve yemeklerin çürüyüp bozulmaları
  2. Sütün peynir ve yoğurda dönüşmesi
  3. Nezle, grip gibi hastalıkların meydana gelmesi
  4. Üzüm suyunun sirkeye dönüşmesi
 7. Aşağıdaki canlılardan hangisi akciğer solunumu yapmaz?
  1. Yılan
  2. Balık
  3. İnsan
  4. Balina
 8. Aşağıda verilen yerlerden hangisi mikroskobik canlıların yaşamı için en uygun olanıdır?
  1. Ilık ve nemli yerler
  2. Sıcak toprak
  3. Kaynatılan sular
  4. Her yer
 9. Canlıların yaşadıkları, barındıkları, üredikleri yere ne denir?
  1. Kulübe
  2. Barınak
  3. Yaşam alanı
  4. Yuva
 10. Aşağıda verilen canlılardan hangisi, hem karada hem de suda yaşamaz?
  1. Fok balığı
  2. Köpek balığı
  3. Timsah
  4. Kurbağa
 11. Aşağıdakilerden hangisinin yaşama alanı diğerlerinden farklıdır?
  1. Balina
  2. Ahtapot
  3. Hamsi
  4. Solucan
 12. Bitki ve hayvan atıkları toprağı mineralce zenginleştirir. Bu olay aşağıdakilerden hangisinin etkisiyle gerçekleşir?
  1. Mikroskobik canlılar
  2. Rüzgâr
  3. Böcekler
  4. Bitki kökleri
 13. Aşağıdakilerden hangisi kendi besinini kendisi yapar?
  1. İnek
  2. Tavuk
  3. Marul
  4. Tırtıl
 14. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  1. Kurbağa hem karada hem de suda yaşar?
  2. Serçe canlı bir varlık, bakteri cansız bir varlıktır.
  3. Her canlının kendine özgü bir yaşam alanı vardır.
  4. Solucanın yaşam alanı toprak altındadır.
 15. Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden değildir?
  1. Üreme
  2. Beslenme
  3. Hareket
  4. Konuşma
 16. Aşağıdakilerden hangisi, toprağın kirlenmesinin nedenlerindendir?
  1. Hayvan dışkıları
  2. Hayvansal kalıntı
  3. Bitkisel kalıntı
  4. Plastik atıklar
 17. Sütten yoğurt oluşmasına neden olan aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Virüsler
  2. Kültür mantarları
  3. Bakteriler
  4. Mikroplar
 18. Aşağıdakilerden hangisi yer değiştirme hareketi yapamaz?
  1. Kelebek
  2. Ot
  3. Solucan
  4. Balık
 19. Zararlı atıkların, canlılardan dışarı atılması canlıların hangi ortak özelliğidir?
  1. Boşaltım
  2. Solunum
  3. Dolanım
  4. İrkilme
 20. Bir taşın altı hangi hayvan için yaşam alanı olmaz?
  1. Solucan
  2. Karınca
  3. Bakteri
  4. Balık