ANA SAYFA

Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1 / 20
 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  1. Taş katı bir maddedir.
  2. Sıvılar bulundukları kabın şeklini alırlar.
  3. Gazlar, bulundukları ortamda yayılırlar.
  4. Sıvılar, soğuk bir ortama geçtiklerinde gaz halini alır.
 2. Aşağıdakilerden hangisi karışımlardaki maddeleri birbirinden ayırmak için kullanılabilecek yöntemlerden biri değildir?

  1. Süzme yöntemi
  2. Mıknatıslama yöntemi
  3. Yakma yöntemi
  4. Yüzdürme Yöntemi
 3. Margarinin tavaya konulup ısıtılması neye örnektir?

  1. Erime
  2. Buharlaşma
  3. Donma
  4. Ayrışma
 4. Sıcaklıkları farklı olan iki maddenin bir araya getirilmesi halinde aşağıdaki olaylardan hangisi beklenir?

  1. Soğuk madde sıcak maddeye ısı verir.
  2. Sıcak madde soğuk maddeye ısı verir.
  3. Sıcak madde soğuk maddeden ısı alır.
  4. Isı alışverişi olmaz.
 5. Aşağıdaki karışımlardan hangisi süzme yöntemiyle ayrılır?

  1. Kum-Demir tozu
  2. Şeker-Su
  3. Tuz-Su
  4. Makarna-Su
 6. Maddelerin şekil almış haline cisim denir. Buna göre, aşağıda verilen maddelerden hangisi cisim değildir?

  1. Alüminyum tencere
  2. Çelik tava
  3. Su
  4. Demir kaşık
 7. Görkem, boş bir kaba aşağıdaki maddelerden hangisini koyduğunda madde kabın şeklini almaz?

  1. Silgi
  2. Toz şeker
  3. Tuz
  4. Su
 8. Aşağıda verilenlerden hangisi malzeme değildir?

  1. Süt
  2. Tabak
  3. Un
  4. Şeker
 9. Aşağıdaki karışımlardan hangisini süzerek ayırabiliriz?

  1. Pirinç – mercimek
  2. Tuzlu su
  3. Su – kum
  4. Şekerli su
 10. “Sıvı maddelerin ısı olarak gaz haline geçmesine …………..denir.” cümlesini aşağıdakilerden hangisi ile tamamlarız?

  1. Kaynama
  2. Yoğunlaşma
  3. Süblimleşme
  4. Buharlaşma
 11. Yassı kemikleri araştıran bir öğrenci aşağıdaki iskelet kısımlarından hangisini incelemelidir?

  1. Kollar ve kafatası
  2. Kollar ve bacaklar
  3. Bacaklar ve omurga
  4. Kafatası ve göğüs kafesi
 12. Aşağıdaki kemiklerden hangisi yassı kemiklere örnek olarak verilebilir?

  1. Bacak kemiği
  2. Kürek kemiği
  3. Kol kemiği
  4. El ve parmak kemikleri
 13. Aşağıdakilerden hangisi kemikler ve kaslar için ortak özellik değildir?

  1. Vücuda şekil verirler.
  2. Kasılıp gevşeyebilirler.
  3. Vücudun hareketini sağlarlar.
  4. Egzersiz ile geliştirilebilirler.
 14. İskeletimiz tek başına vücudumuza şekil veremez. İskeletimize şekil veren, hareketinizi sağlayan yapı nedir?

  1. Kemiklerimiz
  2. Kalp
  3. Bacaklarımız
  4. Kas
 15. Vücudumuzdaki irili ufaklı bütün kemiklerin oluşturduğu yapıya ne denir?

  1. İskelet
  2. Kemik yığını
  3. İnsan
  4. Eklem
 16. Aşağıdaki verilenlerden hangisi kasın görevlerinden biri değildir?

  1. Eklemleri birbirine bağlar.
  2. Vücuda şekil verir.
  3. Vücudun hareketini sağlar.
  4. Vücudun dik durmasını sağlar.
 17. Kemikleri birbirine bağlayan ve kemikleri uygun yerlerden bükülmelerini sağlayan yapı hangisidir?

  1. Omurga
  2. Yassı kemik
  3. Eklem
  4. Kas
 18. Kolay ve çok yönlü hareket edebilen eklemler vücudumuzun hangi kısmında bulunur?

  1. Bacak
  2. Kafatası
  3. Kalça
  4. Bel
 19. Aşağıdakilerden hangisi iskeletin temel kısımlarından değildir?

  1. Omurga
  2. Akciğer
  3. Göğüs kafesi
  4. Kafatası
 20. "Vücudumuzu ayakta tutan yapıya iskelet denir." Aşağıda iskeletle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  1. İskelet, sert bir yapıya sahiptir.
  2. Canlılarda iskelet vücuda şekil verir.
  3. İskeletimiz, kaslarla birlikte hareket etmemizi sağlar.
  4. Kanın vücutta dolaşmasını sağlayan yapı iskelettir.