ANA SAYFA

Kuvvet ve Hareket Konu Tarama Testi

1 / 20
 1. Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkisiyle gerçekleşmez?
  1. cisimleri durdurabilir
  2. cisimleri hareket ettirebilir
  3. cisimlerin şekillerini değiştirebilir
  4. cisimlerim ısısını değiştirebilir
 2. Aşağıdakilerden hangisinde bir çekme kuvveti uygulanmamaktadır?
  1. Ceviz kırarken
  2. Pencereyi açarken
  3. Diş çekerken
  4. Pantolonumuzu giyerken
 3. Saatin yelkovanının hareket etmesi, hangi tür harekete örnektir?
  1. dönme
  2. aşağı-yukarı
  3. hızlanma
  4. sallanma
 4. Hareket halindeki bir cisme karşı taraftan bir kuvvet uygularsak hangisi görülmez?
  1. Hızlanma
  2. Durma
  3. Yavaşlama
  4. Yön değiştirme
 5. " Varlıkları hareket ettiren etkiye .................. denir."cümlesini tamamlayan doğru kelime hangi seçenekte verilmiştir?
  1. cisim
  2. hareket
  3. kuvvet
  4. enerj
 6. Ali evden okulu 200 metre, okuldan markete 300 metre, marketten de 400 metre yürüyüp eve geliyor. Ali'nin o günkü yer değiştirmesi kaç metredir?
  1. 900
  2. 300
  3. 500
  4. 400
 7. " cisimlere uygulanan kuvvet onlarda bazı değişiklikler meydana getirebilir." Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkisiyle olabilecek bir değişiklik değildir?
  1. donma
  2. dönme
  3. şekil değiştirme
  4. durma
 8. Aşağıdakilerden hangisi kuvvet birimidir?
  1. Newton
  2. Joule
  3. Erg
  4. İvme
 9. Aşağıda verilenlerden hangisinde kuvvet etkisiyle meydana gelen şekil değişikliği kalıcı değildir?
  1. Balon
  2. Teneke kutu
  3. Metal tel
  4. Kağıt
 10. Mıknatısın demire uyguladığı kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?
  1. İtme
  2. Çekme
  3. Döndürme
  4. Kaydırma
 11. "Hareket halindeki cisimleri durdurmak bazen tehlikeli olabilir."Buna göre aşağıdaki kişilerden hangisinin yapğığı davranış yanlış değildir?
  1. kaleye gelen topu yumruklayan kaleci
  2. çatıdan düşen kiremiti tutan bir kişi
  3. devrilen ağacı tutmaya çalışan bir kişi
  4. feni boşalmış otobüsün önüne geçip durduran bir kişi
 12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi"kuvvet" kelimesinin tam olarak karşılığıdır?
  1. Cisimlerin içinde bulunan güçtür.
  2. Bir varlığın büyümesini sağlayan etkileyici durumdur.
  3. Bir cismi durduran, hareket ettiren, yönünü değiştiren itme ve çekme etkisidir.
  4. Bir durumda meydana gelen, küçük ve büyük olan etkidir.
 13. I. Hareketsiz bir cismin harekete başlaması.
  II. Cismin şeklinde değişiklik olması.
  III. Hareketli bir cismin durması.
  Yukarıdaki verilenlerden hangileri kuvvet etkisiyle gerçekleşir?
  1. Yalnız I
  2. II,III
  3. I,II
  4. I,II,III
 14. Bir yumurtaya verilen kuvvetlerden hangisi uygulanırsa şekli değişir?
  1. bükme
  2. çekme
  3. germe
  4. sıkma
 15. Aşağıdaki sporlardan hangisini yapan bir kişi dönme hareketi yapmaz?
  1. Bale
  2. Buz pateni
  3. Halter
  4. Yüzme
 16. Kuvvet, itme veya çekme olarak tanımlanır. Kuvvet ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  1. Kuvvet cisimlerin hızını arttırabilir
  2. Kuvvet cisimleri yavaşlatabilir
  3. Kuvvet cisimlerin miktarını arttırabilir.
  4. Kuvvet cisimlerin şeklini değiştirebilir.
 17. Aşağıdakilerden hangisini yapan kişi daha çok kuvvet uygulamaktadır?
  1. yazı yazma
  2. merdiven çıkma
  3. uyuma
  4. yemek yeme
 18. Aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  1. Otobüsün duraktan hareket etmesi,hızlanmadır.
  2. Duvar saatinde yelkovanın hareketi,dönmedir.
  3. Asansörün hareketi aşağı- yukarıdır.
  4. Beşikte sallanan bebeğin hareketi yavaşlamadır.
 19. Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkisiyle olmaz?
  1. Durma.
  2. Şekil değiştirme.
  3. Donma.
  4. Hareket
 20. Kuvvet aşağıdaki cisimlerden hangisinin şeklinin değiştirmesine neden olamaz?
  1. Cam
  2. Lastik
  3. Kağıt
  4. Kalem