ANA SAYFA

Düzey belirleme testi, Seviye belirleme testi, Dbs testi, Sbs testi, Başarı değerlendirme testi, Konu tarama testi, Başarı belirleme testi,

1 / 20
 1. Hangisinde kemik sayısı daha fazladır?

  1. Dedem   
  2. 1 aylık kardeşim
  3. 30 yaşındaki sporcu
  4. 16 yaşındaki ablam
 2. Aşağıdakilerden hangisi iskeletin temel kısımlarından biri değildir?

  1. Kafatası 
  2. omurga
  3. kulak 
  4. kollar ve bacaklar
 3. Aşağıdakilerden hangisi iskeletin görevlerinden biri değildir?

  1. İskelet, vücudumuza şekil verir.
  2. İskelet, kaslarla birlikte hareketi sağlar.
  3. İskelet solunum sistemimizi düzenler.
  4. İskelet, iç organlarımızı korur.
 4. İskeletin üzerini sararak vücudumuza esas şeklini veren ve eklemlerle birlikte hareketi sağlayan yapılara ne ad verilir?

  1. Kas 
  2. eklem
  3. iskelet  
  4. omurga
 5. Kemiklerin büyümesi ve sertleşmesi için bazı besinlerin daha fazla tüketilmesine ihtiyaç vardır. Aşağıdaki besinlerden hangisi bu besinlerden değildir?

  1. Süt 
  2. yoğurt
  3. portakal  
  4. peynir
 6. Aşağıdakilerden hangisi iskelet ve kas sağlığı için gerekli değildir?

  1. Dengeli beslenme
  2. Duruş ve oturuş biçimlerine dikkat etmek
  3. Düzenli egzersiz
  4. Ağır eşyaların sürekli olarak taşınması
 7. Soluduğumuz havadaki oksijenin vücudumuzdaki görevi nedir?

  1. Vücudumuzun dik durmasını sağlar.
  2. Vücudumuza şekil verir.
  3. İç organlarımızı dış etkilerden korur.
  4. Besinlerdeki enerjiyi açığa çıkararak hayatın devamını sağlamak.
 8. Solunum yaptığımızda aldığımız oksijenin izlediği yol nasıl olur?

  1. Yutak-burun-gırtlak-nefes borusu-akciğer
  2. Burun-yutak-gırtlak-nefes borusu-akciğer
  3. Burun-nefes borusu-gırtlak-yutak-akciğer
  4. Akciğer-nefes borusu-gırtlak-yutak-burun
 9. Aşağıdakilerden hangisi solunum yapmaz?

  1. ağaç  
  2. insan
  3. masa 
  4. Koyun
 10. Hangisi destek ve hareket sistemi içinde yer almaz?

  1. kemik
  2. eklem  
  3. kas  
  4. soluk borusu
 11. Hangi organımız ile ilgili bir rahatsızlık yaşadığımızda soluk alıp vermekte güçlük yaşarız?

  1. Karaciğer  
  2. Kalp 
  3. akciğer   
  4. böbrek
 12. Aşağıdakilerden hangisi burun ve burnun iç yapısının görevlerinden değildir?

  1. Soluk alma işleminin başlangıcıdır.
  2. Tat almamıza yardımcı olur.
  3. Akciğerlerimize kirli hava girmesini önler.
  4. Aldığımız havayı nemlendirerek solunumu sağlıklı hale getirmek.
 13. Egzersiz yapan birinin soluk alışverişi hızlanır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Daha fazla oksijene gereksinim duyulması
  2. Daha fazla ter atılması
  3. Akciğerlerin esnek olması
  4. Diyaframın daha fazla çalışması
 14. Solunumla aldığımız oksijen hangi organdan kana geçer?

  1. Soluk borusu
  2. Yutak
  3. Akciğerler
  4. Gırtlak
 15. 1-  Havadaki toz ve mikropları tutmak,
  2- Alınan havayı ısıtmak,
  3- Alınan havayı nemlendirmek. 
  Yukarıda görevleri açıklanan organ hangisidir?

  1. Burun   
  2. Yutak  
  3. Gırtlak  
  4. Akciğer
 16. Aşağıdakilerden hangisi soluk alma sırasında gerçekleşen olaylardan değildir?

  1. Vücudumuza oksijen girer.
  2. Vücudumuzdan oksijen çıkar.
  3. Göğüs kafesi genişler.
  4. Akciğerlere oksijen dolar.
 17. Kaslar ……… yapıdadır. ……….. ve ………… hareketleri yaparak kemiklerin hareket etmesini sağlar.
  Tümcesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  1. lifli – kasılma – uzama   
  2. lifli – kasılma – gevşeme
  3. etli–uzama –kısama  
  4. etli–kasılma–gevşeme
 18. Kaslar için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

  1. Lifli bir yapıya sahiptirler.
  2. Kırılgan bir yapıları vardır.
  3. Kasılıp gevşeyebilirler.
  4. İsteğimiz dışında da çalışırlar.
 19. Vücudumuzdaki her noktaya besin ve oksijen taşınmasında görevli organ ve yapılar hangi seçenekte verilmiştir?

  1. Kalp-damar-oksijen 
  2. kan-kalp-kas
  3. Kalp-damar-kan  
  4.  İskelet-göğüs kafesi-damar
 20. Kalbin atmasıyla damarlarda hissedilen kıpırtıya………………..denir. İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  1. Kan 
  2. Solunum  
  3. hareket   
  4. nabız