ANA SAYFA

Işık Konu Tarama Testi

1 / 20
 1. “Berna bir ayakkabı kutusunun içine bir silgi attı ve kapağını kapattı. Sonra da yanından küçük bir delik açtı. Berat’a kutunun içinde ne olduğunu sordu. Berat delikten baktı ancak kutunun içinde ne olduğunu anlayamadı. Berna kutunun kapağını yavaş yavaş araladı. Berat kutuda bir silgi olduğunu söyledi.” Yukarıdaki metinde Berna neyi ispatlamaya çalışmıştır?
  1. Işığın varlığını.
  2. Görmek için ışığın gerektiğini.
  3. Kutunun karanlık olduğunu.
  4. Silginin görünmediğini.
 2. Görebilmek için ışığa ihtiyacımız vardır. Çevremizdeki varlıkları nasıl görürüz?
  1. Varlıklar ışık yayar.
  2. Varlıklardan ışığın yansımasıyla.
  3. Varlıkları yanma sonucu görürüz.
  4. Işık maddeleri aydınlatır.
 3. Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağıdır?
  1. Ay
  2. Dünya
  3. Yıldız
  4. Elektrik
 4. Işık kaynağı olmayıp ta ışık kaynağı gibi görünen cisimlere ne ad verilir?
  1. Aydınlatılmış cisim.
  2. Işıklı cisim.
  3. Parlak madde.
  4. Işıklı cisim.
 5. Yıldızlar ışık kaynağıdır. Açık havada gece yıldızları net olarak görürüz. Ancak gündüz güneşli havada yıldızları göremeyiz. Bunun nedeni ne olabilir?
  1. Yıldızlar gündüz sönerler.
  2. Gündüz yıldızlar batar.
  3. Güneşin parlaklığı yıldızları görmemizi engeller.
  4. Yıldızlar gündüz parlamazlar.
 6. Aşağıdakilerden hangisi Güneş için söylenemez?
  1. Güneş ışık kaynağıdır.
  2. Dünyamıza en yakın yıldız Güneştir.
  3. Güneş aydınlatılmış cisimdir.
  4. Güneş doğal ışık kaynağıdır.
 7. Aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynağıdır?
  1. Yıldız
  2. Lamba
  3. Güneş
  4. Ay
 8. Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağıdır?
  1. Meşale
  2. Ay
  3. Şimşek
  4. Kandil
 9. Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğini önlemek için alınması gereken tedbirlerden biri değildir?
  1. Ortama uygun lamba kullanılmalıdır.
  2. Sokak lambalarının boyu kısaltılmalıdır.
  3. İhtiyaç duyulunca ışık yakılmalıdır.
  4. Aşırı aydınlatmadan kaçınılmalıdır.
 10. I. Işık bir enerji türüdür.
  II. Görebilmemiz için cisimlerden gözümüze ışık gelmelidir.
  III. Dünya’nın en büyük ışık kaynağı Güneş’tir.
  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
  1. Yalnız I
  2. Yalnız III
  3. II, III
  4. I, II, III
 11. Işık ile görme arasındaki ilişkiyi aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?
  1. Yeterince aydınlatılmış ortamlarda daha iyi görürüz.
  2. Çok ışık olan ortamlarda etrafı iyi görürüz.
  3. Az ışıklı ortamlarda varlıkları hiç göremeyiz.
  4. Işık karşıdan gelmezse önümüzü göremeyiz.
 12. Yüzeyleri pürüzsüz olan cisimler ışık kaynağından gelen ışınları daha iyi yayarlar.
  Aşağıdakilerden hangisi bu cisimlere örnek olarak gösterilemez?
  1. Siyah kumaş
  2. Cilalı tahta
  3. Ayna
  4. Alüminyum folyo
 13. Aşağıda ışık ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  1. Fazla ışık çevre kirliliğine neden olur.
  2. Aydınlatma için ışık kaynakları kullanılır.
  3. Işık, her cisim tarafından üretilir.
  4. Işık miktarı arttıkça aydınlanma da artar.
 14. Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağıdır?
  1. Ayna
  2. Gezegen
  3. Ampul
  4. Yıldız
 15. Aşağıdaki aydınlanma ürünlerinden hangisi diğerlerinden önce icat edilmiştir?
  1. Flüoresan lamba
  2. Ampul
  3. Halojen lamba
  4. Gaz lambası
 16. Aşağıdakilerden hangisinde aydınlatma teknolojisi uyarı amaçlı kullanılır?
  1. Sokak lambası
  2. Çamaşır makinesi
  3. Deniz feneri
  4. Flüoresan lamba
 17. Aşağıdaki ışık kaynaklarından hangisi diğerlerinden sonra geliştirilmiştir?
  1. Gaz lambası
  2. Meşale
  3. Yağ lambası
  4. Mum
 18. Aşağıdakilerden hangisi ışığı elektrikle üretmez?
  1. El feneri
  2. Halojen lamba
  3. Sokak lambası
  4. Kandil
 19. Aşağıdakilerden hangisi ampulün özelliklerinden biri değildir?
  1. El fenerlerinde de kullanılır.
  2. Işık verirken ısı yaymaz.
  3. Flüoresan lambadan daha çok enerji harcar.
  4. Pillerle de çalışabilir.
 20. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde ışığın doğal hayata zarar verici kullanım alanlarından biridir?
  1. Haberleşme
  2. Uyarı
  3. Avlanma
  4. Aydınlatma