ANA SAYFA

Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Testi

1 / 20
 1. Aşağıdaki canlılardan hangisinin soluk alıp vermesi diğerlerinden farklıdır?
  1. Balık
  2. At
  3. Kedi
  4. Balina
 2. Aşağıdaki canlılardan hangisi, kendi besinini kendisi üretir?
  1. Arı
  2. Çam ağacı
  3. Kanguru
  4. İnek
 3. I. Fidan dikilmesi
  II. Deterjan kullanımı
  III. Ulaşımda bisiklet kullanımı
  IV. Kanalizasyon sularının denizlere karışması
  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, çevre kirliliğine neden olan etmenlerdendir?
  1. I-III
  2. I-IV
  3. II-IV
  4. I-III-IV
 4. Aşağıdaki canlılardan hangisi besinini dışarıdan hazır olarak alır?
  1. Buğday
  2. Domates
  3. Sincap
  4. Patates
 5. Canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi için gerekli sıcaklık, su ve besini bulabildikleri ortamlara ne ad verilir?
  1. Oyuk
  2. İn
  3. Nehir
  4. Yaşam alanı
 6. I. Yumurta
  II. Fasulye tohumu
  III. Et
  IV. Patates
  Yukarıdaki varlıklardan hangisi ya da hangileri, uygun şartlar sağlandığında yeni bir canlı meydana getirebilir?
  1. I-II
  2. I-III
  3. I-II-III
  4. I-II-IV
 7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  1. Sütten peynir ve yoğurt yapılmasında, mikroskobik canlılar rol oynar.
  2. İçinde bitki bulunan saksı, bazı canlılar için yaşama alanı oluşturur.
  3. Bitkiler yapraklarından boşaltım yaparlar.
  4. Deterjanlar ve sabunlar çevreyi kirletmez.
 8. Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden değildir?
  1. Karada yaşama
  2. Solunum yapma
  3. Büyüme ve gelişme
  4. Boşaltım yapma
 9. I. Canlı bir varlıktır.
  II. Uyku hâlindedir.
  III. Yeni bir canlı oluşturabilir.
  Yukarıda verilen özelliklere sahip olan varlık hangi seçenekte doğru verilmiştir?
  1. Toprağa ekilen tohum
  2. Ağaçtan düşen yaprak
  3. Haşlanmış yumurta
  4. Kurumuş dal
 10. Aşağıdakilerden hangisi canlılarla ilgilenen bir meslek dalıdır?
  1. Maden mühendisliği
  2. Veterinerlik
  3. Heykeltıraşlık
  4. İnşaat işçiliği
 11. Atatürk 1930 yılında bir çınar ağacının tek dalını kestirmemek için Yalova’daki köşkünü 4,8 metre kaydırmıştır. Bu durum Atatürk’ün hangi özelliği için örnek gösterilebilir?
  1. İnsan sevgisi
  2. Doğa sevgisi
  3. Sanat sevgisi
  4. Kültür sevgisi
 12. İki farklı göle eşit sayıda balık bırakılıyor. Bir süre sonra1. göldeki balık sayısı değişmezken 2. göldeki balıkların yarıdan fazlası ölüyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  1. Tarım alanlarının sulanması için 2. gölden fazla su çekilmiş olabilir.
  2. Sanayi atıkları 2. göle atılıyor olabilir.
  3. Balıkçılık faaliyetlerinde toplanmayan ağlar kirliliğe neden olmuş olabilir.
  4. Beklenenden fazla yağış olmuş olabilir.
 13. Çimlenmekte olan bir tohumun aşağıdakilerden hangisine ihtiyacı yoktur?
  1. Su
  2. Işık
  3. Sıcaklık
  4. Hava
 14. Bir çiftçi doğayı korumak için tarlalarında kimyasal ilaçları kullanmayı, ağaçları ve çimenleri kesmeyi bırakmıştır. 20 yıl sonra bu alan aşağıdakilerden hangisine benzer?
  1. Kurak bir alan
  2. Yeşillik bir alan
  3. Taşlık ve kayalık bir alan
  4. Bataklık bir alan
 15. Kışın yapraklarını döken bir bitki baharda yeniden çiçek açmaya başlar. Bu durum canlıların hangi özelliğiyle açıklanabilir?
  1. Solunum
  2. Üreme ve büyüme
  3. Boşaltım
  4. Uyartı alma ve tepki verme
 16. Aşağıdaki canlı gruplarından hangisi kendi besinini yapar?
  1. Bitkiler
  2. Hayvanlar
  3. Böcekler
  4. Arılar
 17. Aşağıdaki olaylar›n hangisinde gözle göremediğimiz canlıların rolü yoktur?
  1. Ellerini yıkamayan bir çocuğun hasta olması
  2. Buzdolabına konulmayan limonun küflenmesi
  3. İyi beslenmeyen bir çocuğun yeterince büyümemesi
  4. Sütün peynire ve yoğurda dönüşmesi
 18. Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden değildir?
  1. Hareket etme
  2. Solunum yapma
  3. Yaşam alanı
  4. Üreme
 19. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  1. Bitkiler hareket edemez.
  2. Hamurun mayalanmasında gözle göremediğimiz canlılar rol oynar.
  3. Uçak, araba ve tren gibi varlıklar canlıdır.
  4. Bir tohumun çimlenmesi için ışık ve toprak gereklidir.
 20. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  1. Bitkiler kendi besinlerini kendileri üretir.
  2. Bitkiler kökleriyle solunum yapar.
  3. Kurbağalar hem karada hem suda yaşayabilir.
  4. Tarımda daha iyi ürün almak için kullanılan bazı ilaçlar çevreyi kirletir.